AIVD: zorg om inmenging Iraanse Inlichtingendiensten in NL

IN NEDERLAND / Door: WEBMASTER / 22 apr 2010 IRAN RAKETTEN SYRIE VERKIEZINGEN VN

De AIVD deelt de zorgen van het Iran Comité over het onder druk zetten van Iraniërs in Nederland door Iraanse inlichtingendiensten. Dit meldt het AIVD-jaarverslag 2009, dat woensdag is gepubliceerd. De AIVD is bezorgd om de inmenging van Iraanse inlichtingendiensten in de Nederlandse maatschappij. Ook beschrijft het rapport de verslechterde mensenrechtensituatie in Iran na de frauduleuze verkiezingen van vorig jaar, en de zorgwekkende ontwikkeling van het Iraanse nucleaire programma. Minister Verhagen gaat zich “hard inspannen” om te voorkomen dat Iran lid wordt van de VN Mensenrechtenraad.

De activiteiten van Iraanse inlichtingendiensten op Nederlands grondgebied zijn “gericht op de bestrijding van groepen en individuen die door het Iraanse regime worden beschouwd als een gevaar voor het eigen voortbestaan”, stelt het AIVD-verslag. De AIVD deelt daarmee de zorgen van het Nederlandse Iran Comité. Minister Maxime Verhagen gaat zich “hard inspannen” om te voorkomen dat Iran lid wordt van de VN-Mensenrechtenraad. De minister, die zich al een tijd tegen zo’n lidmaatschap verzet, deed deze toezegging woensdag op aandringen van CU-Kamerlid Joël Voordewind.

Iraniërs in Nederland die zich actief inzetten voor de Iraanse oppositiebeweging worden bovendien onder druk gezet om voor Iran te spioneren, stelt het AIVD-verslag. Volgens de AIVD vormen deze activiteiten “een aantasting van de grondrechten van Nederlandse ingezetenen en kunnen een gevaar opleveren voor de veiligheid van henzelf of hun familie in Iran.”

Verder meldt de AIVD dat Teheran een prominentere rol in het Midden-Oosten nastreeft. Iran werkt niet mee met de internationale gemeenschap en de IAEA om de crisis rond haar nucleaire programma op te lossen en testte in 2009 ook ballistische raketten. Het verslag stelt:

Landen die ervan verdacht worden in strijd met internationale verplichtingen en verdragen massavernietigingswapens of overbrengingsmiddelen te ontwikkelen en doelen na te streven die een bedreiging kunnen vormen voor de internationale rechtsorde en de veiligheid en belangen van Nederland en zijn bondgenoten, worden aangemerkt als landen van zorg.

In die categorie vallen naast Iran, ook Syrië, Pakistan en Noord-Korea. De ontwikkeling van het Iraanse nucleaire programma, en de sancties die tegen Iran zijn ingevoerd, vragen om “extra aandacht” in de uitwisseling van kennis en goederen met Iran, aldus het rapport.

Bron: AIVD Jaarverslag