Wat is antisemitisme?

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Share on LinkedInDigg thisShare on RedditEmail this to someonePrint this pageDeel dit

Op vooroordelen gestoelde vijandige opstelling jegens Joden

Joden anders behandelen dan andere mensen, en met name je vijandig opstellen jegens Joden op grond van vooroordelen, noemt men antisemitisme.

Dat komt nog steeds voor, bijvoorbeeld als mensen Joden verwijten dat ze de wereldpolitiek beheersen, terwijl iedereen weet dat dit onmogelijk is voor de 15 miljoen Joden die er nu nog zijn. Antisemitisme kan allerlei vormen aannemen: verbaal geweld (beledigen, schelden), pesterijen, mishandeling, beschadiging of vandalisme, intimidatie, graffiti, toegang weigeren. U kunt het ook tegenkomen op internetsites.

“Joden (of Israeli’s) zijn de nieuwe Nazi’s”

Ook het gezegde dat “de Joden (of Israeli’s) zich even kwalijk opstellen tegenover de Palestijnen, als de Nazi’s in de Tweede Wereldoorlog” is een antisemitische uitlating.

Immers Israel is in een strijd verwikkeld met de Palestijnen, waarbij helaas slachtoffers vallen, soms ook onschuldige mensen. Maar het aantal doden staat niet in verhouding met het aantal vermoorde Joden in 1940-1945. Tijdens de Holocaust hebben de Nazi’s 6 miljoen Joden systematisch vernietigd, doelbewust en uitsluitend omdat zij Joden waren. Er was geen sprake van enig conflict – terwijl Palestijnen merendeels vallen bij gevechtshandelingen.
Degenen die dit soort kromme vergelijkingen maken, rekenen eventuele fouten van individuele Joden de hele groep aan. Zij overdrijven die fouten tot gigantische proporties en proberen daarmee de hele groep in een kwaad daglicht te stellen.

Overigens is normale kritiek op (regeringen van) Israel, zoals je die op andere regeringen en landen kunt hebben, niet antisemitisch. Een checklist om te zien of iets antisemitisch is, staat hier.