Update: Vluchtelingenherdenking door ds. Voorberg afgelast

De door de vrijgemaakt-gereformeerde theoloog en predikant Rikko Voorberg geplande “alternatieve” dodenherdenking op de Amsterdamse Nieuwmarkt gaat niet door. Ds. Voorberg verklaart op zijn Facebook-pagina: 

“Waar we ons gevoel van verantwoordelijkheid met liefde en respect een plek wilden geven, raakten we een open zenuw. Veel burgers maar ook belangenorganisaties hebben ons in niet mis te verstane woorden aangegeven dat dat helemaal niet mag, zómaar iedereen herdenken. En dat er op 4 mei alleen ruimte is voor denken aan de slachtoffers van toen.

Omdat boze woorden langzaam overgingen in boze daden hebben we besloten, met pijn in het hart, om ons initiatief aan te passen. We komen samen met alle betrokkenen om de ceremonie te volgen en ons af te vragen wat er de afgelopen dagen in vredesnaam is gebeurd.”

Was de herdenking, het plaatsen van 3000 witte christelijke kruisen voor de in golven van de Middelandse Zee omgekomen grotendeels islamitische vluchtelingen en migranten, aanvankelijk gepland op het Rembrandtsplein, de gemeente Amsterdam besloot dat het veiliger was om het evenement op de Nieuwmarkt te laten plaatsvinden. De Nieuwmarkt in het hart van de voormalige jodenbuurt, de Nieuwmarkt waar in de oorlog Joden als beesten werden bijeengedreven om te worden afgevoerd naar de vernietigingskampen.

Al snel werd er een tegendemonstratie afgekondigd, waarvoor de gemeente óók toestemming verleende, door tegenstanders van Voorbergs initiatief.

We vinden het wijs dat ds. Voorberg heeft besloten nu alleen in besloten kring een bijeenkomst te houden.
Hij voorkomt hiermee onrust tussen voor- en tegenstanders en daarnaast – ook al is dat niet de eigenlijke reden om “zijn” herdenking nu anders vorm te geven – doet het recht aan de 75% Nederlanders die aangaf de 4 mei herdenking te willen houden zoals hij nu is.

4 mei, 8 uur ’s avonds, staan we stil bij de doden van de oorlogen waar Nederlanders bij betrokken waren. Nederlanders, die vermoord werden of vielen in de strijd tegen onderdrukking, in oorlogen en vredesoperaties namens de Nederlandse staat. 

20 juni, dat is de dag waarop we stilstaan bij het lot van vluchtelingen wereldwijd, waar we nadenken over onze rol op het wereldtoneel en wat we zelf kunnen bijdragen aan het lenigen van de nood, waar dan ook. 

CIDI steunt het initiatief van Rikko Voorberg van harte en denkt graag mee over een passende invulling op een ander moment.