ADL: 40% Nederlanders bezorgd over geweld tegen Joden

adl11% van de Nederlanders, dat zijn 1,4 miljoen mensen, houden er antisemitische attitudes op na. Dit is een verdubbeling ten opzichte van vorig jaar, toen waren dat 5% van de Nederlanders. 40% maakt zich in meer of mindere mate zorgen over ‘geweld tegen Joden’.

Dit zijn de resultaten van een nieuw onderzoek dat de Anti-Defamation League (ADL) heeft laten doen naar antisemitische attitudes in de wereld. In Nederland werd het onderzoek uitgevoerd onder 500 personen met een betrouwbaarheid van 95%. Een gebruikelijk aantal voor dit soort onderzoek. (Er is een 5% kans dat bijvoorbeeld een groep mensen met een zeer sterk afwijkende mening heeft gereageerd.) De resultaten uit dit onderzoek zijn significant en worden niet door de mogelijke foutmarge verklaard.

In mei 2014 presenteerde de Amerikaanse antisemitisme-waakhond een onderzoek naar anti-Joodse attitudes in 100 landen. Dit nieuwe onderzoek is een vervolg hierop. De update werd uitgevoerd in 19 landen, waaronder Nederland, in maart en begin april van dit jaar. Nederland scoort nog steeds relatief goed. In maar twee van de 19 landen, de VS (10%) en Denemarken (8%) heeft de bevolking minder antisemitische vooroordelen.

Nederland
In Nederland hebben 11% van de mensen vooroordelen over Joden (1.400.000 Nederlanders). Behalve de opvallende stijging van het totale aantal personen met negatieve houdingen ten opzichte van Joden, wordt op twee specifieke stellingen nu een stuk hoger gescoord dan voorheen.
1 op de 4 Nederlanders is het eens met de stelling: “Joden geven niets om anderen, alleen maar om mede-Joden”. Dat is 25%, tegen 16% in 2014. 1 op de 3 Nederlanders (34%) vindt dat Joden nog steeds te veel praten over de Holocaust. Dit was eerst 1 op 5.  Ook is 22% (was 16% in 2014) van mening dat Joden te veel controle hebben over de Amerikaanse overheid. 18% van de ondervraagden heeft nog nooit een Jood ontmoet, tegenover 4% in 2014.

In Nederland geldt dat vrouwen er minder antisemitische vooroordelen  op na houden dan mannen, en dat 50-plussers meer vooroordelen hebben dan de andere leeftijdsgroepen die ADL onderscheidt. Ook over het aantal Joden bestaat wel onwetendheid. Bijna een kwart van de ondervraagde (24%) denkt dat Joden meer dan 10% van de wereldbevolking uitmaken. Dat zou betekenden dat er 732 miljoen Joden o(of meer) zouden zijn. Ter vergelijking in Europa wonen ruim 500 miljoen mensen. Er zijn ongeveer 15 miljoen Joden op de wereld.

Na de aanslagen in Brussel, Parijs en Stockholm valt op dat de antisemitische attitudes in de meeste andere West-Europese landen zijn gedaald, terwijl zij in Nederland juist zijn gestegen. Andere landen waar het percentage inwoners met antisemitische vooroordelen ook steeg waren Italië en het Verenigd Koninkrijk.
Onze zuiderburen in België en Frankrijk maken zich  in toenemende mate zorgen om geweld tegen Joden. Nederlanders delen die zorgen: Ongeveer 40 % maakt zich (in enige mate) zorgen over ‘geweld tegen Joden, Joodse instellingen/ gebouwen en symbolen.’
Buiten West-Europa stegen de antisemitische attitudes in Roemenië, Iran en Turkije

Negatief over moslims
Uit het onderzoek blijkt dat Nederlanders het meeste negatief kijken naar moslims; meer dan naar joden, christenen, boeddhisten en hindoes. 29% van de geïnterviewden kijkt ‘ongunstig’ naar moslims, dat is ongeveer hetzelfde aantal als in 2014. 6% kijkt zo naar Joden.
De ADL liet ook verdiepend onderzoek doen naar de houding van moslims ten opzichte van Joden. Moslims houden er meer vooroordelen over Joden op na dan niet-moslims. In de 6 onderzochte landen heeft meer dan de helft van de ondervraagde moslims vooroordelen over Joden. Alleen Frankrijk bleef daar 1% onder.

Antisemitische attitudes bij:

LandMoslimsTotale bevolking
België 68% 21%
Spanje 62% 29%
Duitsland 56% 16%
Italië 56% 29%
Verenigd Koninkrijk 54% 12%
Frankrijk 49% 17%

 

Stellingen
In totaal zijn in 2014 53.1000 mensen ondervraagd; 500 per land. Alleen ondervraagden die meer dan de helft (6 of meer) van die stellingen ‘waar’ of ‘waarschijnlijk waar’ vonden, worden geteld als antisemitisch. In het onderzoek wordt de mening gevraagd over onderstaande 11 stellingen. Klik hier om de uitslagen van Nederland te lezen.

•         Joden zijn loyaler aan Israel dan aan Nederland.
•         Joden hebben te veel macht in de zakenwereld.
•         Joden hebben te veel macht in de internationale financiële markten.
•         Joden geven niets om anderen, alleen maar om mede-Joden.
•         Joden hebben te veel controle over internationale gebeurtenissen.
•         Mensen haten Joden om de manier waarop Joden zich gedragen.
•         Joden denken dat ze beter zijn dan andere mensen.
•         Joden hebben te veel controle over de Amerika.
•         Joden hebben te veel controle over de internationale media.
•         Joden praten nog steeds te veel over wat hen is overkomen tijdens de Holocaust?
•         Joden zijn verantwoordelijk voor de meeste oorlogen in de wereld.