Scherpschuttersaanval door Islamitische Jihad beantwoord door IDF

Een scherpschutter van terreurbeweging Islamitische Jihad nam vandaag vanuit Gaza IDF-militairen aan de grens onder vuur. In antwoord hierop, heeft de IDF posities van Hamas beschoten.

Genietroepen van de IDF waren vandaag werkzaamheden aan het grenshek tussen Israel en Gaza aan het verrichten, toen zij beschoten werden door een scherpschutter van Islamitische Jihad. Hierbij vielen geen slachtoffers.

In antwoord op de scherpschuttersaanval, heeft het Israelische leger posities van Hamas bestookt. Israel houdt de terreurbeweging, die de Gazastrook sinds 2007 de facto bestuurt, verantwoordelijk voor alles wat in en vanuit de kustenclave plaatsvindt. Twee posities, waaronder een observatiepost, zijn door tanks en een drone van de IDF beschoten.

Het is niet voor het eerst dat Islamitische Jihad een scherpschuttersaanval uitvoert. In januari werd een IDF-militair beschoten door een sluipschutter en redde zijn helm zijn leven. Op sociale media dreigen Islamitische Jihad en andere militante facties in Gaza regelmatig met scherpschuttersaanvallen op Israeli’s.

De scherpschuttersaanval is de zoveelste poging van het door Iran gesteunde Islamitische Jihad om te voorkomen dat de rust in het gebied stand houdt. Telkens wanneer Hamas en Israel een akkoord lijken te bereiken voor een wapenstilstand, voert Islamitische Jihad een aanval uit waardoor de spanningen terugkeren.

Afgelopen week werd – in ruil voor het uitblijven van aanvallen – de visserszone van Gaza met meerdere mijlen vergroot. Daarnaast meldde een functionaris van Hamas dat Israel de restricties op importproducten voor duaal gebruik grotendeels zou opheffen. Duaal gebruik houdt in dat het voor zowel civiele als militaire doeleinden gebruikt kan worden. Dit geldt voor veel producten en grondstoffen, en het opheffen van restricties hierop zou dan ook een aanzienlijke verlichting van de blokkade betekenen.

Iran heeft echter belang bij instabiliteit aan de zuidgrens van Israel. De Iraanse Revolutionaire Garde tracht zich aan de noordgrens van Israel in te graven door militaire basissen in Syrië op te bouwen en wapens te leveren aan milities ten noorden van de Joodse staat. Een tweede front – in het zuiden vanuit Gaza – bemoeilijkt Israel aanzienlijk om tegen de Iraanse dreiging op te treden. Door deze complexe situatie wordt weinig vooruitgang geboekt in het verbeteren van de humanitaire omstandigheden in de Gazastrook.