Gemeente Amsterdam haalt naam Mijksenaarzaal weg uit Stopera vanwege fout oorlogsverleden

Het heeft lang geduurd, maar de gemeente Amsterdam lijkt eindelijk ook in te zien dat het eren van voormalig ambtenaar Pieter Jan Mijksenaar met een zaalnaam ongepast is.

Al in maart 2016 riep CIDI in een brief aan burgemeester Van der Laan op om de Mijksenaarzaal een andere naam te geven. De aanleiding hiervoor was een onderzoek van historicus Stephan Steinmetz, waaruit bleek dat Mijksenaar een sleutelrol speelde in het faciliteren van deportaties van Amsterdamse Joden. 

Tijdens de Tweede Wereldoorlog was Mijksenaar hoofd van het Bureau Inkwartiering. In deze rol ondersteunde hij de bezetter bij het huisvesten van Duitse soldaten, en hielp hij hen met het deporteren van Joden. Mijksenaar zette zich voor de bezetter ijverig in. Hij zette zelfs andere betrokken organisaties onder druk om efficiënter te werk te gaan.

Mijksenaar werd nooit gestraft voor zijn ondersteuning van de Duitse bezetter. Na de oorlog bleef hij werkzaam bij de gemeente Amsterdam als hoofd voorlichting. Bij zijn pensionering in 1966 werd hij door 1500 mensen geëerd in de RAI, en in de jaren ’80 noemde de gemeente Amsterdam zelfs een zaal in de Stopera naar hem. 

In maart 2016 riep CIDI naar aanleiding van de onthullingen over Mijksenaar al op tot het wijzigen van de naam van de Mijksenaarzaal. Ook werden er raadsvragen gesteld door D66. De gemeente ging toen over tot een eigen onderzoek.  

 Na dit langdurige onderzoek, waarvan niet geheel duidelijk is wat er nu precies is onderzocht, heeft de gemeente deze week de raadsvragen beantwoord. In de uitgebreide beantwoording worden de bekende feiten herhaald. De enige nieuwe informatie van de gemeente Amsterdam die niet in het onderzoek van Steinmetz stond, is dat Mijksenaar in 1946 is berispt door de Amsterdamse zuiveringscommissie omdat hij tijdens de oorlog een lezing gaf voor het “Verbond van Nederlandse Journalisten”, een organisatie die onder toezicht stond van de Duitse bezetter. De gemeente Amsterdam heeft niet kunnen achterhalen of men deze berisping over het hoofd heeft gezien toen in 1988 een zaal in het gemeentehuis naar Mijksenaar werd vernoemd. 

Het College van B&W geeft aan het met het CIDI eens te zijn dat de naam van de Mijksenaarzaal moet worden gewijzigd. In de toekomst zullen alle zalen in de Stopera een nummer krijgen in plaats van een naam. Het naambordje bij de Mijksenaarzaal is alvast weggehaald. 

CIDI neemt verheugd kennis van het antwoord van het College. Het is triest dat de foute ambtenaar Mijksenaar bijna dertig jaar lang is geëerd met een eigen zaal in de Stopera en dat de gemeente vervolgens meer dan een jaar heeft besteed aan het onderzoeken van deze kwestie. Donderdag bespreekt de gemeenteraad de kwestie. Het is te hopen dat deze fout dan definitief wordt rechtgezet en de naam van Mijksenaar uit de Stopera verdwijnt. 

 

Bron foto: Joop van Dijk / Flickr.