Hamas-conferentie in Rotterdam: een overzicht

 

15 april zal in concerthal De Doelen in Rotterdam de conferentie “Palestinians in Europe” plaatsvinden. De conferentie wordt georganiseerd door het zogeheten Palestinian Return Center (PRC), een organisatie die volgens de Duitse inlichtingendiensten opereert als de Europese frontorganisatie van Hamas. Ook Amerikaanse en Israelische inlichtingenbronnen bevestigen dat drie kopstukken van PRC – A. Abou Rashed, M. Al Zeer en M. Sawalha – verbonden zijn aan Hamas.

Het Centrum Informatie en Documentatie Israel (CIDI), heeft daarom op 23 februari burgemeester Aboutaleb middels een brief opgeroepen om de voorgenomen conferentie te verbieden. Volgens Aboutaleb was er echter geen aanleiding om de conferentie te verbieden, omdat het op basis van de Wet Openbare Manifestaties niet toegestaan is om een openbare bijeenkomst vooraf te toetsen op inhoud. Ook zag de burgemeester geen aanleiding om de nationale regering te verzoeken om een verbod, omdat het volgens hem niet onomstotelijk bewezen zou zijn dat Hamas de conferentie organiseert. Wel zegde burgemeester Aboutaleb toe dat er officieren van justitie aanwezig zouden zijn bij de conferentie om in de gaten te houden dat er geen antisemitische uitspraken zouden worden gedaan.

Gezien het feit dat de organisatoren van de conferentie banden hebben met Hamas, is er wat CIDI betreft wel degelijk reden voor een verbod. Het is de verantwoordelijkheid van de overheid om een conferentie met duidelijke terreurbanden en – sympathieën een halt toe te roepen. Daarom heeft het CIDI op 3 maart een brief gestuurd aan minister Blok (Veiligheid en Justitie) en Plasterk (Binnenlandse Zaken) met het verzoek om de conferentie alsnog te voorkomen.

Hoewel een antwoord op het schrijven van CIDI uitbleef, reageerde minister Blok (mede namens minister Plasterk) wel op Kamervragen die over het onderwerp werden gesteld. Daaruit bleek dat ook hij niets ziet in een verbod op de Hamas-conferentie. Minister Blok stelde onder meer dat:

Gezien de verwevenheid van de Palestijnse gemeenschap in het Midden-Oosten en de diaspora elders in de wereld, is het aannemelijk dat er relaties bestaan tussen de Hamas beheerde Gazastrook en personen die op enige wijze betrokken zijn bij de organisatie van de conferentie. Dit betekent echter niet dat de conferentie in Rotterdam door Hamas georganiseerd wordt. 

Blok liet weten achter de zienswijze van burgemeester Aboutaleb te staan, en gaf aan dat de verantwoordelijkheid voor een eventueel verbod op de conferentie bij de gemeente Rotterdam ligt:

In Nederland is het recht op vrijheid van vereniging en het recht op vrijheid van vergadering en betoging vastgelegd in de Grondwet. Een ieder heeft het recht om in het openbaar bij elkaar te komen mits geen wetten of regels worden overtreden of de openbare orde wordt verstoord. Het staat uiteraard een ieder vrij om het met de op de conferentie geuite standpunten oneens te zijn. Dit is echter geen reden om de conferentie te verbieden.

Indien er door de conferentie gevaar dreigt voor de openbare orde of anderszins de wet wordt overtreden, dan zal vanzelfsprekend worden ingegrepen door de daartoe bevoegde autoriteiten. Op dit moment zijn hier echter geen indicaties voor. De verantwoordelijkheid voor de handhaving van de openbare orde ligt bij de gemeente Rotterdam, die in dit geval wordt geadviseerd door de centrale overheid bij monde van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid.

CIDI is teleurgesteld over het gebrek aan optreden van burgemeester Aboutaleb en ministers Blok en Plasterk. Het is evident dat de organisatoren van de conferentie op 15 april gelieerd zijn aan Hamas. Hoewel Hamas wellicht niet de officiële organisator van de bijeenkomst is, biedt de conferentie wel degelijk een podium aan de terreurbeweging en haar sympathisanten. Zoiets heeft geen plaats in de Nederlandse rechtsstaat, zeker nu de aantrekkingskracht van terreurbewegingen op jongeren een groot probleem is. De conferentie is niet alleen inhoudelijk verwerpelijk, maar geeft ook een zeer verkeerd signaal af: in plaats van paal en perk te stellen aan anti-democratische en antisemitische organisaties, biedt Rotterdam hen een podium.

Het CIDI weet zich gesteund door de Rotterdamse raadsfractie van Leefbaar Rotterdam. Leefbaar-raadslid Tanya Hoogwerf trok vorig jaar al aan de bel over de geplande conferentie, en diende tevens een motie in om de bijeenkomst tegen te houden. Helaas was Leefbaar Rotterdam de enige partij in de raad die van mening was dat de conferentie geen doorgang mocht vinden, maar Hoogwerf blijft bij haar standpunt dat terreurbewegingen geen podium mogen krijgen in de Maasstad:

In een tijd waarin antisemitisme zienderogen toeneemt, jongeren klakkeloos een rapper adoreren die zegt dat Hamas helden van het verzet zijn, de tijd waarin Stolpersteinen uit de grond worden gerukt en synagogen permanent worden bewaakt, rolt Rotterdam de rode loper uit voor een organisatie die antisemitisch geweld verheerlijkt.”

Update: Een stille tocht op zaterdag, georganiseerd door Christenen Voor Israël, mag van de gemeente Rotterdam niet doorgaan. De politie zegt de veiligheid van de deelnemers namelijk niet te kunnen garanderen. De stille tocht was bedoeld as protest tegen de Hamas-conferentie.