5000 Europeanen demonstreerden voor gegijzelde Israelische militairen

Op 29 november kwamen naar schatting vijfduizend mensen uit heel Europa in Brussel bijeen om voor het Europees Parlement te demonstreren voor de vrijlating van drie ontvoerde Israelische soldaten: Ehud Goldwasser en Eldad Regev die op 12 juli door Hezbollah naar Libanon werden ontvoerd en Gilat Shalit die op 25 juni bij de Gazastrook werd ontvoerd en die door Palestijnse terroristen wordt gegijzeld.

De demonstratie was georganiseerd door een groot aantal joodse organisaties uit Europa, waaronder CIDI. Vanuit Nederland gingen vijftig mensen mee met een door CIDI georganiseerde busreis. Dankzij de meegebrachte Nederlandse vlaggen en de grote borden met daarop de foto’s van de ontvoerde soldaten was de Nederlandse delegatie duidelijk zichtbaar. Tijdens de demonstratie hielden familieleden van de ontvoerde soldaten een emotioneel betoog voor hun vrijlating. De moeder van Goldwasser richtte zich rechtstreeks tot Hezbollah-leider Nasrallah: “Als u een hart heeft, en ik geloof dat u dat hebt, geef ons dan onze zonen terug. Dit gaat niet om politiek. Dit gaat om menselijkheid”.

Rode Kruis onmachtig
De demonstratie werd ondermeer bijgewoond door de voorzitter van de parlementaire delegatie voor Israel in het Europees Parlement, Jana Hybaskova. De familieleden van de ontvoerde mannen hebben het Europees Parlement opgeroepen om alles te doen om de vrijlating van de drie te bewerkstelligen. Zij wezen er ook op dat het Rode Kruis niet in staat is gebleken om haar taken uit te voeren. Personen in krijgsgevangenschap hebben recht op contact met het Rode Kruis en kunnen via de organisatienieuws van familieleden krijgen. Het Rode Kruis heeft echter laten weten geen toegang te hebben tot Hezbollah. Het is overigens onduidelijk of die organisatie de twee gijzelaars nog vasthoudt. In juli zei de Israelische regeringswoordvoerder Mark Regev dat Hezbollah van plan zou zijn de twee naar bondgenoot Iran over te brengen. Dat lot trof mogelijk ook de in 1986 in Libanon door de sji’tische Amal-militie krijgsgevangen genomen luchtmachtofficier Ron Arad. Van Arad werd nooit meer wat vernomen.

Hamas heeft Shalit
In juni verklaarde de in Damascus kantoorhoudende Hamas-leider Khjaled Mashal dat Gilat Shalit in leven was en als krijgsgevangene wordt behandeld. Het Rode Kruis of haar plaatselijke vertegenwoordiger (de Rode Halve Maan) heeft echter ook tot Shalit geen toegang gehad. En zijn ontvoerders hebben geen levensteken van hem gegeven.