“Hezbollah heeft chemische wapens”

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Share on LinkedInDigg thisShare on RedditEmail this to someonePrint this pageDeel dit

De Libanese terreurorganisatie Hezbollah beschikt over 122 mm-raketten die zijn voorzien van chemische oorlogskoppen. Dat meldt het gezaghebbende Britse tijdschrift Foreign Report, dat zich beroept op bronnen binnen militaire inlichtingendiensten. De door Irak geleverde wapensystemen hebben een bereik van ongeveer dertig kilometer en kunnen geheel Noord-Israel bestrijken.

In een reactie verklaarde een Israelische defensiedeskundige tegenover Foreign Report: “Hezbollah zal het niet wagen chemische wapens tegen Noord-Israel in te zetten, maar het feit dat zij over middellange-afstandsraketten met chemische oorlogskoppen beschikken is uiteraard wel een belangrijke afschrikkende factor in het geval Israel een militaire interventie in Zuid-Libanon zou overwegen.”

Israel reageerde terughoudend toen Hezbollah in januari opnieuw Israelische posities in het grensgebied met de Golanhoogte met artillerie en raketten onder vuur nam. Daarmee kwam premier Sharon tegemoet aan het verzoek van president Bush, die aan de vooravond van de oorlog tegen Irak geen prijs stelt op extra spanningen in de regio. Volgens Foreign Report zal de oorlog, als die eenmaal is ontbrand, Sharon en minister van Defensie Shaul Mofaz echter wel een kans verschaffen Hezbollahs massale terroristische infrastructuur in Zuid-Libanon te vernietigen. De organisatie beschikt nu al over meer dan 10.000 artilleriestukken en raketwerpers, waarvan een deel met een bereik van meer dan zeventig kilometer (de door Iran geleverde Fajr-5).

Bovengenoemde Libanonanalyse is gefundeerd op twee feitelijkheden. In de eerste plaats zal de aandacht van de wereld geheel op de Golfregio gevestigd zijn en niet op een ‘kleine oorlog’. Ten tweede zal de Israelische burgerbevolking dan sowieso in de hoogste staat van paraatheid verkeren. In het geval Hezbollah Israel dan met raketten zou aanvallen zitten de burgers toch al in schuilkelders of in tegen chemische wapens bestand zijnde veiligheidskamers.