Geen herdruk van kinderboek met antisemitische stereotyperingen

IN ANTISEMITISME / Door: ROEL ABRAHAM / 8 mrt 2017 ANTISEMITISME CIDI

CIDI heeft contact gelegd met de uitgever van De zoektocht van Lea Rachel, het in Ewoud Sanders’ proefschrift Levi’s eerste kerstfeest gewraakte kinderboek met als verhaallijn de ‘bekering’ van een Joods meisje tot het christelijk geloof.

We citeren de heer (inmiddels dr.) Ewoud Sanders: “De zoektocht van Lea Rachel gaat over een dertienjarig Joods meisje, Lea Jacobson, dat dankzij christelijke buren tot de overtuiging komt dat Jezus de Messias is. Haar vader (gebogen neus, zwarte baard) heeft juist een grondige hekel aan ‘vuile christenen’, die hij steevast gojims noemt. Als vader Jacobson over hen praat ‘spuwt hij altijd op de grond’. Lea’s broer en zus verzinnen van alles om hun christelijke buren weg te pesten: het ‘leuke spel’ gojimpakkertje. Als de buren verhuizen, maken zij een vreugdedansje. Later krijgt Lea te maken met Joodse jongens die haar mishandelen en haar bijbel verbranden, met rabbijnen die haar bedreigen en proberen om te kopen, met orthodoxe Joden die haar opsluiten en dagenlang niets te eten geven.” (NRC van 4 maart).

Na contact met het CIDI gaf uitgeverij Den Hertog bij monde van Adriaan Bouman aan zeer te zijn geschrokken van de conclusies van Sanders’ onderzoek: “Het toenemende antisemitisme in onze samenleving is een grote zorg. Ik vind het een onthutsende gedachte dat wij er met onze uitgaven een bijdrage aan zouden leveren. Dat willen wij absoluut niet.” Men heeft dientengevolge besloten dit boek niet meer te herdrukken en neemt (na ons telefoontje) in beraad de resterende voorraad aan de handel te onttrekken. Vanwege Biddag kon dat niet stante pede besloten worden.

Er was begrip voor de gevoeligheid van deze materie bij de Joodse gemeenschap. Zelf heeft de achterban van de uitgeverij, veelal afkomstig uit de Gereformeerde gezindte, de bevindelijke hoek, ook te maken met karikaturen die de buitenwereld van ze schetst.