Aantal antisemitische incidenten gedaald

Bron: Novum, TROUW.NL 

Het aantal geregistreerde antisemitische incidenten in Nederland is vorig jaar fors gedaald ten opzichte van 2006. Dat meldt het Centrum Informatie en Documentatie Israël (Cidi), met als dikomlijnde kanttekening dat van jaar tot jaar kan verschillen welk percentage incidenten wordt gemeld. Het Cidi registreerde 104 meldingen, tegenover 261 in 2006. In 2005 waren het er 158 en het jaar daarvoor 327.

Het centrum spreekt van een verheugend resultaat, maar wijst erop dat onder veel mensen het idee zou leven dat melden niet helpt. Trage of ondoorzichtige afhandeling door justitie zou daarbij een rol spelen. Ook zouden meer mensen vinden dat iedereen moet kunnen zeggen wat hij wil. Het Cidi maakt in zijn maandelijkse nieuwsbrief gewag van aanwijzingen dat juist vorig jaar antisemitische incidenten zo veel mogelijk zijn genegeerd door iedereen die ermee te maken kreeg.

In de nieuwsbrief wordt een aantal voorbeelden aangehaald, waaronder een recent incident waarbij een joodse jongen in Amsterdam-Zuid werd aangevallen en getrapt door drie Marokkaanse leeftijdgenoten. Agenten vonden pas dagen later tijd om de aangifte op te nemen. Dat gebeurde pas nadat het Cidi de zaak in de publiciteit had gebracht. De politie bood later excuses aan voor de gang van zaken.

Een ander voorbeeld behelst een bankmedewerker die door een collega kreeg toegevoegd dat hij ‘naar de gaskamers moest doorlopen’. Het slachtoffer wilde daar geen melding van maken om de verhoudingen op de werkvloer niet te verstoren. De werkgever beschouwde de zaak na halfslachtige excuses van de collega als afgedaan.

Het aantal meldingen van online antisemitisme nam minder sterk af. Het gaat hoofdzakelijk om e-mails [noot van CIDI: dit is onjuist, het gaat om antisemitisme op internet]. Er waren 371 meldingen, tegenover 463 in 2006. In 2005 werden 302 online incidenten geregistreerd.

Het Cidi hamert erop dat de joodse gemeenschap niet moet schromen incidenten te melden. Ook blijft het centrum naar eigen zeggen aandringen bij justitie op een effectievere aanpak van antisemitisme.