120 jaar sinds het eerste Zionistische Congres

IN ISRAEL / Door: ELKAN VAN DER RAAF / 29 aug 2017 JODENDOM

Vandaag is het 120 jaar geleden dat het eerste Zionistische Congres plaats vond. Op 29 augustus 1897 ving de conferentie aan waar het plan werd goedgekeurd om een toevluchtsoord voor het Joodse volk te creëren.

Op het congres in Basel, wat drie dagen duurde, waren 208 afgevaardigden aanwezig van alle zionistische organisaties uit die tijd. De bijeenkomst werd voorgezeten door Theodor Herzl, de stichter van de moderne zionistische beweging.

Er waren echter ook tegenstanders van het Zionistische Congres, bijvoorbeeld orthodoxe rabbijnen die vonden dat men op de Messias moest wachten. Ook waren er vele Joden die vonden dat er voor burgerrechten gestreden moest worden in de landen waar ze woonden.

Tijdens de vergaderingen werden verschillende belangrijke besluiten genomen. Men ging over tot oprichting van de Zionistische Organisatie en het zionistisch platform werd aangenomen. Het platform luidt als volgt:

Zionisme streeft naar het vestigen van een thuis voor het Joodse volk in Eretz Israel onder toezicht van internationaal recht. Om dit doel te bereiken, heeft het Congres de volgende middelen bepeinsd:

  • Het bevorderen van het vestigen in Eretz Israel door Joodse boeren, ambachtslieden en fabrikanten.
  • Het organiseren en verenigen van het Jodendom door middel van instituten, op zowel lokaal als internationaal niveau, overeenkomstig de wetgeving van ieder respectievelijk land.
  • Het versterken en koesteren van het Joodse nationale sentiment en nationaal bewustzijn.
  • Het nemen van voorbereidende stappen om, waar nodig, de toestemming van overheden te krijgen om de doelstellingen van het zionisme te bereiken.

 

Op het Congres werden ook een aantal andere beslissingen genomen. Zo werd het Joods Nationaal Fonds opgericht om land te kunnen kopen. Als volkslied werd het HaTikvah gekozen. Later zou dit ook het volkslied van de staat Israel worden.

Met het Congres lukte het Herzl om te doen wat nooit iemand eerder is gelukt: alle verschillende, elkaar soms zelfs bestrijdende, zionistische stromingen bijeen krijgen. Hieronder een fragment uit de toespraak die hij op de internationale bijeenkomst gaf:

Het is het zionisme al gelukt om een wonderbaarlijk iets te bereiken, wat eerder onmogelijk werd geacht: de stevige band tussen de meest moderne elementen van het Jodendom met de meest conservatieve. Omdat dit plaats heeft gevonden zonder dat welke kant dan ook oneerbiedige concessies of geestelijke opofferingen moest doen, bewijst – als dergelijk bewijs überhaupt al nodig was – dat Joden een natie zijn. Deze unie zou alleen met een nationale achtergrond mogelijk zijn.