Uitgeverij Den Hertog volhardt in verkoop jeugdboek

IN ANTISEMITISME / Door: ROEL ABRAHAM / 10 mrt 2017 CIDI

Onbegrijpelijk dat Uitgeverij Den Hertog de kans laat lopen om de reformatorische gezindte en de joodse gemeenschap dichter bij elkaar te brengen.
Ondanks vele gesprekken met verschillende mensen uit joods Nederland volharden ze in de verkoop van “De Zoektocht van Lea Rachel”, met daarin de gewraakte passages als “Het zwarte haar en de gebogen neus..” teksten die al eeuwenlang gebruikt worden in anti-Joodse geschriften en uitgebeeld worden in spotprenten.

De uitgever van het boek “De Zoektocht van Lea Rachel” heeft verklaard de verkoop van de nog voorradige exemplaren van dit met antisemitische stereotypen gevulde kinderboek niet te staken.

Woordvoerder Adriaan Bouman verklaarde aldus: “Door het boek niet te herdrukken hebben we al een mooi gebaar gemaakt. Dit vinden wij voldoende om aan de grieven tegemoet te komen. We staan onverkort achter deze uitgave.”

CIDI heeft aangegeven erg teleurgesteld te zijn vanwege deze opstelling, het niet herdrukken is mooi, maar tegelijkertijd is het laakbaar dat ze het ontoelaatbare van hun handelwijze niet inzien.

Dit was een mooi moment geweest om als reformatorische en joodse gemeenschap elkaar te leren begrijpen en de hand te reiken. Onbegrijpelijk dat Den Hertog deze kans niet grijpt en volhardt in de verkoop van een boekje – voor kinderen nota bene – met daarin grievende teksten voor velen.