Christenen in Palestijnse gebieden onder druk

Bord bij kerk BethlehemDe eerste vrouwelijke burgemeester van Bethlehem, Vera Baboun, is sinds haar aanstelling in oktober 2012 doelwit van intimidatie- en lastercampagnes door haar Palestijnse medeburgers. Begin augustus bereikte de tegen haar ingezette campagne een hoogtepunt met een aanslag op haar auto, die zwaar beschadigd werd.

De aanval op de auto van de burgemeester is symptomatisch voor de aanhoudende spanningen tussen de christelijke minderheid en de moslimmeerderheid van Bethlehem.
Dit incident toont ook aan hoe groot de uitdagingen zijn voor Palestijnse vrouwen in een conservatieve samenleving. De spanningen tussen Palestijnse christenen en moslims blijven niet beperkt tot Bethlehem alleen. Intimidatiecampagnes tegen christenen in zijn er ook in andere delen die onder controle van de Palestijnse Autoriteit staan, en ook in Nazareth en de Gazastrook. Leiders van de christelijke gemeenschap in de Palestijnse gebieden praten zelden in het openbaar over de spanningen die er heersen. Zij waarschuwen wel dat hun positie verslechtert, maar uiten daarbij vooral kritiek op Israel. Het uitblijven van een vredesovereenkomst tussen Israel en de PA zou hun positie onder druk hebben gezet, aldus christelijke leiders, en zo wenden ze hun blik af van de moeilijke omstandigheden waaronder christenen in de PA-gebieden leven.

Kritiek over leefomstandigheden

Toch leek er een nieuw geluid hoorbaar na het aantreden van Baboun als burgemeester van Bethlehem. Baboun, moeder van vijf kinderen en oud-directrice van de Rooms-katholieke Hoge School in het nabijgelegen Beit Sahour, uit ook kritiek op PA-leiders wegens de leefomstandigheden van christenen.
Gevolg voor de burgemeester is dat zij sinds haar aanstelling te maken heeft met een strak georganiseerde smeercampagne gericht op het in diskrediet brengen van haar persoon, en dat zij veelvuldig de raad krijgt ontslag te nemen. De campagne wordt ook gevoerd via sociale media-netwerken als FaceBook en Twitter en blijkt vooral te worden aangevoerd door islamitische inwoners van Bethlehem en de omliggende vluchtelingenkampen.

Geen hoofddoek

Het blijft veel Palestijnen een doorn in het oog dat zij een vrouwelijke burgemeester hebben. Haar christelijke geloof en het feit dat zij geen hoofddoek (hijab) draagt, wekt ook ergernis. Begin augustus liep de spanning in Bethlehem hoog op binnen de islamitische gemeenschap in de stad en de omringende vluchtelingenkampen.
Burgemeester Baboun zou volgens deze bewoners schoolgaande meisjes verboden hebben in de klas een strofe van een gedicht voor te dragen met de tekst: “De islam is onze godsdienst.” Ook beschuldigen zij de burgemeester ervan dat zij meisjes opdraagt hun voordracht in de klas zonder hijab te doen. Veel moslims voelen zich nu op basis van hun religie beledigd.

Onderdeel lastercampagne

Baboun toonde zich daarom ook niet verbaasd over de aanslag op haar auto. Zij ziet de vernieling en de uitspraken als onderdeel van de lastercampagne die tegen haar wordt gevoerd. Niettemin heeft zij na de aanslag en ontvangen dreigementen, die ook gericht zijn tegen haar familie, een officiële klacht ingediend bij de PA om actie te ondernemen tegen de verantwoordelijken.
De PA-politie arresteerde daags daarna vier Palestijnen in Bethlehem op beschuldiging van laster en smaad tegen de burgemeester. Drie van de arrestanten zijn moslim en de vierde was het christelijke gemeenteraadslid Maher Canawati. De aanhouding van de vier mannen heeft in Bethlehem de spanning tussen de geloofsgroeperingen nog opgevoerd. Sommige inwoners wijten dit aan Baboun; zij beschuldigen haar nu van ophitsing en van machtmisbruik om critici de mond te snoeren.

Roep om aftreden

Ook de leidende factie binnen de PA, Fatah, lijkt zich te roeren in de discussie. De gewapende vleugel van Fatah, de Aqsa Martelaren Brigades, zou een folder hebben verspreid waarin wordt aangedrongen op het intrekken van de klacht en wordt geëist dat Baboun aftreedt, dat de hele gemeenteraad opstapt en dat er nieuwe verkiezingen worden uitgeschreven. Hoewel de Aqsa Martelaren Brigades later ontkende deze folder te hebben verspreid, heeft de burgemeester toch haar klacht ingetrokken. In een reactie verklaarde zij dat zij met de klacht wilde zeggen ”genoeg is genoeg!”; nu Fatah heeft beloofd de zaak te onderzoeken en omdat zij wil voorkomen dat de situatie escaleert.

Religieus getto

De ervaren journalist Danny Rubinstein bestudeerde de positie van de christenen in de Palestijnse gebieden. Hij is van mening dat er vandaag de dag zoveel christenen emigreren omdat binnen de gebieden steeds sterker de nadruk komt te liggen op religie, en omdat ‘de christenen het gevoel hebben gevangen te zitten in een cultureel en religieus getto.’ Dr. Amnon Ramon van de afdeling vergelijkende godsdienstwetenschap aan de Hebreeuwse Universiteit in Jeruzalem onderzocht de christelijke populatie binnen de Palestijnse gebieden. Hij concludeerde dat het aantal christelijke inwoners van Bethlehem is gedaald van 35% in 1995 tot 20% van de huidige bevolking. Voor Jeruzalem signaleert hij een daling van 19% in 1946 naar 2% van de bevolking van de stad in 2013, en in de door de Hamas geregeerde Gazastrook is de christelijke gemeenschap gedecimeerd van tienduizenden tot enkele duizenden.