25 Nederlandse docenten leren in Israel over de Holocaust

Persbericht- Het Centrum informatie en Documentatie Israel (CIDI) organiseert voor de tweede maal een studiereis voor docenten naar het Holocaustmuseum Yad Vashem in Jeruzalem, in samenwerking met de Anna Frank Stichting en het Centrum voor Holocaust- en Genocidestudies (CHGS).

De reis vindt plaats van 1 tot en met 15 augustus. Doel is, om leermethoden voor onderwijs over de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust te ontwikkelen die leerlingen aanspreken, om zo te werken aan racisme en antisemitisme bestrijding en de waardering van mensenrechten.

De groep van vijfentwintig docenten is divers qua leeftijd en onderwijservaring. Docenten komen zowel vanuit het openbaar als vanuit het bijzonder onderwijs en van verschillende schooltypen.

Het programma is ingeleid met een voorbereidend seminar in Nederland. In Israel zullen onderwijsexperts van Yad Vashem een programma van workshops verzorgen. Sprekers zijn onder meer Prof. Yehuda Bauer en Prof. Dan Michman. Naast lesmethoden en kennisverdieping over de Holocaust komt daarbij ook de specifieke situatie van Nederland in de Tweede Wereldoorlog aan de orde. Ook wordt bijvoorbeeld aandacht besteed aan Holocaust-scholing als middel om racisme in de klas tegen te gaan, en de rol van ouders daarbij, en is er uitgebreid aandacht voor de eigen ervaring van de docenten. Er vinden ook besprekingen plaats met Knessetleden en met nieuwe Ethiopische immigranten in absorptiecentra.

Het is de bedoeling dat de deelnemers zich na terugkomst inzetten voor het Docenten Platform Shoa Educatie (DOPSE) dat zich inzet voor een gedegen educatie over de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust. CIDI hoopt eind 2008 een derde groep docenten een zelfde reis naar Yad Vashem te laten maken.