Nederlands belastinggeld naar BDS

badil_cartoonS“Is het juist dat organisaties die gesteund worden met Nederlands belastinggeld vervolgens andere NGO’s steunen met een uitgesproken BDS-agenda?” Kamerleden Joel Voordewind (ChristenUnie), Han Ten Broeke (VVD) en Kees van der Staaij (SGP) willen weten hoe het zit met indirecte Nederlandse steun aan de BDS-beweging. Zij hebben hierover schriftelijke vragen gesteld aan minister Koenders van Buitenlandse Zaken.
Het is niet de eerste keer dat hiervan sprake is. Al in 2011 publiceerde CIDI een rapport waaruit bleek dat Nederlandse belastinggelden organisaties steunden die een boycot van Israel voorstaan en een twee-statenoplossing tegenwerkten. De geldstroom loopt nu anders, maar het effect blijft.

Secretariat

Nederland financiert samen met andere Europese landen indirect verschillende Niet-Gouvernementele Organisaties (NGO’s). Dit gebeurt via het ‘Human Rights and Internationnal Humanitarian Law Secretariat’, kortweg ‘Secretariat’, dat de fondsen distribueert. Volgens NGO Monitor, een Israelische organisatie die toeziet op de financiële stromen van NGO’s, financiert dit Secretariat’ met Nederlands belastinggeld politiek gekleurde NGO’s  die uitdrukkelijk een boycot van Israelische bedrijven of instellingen voorstaan;  kortom BDS propageren. NGO Monitor stelt dit in zijn onlangs gepubliceerd rapport over 2015.

Financiert Nederland een boycot?

VVD, CU en SGP willen van minister Koenders weten of dit klopt en wat zijn mening is over het indirect financieren van  BDS-organisaties. Zij willen van de minister een lijst van organisaties die een BDS-agenda propageren en die direct of indirect worden gesteund met Nederlands belastinggeld.
Het propageren van een boycot van Israelische bedrijven of instellingen staat immers haaks op het Nederlandse regeringsbeleid, dat een verklaard tegenstander is van zo’n boycot
“Acht u het wenselijk dat Nederlands belastinggeld indirect een bijdrage levert aan het bevorderen van de BDS-agenda?” vragen de Kamerleden aan Koenders. En: “Bent u met mij van mening dat de BDS-agenda haaks staat op het Nederlandse beleid ten aanzien van Israël en de Palestijnse gebieden? Zo nee, waarom niet?”

Badil

Dit is niet de eerste keer dat er vraagtekens worden gezet bij het functioneren van het Secretariat. Het Secretariat beoogt naar eigen zeggen als primair doel ‘een effeciteve realisatie van de naleving van het humanitair recht, waarbij gelijkwaardigheid tussen Israël en de Palestijnen centraal staat‘. Maar volgens NGO Monitor stelt het Secretariat zich niet zo op. “Is het juist dat deze organisatie Israël omschrijft als een ‘racistisch regime’ en juridische acties tegen Israël ondersteunt en aanmoedigt?” vragen de drie Kamerleden aan de minister.

Zij herinneren Koenders eraan dat hij, na eerdere vragen, stelde dat het Secretariat “een zorgvuldige selectieprocedure hanteert” en dat gefinancierde organisaties “zich dienen te houden aan de strenge voorwaarden die het secretariaat stelt”. De selectiecriteria waaraan NGO’s dienen te voldoen om gefinancierd te worden door het Secretariat zijn expliciet geformuleerd in hun handboek voor financiering: “Een financieringsvoorstel komt in aanmerking zolang de betreffende organisatie en zijn doelstellingen niet discriminerend zijn of oneerlijke concurrentie dreigen te bevorderen.”
Maar volgens NGO Monitor gaat via het Secretariat Nederlands belastinggeld naar ‘Badil’, een organisatie die zich al meerdere malen schuldig heeft gemaakt aan antisemitische uitingen, al of niet vermomd als Israelkritiek. Een voorbeeld daarvan is de cartoon hierboven – klik erop voor een vergroting. Daarnaast zegt Badil onder meer dat Israel een “langzame genocide” uitvoert op het Palestijnse volk, stelt NGO Monitor.
De drie Kamerleden vragen aan de minister of het klopt dat het Secretariat ‘andere organisaties, zoals Badil, financieel ondersteunt terwijl deze organisaties een uitgesproken BDS-agenda propageren? Kunt u aangeven hoe dergelijke uitlatingen zich verhouden met een zorgvuldige selectieprocedures en strenge voorwaarden?’, vragen zij.

Illustratie: Cartoon Badil. Bron: NGO Monitor

Lees hier de Kamervragen
Lees hier het rapport van NGO Monitor over Nederland in 2015
Lees hier het CIDI-rapport over Nederland uit 2011