Antisemitische incidenten in 2014 met 71% gestegen

kerk2

De CIDI Monitor antisemitische incidenten 2014 registreerde een stijging van 71%: van 100 incidenten in 2013 naar 171 in 2014.

Ook de zwaarte van de incidenten nam toe. Vooral mensen die door bijvoorbeeld een keppel als Jood herkenbaar zijn, waren doelwit van veel directe confrontaties: scheldpartijen en lastigvallen op straat stegen met 90% (40 incidenten in 2014, tegen 21 in 2013). Het aantal incidenten met fysiek geweld verdubbelde (van 3 naar 6).

Circa de helft van de incidenten speelde zich af tijdens de Gaza-oorlog in de zomer van 2014. Het is een bekend verschijnsel dat antisemitische gedragingen en uitingen toenemen bij grote militaire acties van Israel. Maar gewelddadigheden in het Midden-Oosten kunnen nimmer een rechtvaardiging zijn voor racistische en antisemitische gedragingen hier.

De ernstige stijging van het aantal incidenten in 2014 zorgde voor een versterkt gevoel van onveiligheid bij de Joodse gemeenschap, zeker gekoppeld aan de aanslag in het Joods Historisch Museum in Brussel in mei 2014 en de dreiging van terugkerende jihadstrijders. Door het niet ingrijpen van autoriteiten in Den Haag bij kreten als “Dood aan de Joden” tijdens de ISIS-demonstratie in juli voelden Joden zich terecht onbeschermd.

Dat sinds half 2014 Joodse instellingen zichtbaar worden bewaakt, neemt dit gevoel voor een deel weg. Zeker zo belangrijk daarbij is het feit dat de overheid stelling neemt tegen incidenten. CIDI juicht het toe dat premier Rutte en minister Asscher geweld en antisemitisme in sterke bewoordingen veroordelen. Het consequent volhouden van deze afwijzing draagt er toe bij dat antisemitische incidenten in Nederland nog steeds minder vaak voorkomen en minder gewelddadig zijn dan in andere West-Europese landen.
Een voor CIDI zorgelijk verschijnsel was het (niet) optreden van agenten bij evidente gevallen van antisemitisme. Een deel van de politie keek het liefst weg. Een vrouw die een bedreiging met geweld na een feestje wilde melden bij de politie, kreeg te horen: “Hadden jullie wel een vergunning voor dat feest?” Het doen van aangifte werd soms ontmoedigd, in strijd met het beleid dat juist de aangiftebereidheid wil versterken.

CIDI acht het zeer zorgwekkend dat juist op scholen, waar burgerschap, democratie en respect dienen te worden onderwezen, veel incidenten werden gemeld. In 2014 waren er 15 incidenten op en rond scholen. Eén Joodse jongen werd gestoken met een geo-driehoek. Hij liep een buikwond op van ruim 20 cm. Incidenten op scholen vertonen al jaren een opwaartse trend. Scholen moeten klachten van ouders serieus nemen, daders aanpakken en in de klas waarden als burgerschap en respect onderwijzen. In 2014 kwam het enkele keren voor dat het slachtoffer moest uitwijken naar een andere klas of school. Dit zet de zaak op zijn kop. Als er íemand verwijderd moet worden, dan de dader, vindt CIDI.
Naast meer aandacht voor de bestrijding van het antisemitisme in het onderwijs, dient een landelijk onderzoek plaats te hebben naar antisemitische vooroordelen en radicalisering onder middelbare scholieren. Voorts beveelt CIDI aan de pakkans bij incidenten op straat te vergroten door regelmatig undercover agenten mee te laten lopen met herkenbare Joden.

CIDI, Centrum Informatie en Documentatie Israel, registreert al ruim 30 jaar de antisemitische incidenten in Nederland.

 

Klik hier voor de Monitor Antisemitische incidenten in Nederland 2014