Nieuwste census: 15,2 miljoen Joden wereldwijd

IN ISRAEL / Door: HANNA LUDEN / 26 apr 2022 BEVOLKING

Het aantal Joden in de wereld wordt in 2020 geschat op 15,2 miljoen. Dit aantal is lager dan het aantal Joden aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog – toen werd het geschat op 16,6 miljoen. Dit blijkt uit een publicatie van het het Israelische CBS aan de vooravond van Jom Hasjoa. De census geeft geen antwoord op de vraag of Joden zich steeds meer concentreren in Amerika en Israel.

Foto: Netzer Nederland. Netzer Nederland is de Liberaal-Joodse & Zionistische jongerenvereniging voor jongeren tussen de 12 en 18 jaar.

 

Israel is het land waar, met 6,4 miljoen, de meeste Joden wonen, ongeveer 45% van de hele Joodse bevolking. Gevolgd door de Verenigde Staten (6 miljoen).  Frankrijk is met 445.000 Joden het Europees land met het hoogste aantal Joden. Canada telt 393.000 en Groot Brittannië 292.000. In Argentinië – aan het einde van de 19de en aan het begin van de 20ste eeuw één van de belangrijkste immigratielanden voor Joden uit Oost Europa – wonen er tegenwoordig nog 175.000 Joden. Rusland telde (voor de oorlog met Oekraïne) 150.000 Joden en Duitsland 118.000. Dat is evenveel als in Australië.

Opvallend is dat Oekraïne niet in de lijst voorkomt. Berichten tijdens de oorlog spraken van een grote Joodse gemeenschap, ergens tussen den 150.000 en 200.000 Joodse Oekraïners.

Holocaustoverlevenden
In Israel wonen er nog ongeveer 165.000 Holocaustoverlevenden, waarvan 61% vrouw is. Hun gemiddelde leeftijd is 85 en de jongste is 77 jaar. In 2020 waren er in Israel nog 192.000 Holocaustoverlevenden. Hiervan hebben 59.000 Joden de vernietigingskampen overleefd of doken tijdens de oorlog onder.  

Het Israelische CBS baseert de gegevens voor de wereldstatistiek op onderzoek van de Hebreeuwse Universiteit in Jeruzalem, die de volgende definitie hanteert: Joden zijn mensen die zich als zodanig hebben geïdentificeerd. Daarbij zijn er ook mensen die zich geen religieuze of etnische identiteit aannemen.

Wet op Terugkeer
Zo’n 5.4 miljoen van de Israelische Joden zijn in Israel geboren, terwijl de andere 1,5 miljoen immigranten zijn: 284.400 uit Afrika en één miljoen uit Europa en Amerika. Nog eens 153.700 Joodse Israeli’s zijn in Azië geboren.

Dat het aantal Joden in Israel zo groot is, komt mede door de Wet op Terugkeer. Hierin staat vermeld dat iedereen die van (gedeeltelijke ) Joodse komaf is, het recht heeft zich in Israel te vestigen of een Israelische staatsburgerschap te krijgen. De Wet op Terugkeer dateert van juli 1950 en kwam kort na de verschrikkingen van de Holocaust. De wet heeft als bedoeling om de Joodse immigratie te bevorderen en om aan Joden die last hebben van antisemitisme, een veilig heenkomen te bieden.

Joden in Nederland
Het aantal Joden in Nederland wordt geschat op 30.000-50.000 en de meerderheid woont in en rond Amsterdam. NIDI die het onderzoek uitvoerde, melde dat er in de telling Joden zijn opgenomen met één Joodse ouder. Voor de oorlog woonden er in Nederland 140.000 Joden waarvan er ruim 100.000 vermoord zijn tijdens de oorlog. Onder de in Nederland levende Joden bevindt zich een groot aantal Israeli’s. Het overgrote gedeelte van de Joden is niet aangesloten bij een synagoge.

Ga voor meer ‘feiten en cijfers’ over Israel naar deze pagina.