Abbas spreekt met Blair

Gisteren ontving de PA president Abbas in Ramallah, de speciale afgevaardigde van het Kwartet voor het Midden-Oosten, Tony Blair. In eerste instantie werd de benarde financiële positie van de PA besproken.

De PA gaat nu door de grootste economische crisis sinds de oprichting in 1994. De huidige crisis is toe te wijzen aan de Arabische donorlanden, veel Arabische donorlanden blijken niet aan hun betalingsverplichtingen te doen. President Abbas vroeg om deze reden meer financiële steun van het Kwartet.

De PA premier Salam Fayyad waarschuwde een aantal maanden geleden al voor de onhoudbare financiële situatie en de gevolgen die dit kan hebben op het voortbestaan van de PA. Ook de Wereldbank bracht recentelijk een rapport uit waarin zij waarschuwde dat economische groei in de PA niet is vol te houden. Reden hiervoor wordt gezien in de sterke afhankelijkheid van de PA van buitenlandse donoren.

Het Palestijnse Nieuws en Informatie Agentschap WAFA berichtte dat het gesprek zich niet alleen concentreerde rond de financiële situatie van de PA. President Abbas bracht Blair op de hoogte van de laatste politieke ontwikkelingen en de voortgang van het vredesproces met Israel. Abbas zou het stilstaande vredesproces wijten aan de onverzettelijke houding van de Israelische regering en de weigering van Israel zich te houden aan regels van het internationaal recht.

Bron: WAFA