236 politici roepen EU op Hezbollah als terroristisch aan te duiden

In een open brief wordt de Europese Unie door 236 politici uit verschillende Europese landen en de Verenigde Staten opgeroepen tot een volledig verbod op Hezbollah. Uit Nederland hebben Bert-Jan Ruissen en Kees van der Staaij (beide SGP) de oproep ondertekend.

De Europese Unie maakt een valselijk onderscheid tussen de militaire tak en de politieke tak van de Libanese organisatie Hezbollah. Alleen de militaire tak wordt door de EU als terroristisch aangeduid – een onderscheid dat Hezbollah zelf niet eens maakt. Twee EU-lidstaten – Nederland en Duitsland – duiden Hezbollah al wel geheel als terroristische organisatie aan.

De Translantic Friends of Israel, een interparlementaire groep opgericht door de American Jewish Committee, heeft een open brief aan de EU opgesteld. In de brief wordt opgeroepen niet langer een onderscheid te maken en Hezbollah geheel op de lijst van terroristische organisaties te plaatsen. “Hezbollah, de meest dodelijke proxy van Iran, opereert een wereldwijd terreurnetwerk dat niet alleen haar buren maar ook westerse democratieën bedreigt”, zo valt te lezen. 

Volgens de ondertekenaars is het aanduiden van Hezbollah als terroristische organisatie niet nadelig voor de betrekkingen met Libanon, waar de sjiitische organisatie nu in de regering zetelt. “De enige kans voor ware economische en politieke stabiliteit in Libanon is de verwijdering van het Hezbollah-bolwerk”.

De brief is ondertekend door in totaal 236 politici, van beide kanten van de Atlantische Oceaan. Verschillende politici van nationale parlementen in Europa, EU-parlementariërs en Amerikaanse wetgevers hebben hun handtekening onder de oproep aan de EU gezet. Uit Nederland zijn twee ondertekenaars, namelijk Tweede Kamerlid Kees van der Staaij en EU-parlementariër Bert-Jan Ruissen – beide lid van de SGP. Lees hieronder de volledige declaratie:

WIJ, WETGEVERS VAN BEIDE KANTEN VAN DE ATLANTISCHE OCEAAN MET VERSCHILLENDE PARTIJSTANDPUNTEN,

roepen de Europese Unie op om de Hezbollah-organisatie als geheel op de terreurlijst te plaatsen. Na de zelfmoordaanslag in Bulgarije in 2012, waarbij zes mensen om het leven kwamen, heeft de EU alleen de zogenaamde militaire vleugel van Hezbollah op de terreurlijst gezet. Hierdoor gelden de bijbehorende sancties niet voor de hele terreurgroep. We dringen er dan ook bij de EU op aan om een einde te maken aan dit kunstmatige onderscheid tussen een ‘militaire’ en een ‘politieke’ vleugel (een onderscheid dat door Hezbollah zelf niet wordt gemaakt) en de organisatie in haar geheel te verbieden.

HEZBOLLAH, de dodelijkste plaatsvervanger van de Iraanse regering, beschikt over een wereldwijd terreurnetwerk dat niet alleen de eigen buurlanden bedreigt, maar ook westerse democratieën. Alleen al in Duitsland heeft Hezbollah meer dan duizend leden die niets in de weg wordt gelegd om geld in te zamelen. De gewelddadige, antisemitische ideologie van de groep tast de structuur van onze pluralistische maatschappijen aan. Dit is vooral zichtbaar tijdens de jaarlijkse ‘Quds Day’-marsen waarmee Hezbollah oproept tot de vernietiging van de Joodse staat, een echo van een van de duisterste perioden uit de Europese geschiedenis.

Hezbollah, opgericht en gefinancierd vanuit Teheran en in stand gehouden door georganiseerde misdaad, houdt Libanon in gijzeling met zijn Iraanse revolutionaire agenda. Bovendien verspreidt de organisatie geweld en terreur in de hele regio. Hezbollah werkt samen met het moordlustige regime van Assad en is medeplichtig aan vreselijke oorlogsmisdaden waarbij miljoenen Syriërs zijn gedood, verwond en verdreven. De groep traint sjiitische milities in Jemen en Irak en voorziet ze van wapens. Hezbollah heeft zich, in strijd met Resolutie 1701 van de VN Veiligheidsraad, opnieuw tot de tanden bewapend en opereert nog steeds als een onafhankelijke militie in Libanon. De organisatie gebruikt de eigen burgerbevolking als menselijk schild om zo’n 150.000 raketten te verbergen die zijn gericht op Israëlische burgers.

Zoals blijkt uit voorbeelden van de Verenigde Staten, Nederland, Canada, het Verenigd Koninkrijk, de Samenwerkingsraad van de Arabische Golfstaten en de Arabische Liga, voorkomt het verbieden van Hezbollah niet dat de organisatie nog steeds politiek betrokken is in Beiroet.

Een verbod op Hezbollah leidt bovendien niet tot ‘destabilisatie’ van het land, zoals sommigen ten onrechte beweren. Het tegenovergestelde is waar. Bevrijding uit de wurggreep van Hezbollah is de enige kans voor Libanon op echte economische en politieke stabiliteit. De moedige Libanese demonstranten die de straat op gaan om te protesteren tegen corruptie en politiek geweld betichten Hezbollah er met name van een ‘staat binnen een staat’ te zijn. Deze demonstranten verdienen onze volledige steun. Een verbod door de EU van de Iraanse plaatsvervanger zal deze democratische krachten helpen versterken.

DE EUROPESE UNIE, die staat voor democratie, mensenrechten en een op regels gebaseerde internationale orde, moet haar macht gebruiken om Hezbollah de wacht aan te zeggen. Dit is het moment om in actie te komen, want onze collectieve veiligheid en de integriteit van onze democratische waarden staan op het spel.