Nu al vraagtekens bij VN-onderzoek

IN ISRAEL / Door: MIKE DURAND / 18 aug 2014 GAZA HAMAS TWEEDE KAMER VS WESTBANK

De VN-Mensenrechtenraad gaat voor de tweede keer in 6 jaar onderzoek doen naar mogelijke schendingen van internationaal recht door Israel. De omstreden Canadees William Schabas gaat het complexe onderzoek leiden. Netanyahu heeft gezegd dat Israel niet zal meewerken aan het onderzoek, waarvan de conclusies volgens hem al vaststaan. De Israelische voorzitter van de Rekenkamer doet zelf onderzoek.

Israel heeft slechte herinneringen aan het VN-o0nderzoek van de Goldstonecommissie (zie verderop) over de Israelische actie in de Gazastrook van 2008. Op 23 juli stelde de VN-Mensenrechtenraad (UNHRC) opnieuw een dergelijke onderzoekscommissie in, die onderzoek moet gaan verrichten in Gaza, de Westoever en Oost-Jeruzalem. De opdracht van de nieuwe commissie is om alle soorten soorten schendingen van het  internationaal recht te onderzoeken “in bezet Palestijns gebied, waaronder Oost-Jeruzalem, specifiek in de bezette Gazastrook” die hebben plaatsgevonden sinds 13 juni 2014 in het kader van de Israelische operatie Protective Edge.

Aan de opdracht te zien, is het de bedoeling dat de nieuwe commissie ‘schuldigen’ gaat aanwijzen: de commissie zal ‘de feiten en omstandigheden van dergelijke overtredingen vaststellen in de periode vóór, tijdens en na (de operatie), de verantwoordelijke voor mensenrechtenschendingen identificeren en met aanbevelingen komen, specifiek over het verantwoordingsmechanisme van daders, met als doel te zorgen dat de daders zich voor hun acties moeten verantwoorden en om een einde te maken aan de straffeloosheid.’ Verder zal het onderzoeksteam met aanbevelingen komen om burgers te beschermen tegen toekomstige aanvallen.

Het rapport moet in maart 2015 klaar zijn om gepresenteerd te worden aan de Mensenrechtenraad. Hamas verwelkomt de commissie, Israel heeft verschillende redenen om het instellen ervan te veroordelen.

Onderzoeksteam

Tenminste twee van de drie door UNHCR beoogde leden van de onderzoekscommissie, Amal Alamuddin, Doudou Diene en William Schabas, zijn omstreden. De Libanees-Britse advocate Alamuddin verdedigt momenteel Abdullah al Senussi, voormalig hoofd van de Libische inlichtingendienst en ruim veertig jaar de rechterhand van Muhammar Ghaddafi. Al Senussi wordt verantwoordelijk geacht voor het toezien op martelingen, moorden en publieke ophangingen. Andere cliënten van Alamuddin zijn Wikileaks-oprichter Julian Assange en Hamad bin Isa al-Khalifa, de koning van Bahrein, die door mensenrechtenorganisaties wordt beschuldigd van systematische martelingen en onderdrukking.

Nu Alamuddin heeft laten weten niet deel te nemen aan het onderzoeksteam in verband met tijdsdruk, wordt de eveneens omstreden Canadees William Schabas, professor en emeritus professor Internationaal Recht aan de universiteiten van Middlesex, Leiden en Galway (Ierland), de leider van het onderzoek. Over het derde beoogde lid van de commissie, de van oorsprong Senegalese Doudou Diene, is weinig bekend. Hij heeft een doctoraat in Publiek Recht van de Universiteit van Parijs. Eerder heeft hij als rapporteur voor de VN gewerkt op het gebied van racisme. Sinds 2011 is hij onafhankelijk expert over de mensenrechtensituatie in Ivoorkust.

Hoofdonderzoeker Schabas begint niet onbevooroordeeld aan het onderzoek, zo blijkt uit acties en uitspraken die hij deed:

  • “Het liefst zag ik Netanyahu in de beklaagdenbank van het Internationaal Strafhof,”zegt hij tijdens Russell Tribunal on Palestine te New York (2013) in een video.
  • Schabas ondersteunde een conferentie van het ‘Centrum voor Mensenrechten en Culturele Diversiteit’ in Iran. Dit centrum beschuldigde Israel van ‘apartheidsbeleid’ en heeft nauwe banden met het Iraanse regime, destijds nog onder leiding van Mahmoud Ahmedinejad – een verklaard tegenstander van het bestaan van Israel, maar volgens Schabas slechts een ‘provocatieve politicus’. (2011)
  • Schabbas nam actief deel aan het pro-Palestina ‘tribunaal’, dat volgens Richard Goldstone (zie verderop) in een artikel in de New York Times bestond uit ‘critici wiens harde denkbeelden over Israel algemeen bekend zijn’. (2011)
  • In een Juridisch tijdschrift schreef hij dat Netanyahu ‘waarschijnlijk de grootste bedreiging vormt voor het voortbestaan van Israel’. (2010)
  • In een interview met het Griekse tijdschrift Intellectum vraagt Schabas: “Waarom gaan we achter de president van Soedan aan over Darfur, maar niet achter de president van Israel (Shimon Peres) over Gaza?” (2011)

Het Israelische Channel 2 interviewde Schabas na zijn benoeming. Schabas zegt dat hij niet anti-Israel is: “Ik ben meerdere keren in Israel geweest, heb lezingen gegeven gegeven aan universiteiten en zit in het redactionele bestuur van een van een Israelisch blad. Ik zou deze dingen niet hebben gedaan als ik anti-Israel was.” Maar, zegt hij: “Dat betekent niet dat ik geen mening heb over personen in de Israelische regering.”

Terwijl hij heeft opgeroepen om Israelische leiders te vervolgen, weigert Schabas in dit interview Hamas een terroristische organisatie te noemen: “Dat zou niet eerlijk zijn. We moeten het onderzoek met een schone lei beginnen en zo neutraal en objectief mogelijk onderzoeken.”

Reacties op benoeming

Een ‘volslagen farce’, zo noemt Israels ambassadeur bij de VN Ron Prosor de aanstelling van William Schabas in een brief aan VN secretaris-generaal Ban Ki-Moon. Volgens Prosor is het ‘bespottelijk’ dat een uitgesproken Israel-criticaster is uitgenodigd het onderzoek te leiden en als rechter zal dienen: “Het is alsof ISIS wordt uitgenodigd om de Interreligieuze Wereld Harmonieweek voor te zitten”, schrijft Prosor. Hij verzoekt de secretaris-generaal om de benoeming publiekelijk af te keuren.

In een eerste officiële reactie van de Israelische regering laat Netanyahu weten dat de VN-commissie in Israel “niets heeft om naar te zoeken”. “Als zij op zoek is naar schending van mensenrechten kan zij beter Damascus, Bagdad of Tripoli bezoeken”, zegt hij na een gesprek met een Amerikaanse gouverneur uit New York, Andrew Cuomo.

De Canadese minister van Buitenlandse Zaken John Baird noemt de benoeming van Schabas “een regelrechte schande, die niets zal bijdragen om vrede te bevorderen”. Directeur Hillel Neuer van UN Watch vindt dat Schabas zich moet terugtrekken, omdat zijn herhaalde oproep om Israelische leiders aan te klagen de schijn van partijdigheid wekt.

Struikelblokken

Het onderzoek wordt geen eenvoudige klus. “Er zijn veel struikelblokken bij het onderzoeken van mogelijke oorlogsmisdaden, misdaden tegen de menselijkheid en andere overtredingen van het humanitair recht in context van een gewapend conflict”, schreef Amnesty International-onderzoeker Donatella Rovera, die al twintig jaar aan het hoofd staat van veldonderzoekmissies naar dergelijke zaken in april dit jaar.

Het verkrijgen van betrouwbaar en valide bewijs is ontzettend moeilijk in oorlogsgebied. In haar artikel “Challenges of monitoring, reporting, and fact-finding during and after armed conflict” schrijft ze dat waarheidsvinding wordt belemmerd door beperkte toegang tot gebieden, bewijsmateriaal dat gecompromitteerd of vernietigd is, en onbruikbare getuigenverklaringen. Verklaringen van slachtoffers kunnen enerzijds bewust gefalsificeerd zijn, anderzijds worden gebeurtenissen, niet per se met opzet, niet accuraat beschreven. De Amnesty-onderzoeker geeft als voorbeeld burgers die beschreven harde knallen te horen die naar hun idee afkomstig waren van een beschieting door regeringstroepen. In werkelijkheid kwamen ze van oppositiestrijders die raketten afschoten: “Het is voor een ongetraind oor vrijwel onmogelijk om dat verschil te horen.”

Interessant genoeg was het omstreden Goldstone-rapport deels gebaseerd op informatie van Amnesty. De organisatie wil ook nu weer bijdragen aan het onderzoek, maar maandag werd bekend dat Israel onderzoekers van Amnesty en Human Rights Watch (HRW) wil weren uit de Gazastrook.

Eigen onderzoek

De voorzitter van de Israelische Rekenkamer, die onafhankelijk is en gevraagd en ongevraagd de acties van de regering controleert, gaat zelf onderzoek doen naar besluitvormingsprocessen in de Israelische legertop en de regering, in het kader van beschuldigingen van vermeende schendingen van het internationaal recht door Israel.

Goldstone

In het vorige VN-onderzoek naar ‘Israelische misdaden tegen de menselijkheid’ stond de uitslag volgens Israel ook bij voorbaat vast. Het rapport oordeelde vernietigend over Israel. Pas later, na een rapport van onafhankelijke experts in 2011, schreef de toenmalige hoofdonderzoeker Richard Goldstone in de Washington Post: “Als ik toen had geweten wat ik nu weet, was het een heel ander rapport geworden.” Het is begrijpelijk dat de Israelische regering niet aan een nieuw onderzoek wil meewerken, maar dit vergroot de kans dat de commissie weer alleen zal afgaan op eigen vooronderstellingen en getuigenissen van Palestijnen. Net zoals de commissie-Goldstone dit deed, ‘bij gebrek aan enig bewijs’ zoals Goldstone toegaf. 

G.M.