CIDI & MDI doen aangifte tegen Anderekijk

anderekijk ScreenHunter_106 Dec. 12 15.41CIDI heeft aangifte gedaan tegen de website Anderekijk, die al geruime tijd bezig is met het verspreiden van antisemitische uitingen. In het verleden werkte de beheerder met tegenzin mee aan verwijderverzoeken. Nu hij dit niet meer doet, hebben CIDI, MDI en Magenta gezamenlijk aangifte gedaan tegen de beheerder, die een reeks nieuwe artikelen heeft geplaatst die uitermate kwetsend en discrimineren zijn voor Joden.

 Het gaat onder meer om uitspraken in het artikel “De Joden ontmaskerd”, waarin staat dat Joden een gevaar vormen, de banken beïnvloeden en dat ‘ze (Joden) een eigen agenda hebben. Een agenda die andere belangen nastreeft dan die van de Amerikaanse bevolking. Ze proberen het publiek te manipuleren.’ In een ander artikel wordt het raciaal antisemitisme uit de kast getrokken: “De Jood handelt slechts, zoals ieder wezen, naar zijn genetische natuur, vandaar dat het ook niet uitmaakt of de Jood nu “religieus” is of niet (…) Een oplossing voor het Joodse probleem is dan ook niet te vinden in de dialoog, maar in het vormen van anti-Joods front, dat het Joodse ras buiten sluit.”

CIDI en MDI zijn van mening dat deze uitingen strafbaar zijn (artikel 137 lid c, d en e van het Wetboek van Strafrecht) en verwachten dat deze aangifte voortvarend wordt opgepakt.