Amsterdamse gemeenteraad voor uitgeklede samenwerking Tel Aviv

stoperaDe Amsterdamse gemeenteraad stemde gisteravond voor het voorgelegde plan voor een toekomstige samenwerking met Tel Aviv. Alleen de SP stemde tegen. Tegelijkeretijd nam de Raad echter twee moties aan die voor Tel Aviv reden zouden moeten zijn deze ‘samenwerking’ zonder meer af te wijzen. Het ging om een samenwerking die niet formeel mocht worden vastgelegd, maar slechts op projectbasis zou plaatsvinden. Ook over een samenwerking met Ramallah werd gestemd.

In de eerste motie over de samenwerking met Tel Aviv wordt besloten “Dat Amsterdam geen uitvoer naar, invoer uit, of directe noch indirecte financiële betrekkingen met illegale nederzettingen op bezet Palestijns gebied zal onderhouden of op enige wijze zal faciliteren.
Geen zaken doen met nederzettingen is conform het Nederlandse beleid, maar vage zinsneden als “directe noch indirecte financiële betrekkingen” en “op enige wijze faciliteren” zetten de deur open voor steeds terugkerende discussies bij elk project en eisen tot inzage in de financiën van bedrijven en instellingen, wat zaken doen onmogelijk en onwenselijk zou maken. Geen zinnig bedrijf zou dit accepteren.

Door de tendentieuze formulering van de preambule bij tweede motie heeft de Raad zich gisteren en passant uitgesproken over vermeende banden tussen “startups” (niet gespecificeerd, dus alle Israelische startups) en “het Israelische militair-industrieel complex in het algemeen en de defensie-industrie in het bijzonder”. Verder heeft de Raad de BDS’achtige bepaling onderschreven dat “Het onwenselijk is dat Amsterdam zich in welke vorm dan ook daarmee verbindt”.
De motie besluit: “Er voor te zorgen dat in de projecten niet wordt samengewerkt met partijen die een band hebben met het Israelische leger en/of ministerie van defensie”.
(Dit is nog een aangepaste vorm: eigenlijk wilde indiener Groot Wassink dat er “richtlijnen” moesten worden uitgewerkt hoe het college “garandeert” dat in de projecten niet wordt samengewerkt met partijen die “op welke wijze dan ook” een band hebben met “de Israelise defensie-industrie” – en die richtlijnen moesten dan ook nog worden voorgelegd aan de Raad.)
Alweer, een vage formulering die bij elk project de onacceptabele bemoeienis binnenhaalt van partijen als SP, die blijkbaar het liefst een boycot zouden zien van Israel.

Beide moties werden ingediend door B.R. Groot Wassink (GL) en mede ondertekend door M. Moorman (PvdA), D.W.S. Peters (SP), J.F.W. van Lammeren (PvdD) en M.D. Shahsavari-Jansen (CDA).

De Raad, bij monde van deze partijen, verliest met deze aanmatigende moties de verhoudingen totaal uit het oog: Tel Aviv is bijvoorbeeld vele malen geavanceerder dan Amsterdam waar het start-ups betreft en Amsterdam zou blij mogen zijn als Tel Aviv bereid was Amsterdam te laten profiteren van deze know-how. Onmogelijke en betuttelende voorwaarden lijken echt niet aan de orde.

Foto: Stopera. MichielverbeekNL (CC BY-SA 4.0) via Wikimedia Commons