Laat klanten niet lastig vallen door BDS

IN NEDERLAND / Door: ELISE FRIEDMANN / 26 mei 2016 AMSTERDAM BDS

bds Parijse superDie “inspectieteams” van DocP, wat doe je ertegen? Zij gaan winkels binnen en “controleren” daar de schappen op Israelische producten, die volgens hen geboycot moeten worden. Zij lopen in de weg, vallen klanten lastig, en krijgen veel aandacht hoewel zij maar met weinig zijn. In het buitenland, vanwaar de acties zijn afgekeken, is het voorgekomen dat zij winkels en producten beschadigden.

Uiteraard zien veel winkels ze liever gaan dan komen, maar in veel winkels kunnen zij hun gang gaan terwijl het absoluut niet nodig is hun gedrag te tolereren. In een verslagje van hun ‘inspectiedag’ laten de ‘inspecteurs’ zelf al weten dat de ontvangst in winkels zeer wisselend is. Een Albert Heijnvestiging in de Amsterdamse binnenstad ontzegde ‘het team’ eenvoudigweg de toegang, en daarmee ging de actie niet door.

De bedrijfsleider van die vestiging stond volkomen in zijn recht. Winkels willen gewoon hun producten verkopen en willen niet dat hun klanten worden lastiggevallen door politieke actievoerders. 

Ook klanten die zich eraan ergeren kunnen bedrijfsleiders wijzen op die mogelijkheid. Een treurig bijproduct van de acties is overigens, dat boze klanten het soms de winkel kwalijk nemen dat die acties er plaatsvinden. Dat is beslist niet het geval: zij worden doelwit als ze Israelische producten verkopen en verdienen dus juist steun en een beleefde benadering.

Het handigste middel tegen deze overlast zijn huisregels, die duidelijk zichtbaar in de winkel moeten hangen. Daarin staat wat de bedrijfsleiding wel en wat zij niet toelaat in de winkel. Een voorbeeld van niet toelaatbare acties kan zijn het binnenkomen met een groep die klanten intimideert en overlast veroorzaakt. Handelt een klant in strijd met de huisregels, dan kan de bedrijfsleider hem of haar daarop aanspreken en verzoeken de zaak te verlaten. Weigert de klant dit bij herhaling, dan is dat huisvredebreuk. Het personeel mag de klant dan aanhouden en 112 bellen, waarna de politie hem of haar weghaalt. Meer details over hoe op te treden zijn hier te vinden, op de site van de politie. Actievoerders die van plan zijn later terug te komen, kunnen een winkelverbod krijgen (zie dezelfde site).

Overigens kan een winkel ook tevoren contact opnemen met de politie en vertellen dat er overlast te verwachten is. De bedrijfsleiding kan de politie vragen te helpen voorkomen dat er klanten lastig worden gevallen of andere overlast in de winkel wordt gepleegd.

Foto: BDS’ers versperren de doorgang door Parijse super, screenshot Youtube.