CIDI: Gelekte cijfers antisemitisme zijn bron van verwarring

demonstratie CIDI heeft met verontrusting kennis genomen van het deels gelekte onderzoek over antisemitisme onder jongeren. De resultaten scheppen verwarring. Uit de gepubliceerde tabel blijkt dat de onderzoekers van het Verwey-Jonker Instituut aan jongeren gevraagd hebben hoe zij denken over ‘Joden in Nederland’, ‘Joden in Israel’, ‘Zionisten’ en de staat Israel.

Zover bij CIDI bekend, is daarbij niet uitgelegd wat onder deze begrippen wordt verstaan en hoe ze van elkaar te onderscheiden zijn. Dit is wetenschappelijk onverantwoord, want hierdoor bestaat de kans dat deze begrippen door de respondenten door elkaar zijn gehaald.

CIDI heeft de ervaring dat vooral allochtone jongeren de termen zionist en Jood voortdurend door elkaar gebruiken. En welke jongere is zonder nadere toelichting in staat om ‘de staat Israel’ los te zien van ‘Joden in Israel’?

De uitgelekte cijfers uit het onderzoek geven daarom geen goede indicatie over het werkelijke niveau van antisemitisme in Nederland. Voor het maken van verantwoord beleid om antisemitisme te bestrijden zijn deze cijfers ongeschikt.
CIDI kan zich voorstellen dat het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid nader onderzoek wil doen alvorens met concrete cijfers over het niveau van antisemitisme in Nederland onder jongeren naar buiten te komen.