Aanpak antisemitisme speerpunt EU-voorzitterschap Nederland

De Tweede Kamer verzoekt de regering expliciet om tijdens het Nederlandse voorzitterschap van de EU de aanpak van antisemitisme in Europa onderdeel te maken van de gestelde prioriteit ‘een Unie die verbindt’. De motie van de SGP-er Roelof Bisschop hiertoe is aangenomen met een brede Kamermeerderheid. Als de regering de motie uitvoert, wordt de aanpak van antisemitisme  een speerpunt bij EU-voorzitterschap van Nederland.

De volledige tekst van de motie luidt:

De Kamer,

Gehoord de beraadslaging,

Constaterende, dat antisemitisme ook in de lidstaten van de Europese Unie een hardnekkig probleem is en leidt tot gevoelens van ernstige onveiligheid en vervreemding bij veel Joden;

Voorts constaterende, dat Nederland in de eerste helft van 2016 het voorzitterschap vervult van de Raad van de Europese Unie en als één van de prioriteiten hiervoor heeft aangewezen ‘een Unie die verbindt’;

Verzoekt de regering om tijdens het Nederlandse voorzitterschap de aanpak van antisemitisme in Europa expliciet onderdeel te laten zijn van de gestelde prioriteit ‘een Unie die verbindt’

En gaat over tot de orde van de dag.

Bisschop
Segers
Van Klaveren
Omtzigt
Maij