300 heldhaftige Irakezen strijden voor normalisatie met Israel

IN MIDDEN-OOSTEN / Door: JOS HUMMELEN / 27 sep 2021

Honderden Iraakse notabelen willen dat Irak de Abraham Akkoorden onderschrijft. Zij roepen op tot normalisatie met de Joodse staat en de Joodse diaspora. In Irak is het heel gevaarlijk om dat soort uitspraken te doen, vooral in een formele setting.

Foto: Erika Wittlieb

 

De Israelische minister-president wil in bijna alles het tegenovergestelde zijn dan zijn voorganger, Benjamin Netanyahu. Ook Joe Biden wil het imago van het ‘niet-Trump-zijn’ hooghouden. Echter erven Bennett en Biden de reeks internationale successen, bekend onder de naam ‘Abraham Akkoorden’ van hun beider voorgangers. Terwijl Biden die naamgeving probeert te omzeilen, wil Bennett deze successen uitbreiden. Dit doet zijn regering bijvoorbeeld door banden aan te halen met landen als Mauritanië, Oman, Saoedi Arabië en het Islamitische Indonesië. Echter blijven deze landen nog goeddeels aan de zijlijn staan en is vooruitgang voor de buitenstaander niet waar te nemen. 

Tot dit moment. Want Irak kent een traditie van zware consequenties voor het normaliseren van contacten met Israel. Waar Irakezen voorheen ter dood werden veroordeeld, kan men nu gemakkelijk levenslang in een cel belanden als men voorstander is van banden met de Joodse staat. Daarom is het bijzonder dat 300 gezaghebbende Irakezen bijeenkwamen in de Koerdisch-Iraakse stad Erbil om een statement te maken vóór de normalisatie met Israel, in navolging van landen als Marokko, Sudan, de Verenigde Arabische Emiraten en Bahrein.

De reacties

De Israelische minister van Buitenlandse Zaken, Yair Lapid reageerde door deze meeting “een bron van hoop en optimisme” te noemen. Later reageerde de Israelische minister-president Bennett ook zeer positief op het statement. Bennett verwelkomt alle vormen van normalisatie vanuit de Arabische wereld. Naar verluid zal Bennett in zijn speech in de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties verwijzen naar deze heldhaftige bijeenkomst.

De reacties vanuit Israel staan in schril contrast met hoe er binnenlands werd gereageerd op dit Iraakse evenement. De Iraakse president Barham Salih benadrukte dat het statement vooral voor ‘onrust’ zou zorgen en verklaarde het statement als ‘illegaal’. Iraakse autoriteiten hebben een arrestatiebevel opgeschreven voor twee organisatoren en willen alle 300 hoogwaardigheidsbekleders inrekenen. Of dat daadwerkelijk gaat gebeuren is nog een groot vraagteken, maar de autoriteiten stralen in elk geval een zero-tolerance benadering uit en zijn tegen een normalisatie met Israel. Dit evenement zorgt voor de eerste scheurtjes in het huidige beleid en is een belangrijke stap naar vrede.