Al-Ansari: Arabische haatcultuur veroorzaakt terrorisme

IN MIDDEN-OOSTEN / Door: WEBMASTER / 22 jun 2007 HAMAS IRAN TERRORISME VS

Het is riskant, maar in de islamitische wereld verheffen desondanks enkele intellectuelen met regelmaat hun stem over de oorzaken van door moslims gepleegd terrorisme. Eén van hen is dr Abd Al-Hamid Al-Ansari, voormalig rector van de faculteit voor Sjaria en Recht aan de Universiteit van Qatar. Volgens Al-Ansari is terrorisme het gevolg van de in de Arabische landen heersende haatcultuur . Om terrorisme te elimineren dient volgens hem eerst de haatcultuur te worden geëlimineerd.

“Ik begrijp de gespleten persoonlijkheid van sommige mensen niet. Zij schilderen de terrorist in Irak als een martelaar en een verzetsstrijder af. Hoe kunnen wij iemand een martelaar noemen wanneer hij scholen en ziekenhuizen opblaast, de heiligheid van religieuze plaatsen niet respecteert, en, erger nog, zichzelf opblaast in restaurants en busstations vol arbeiders? Waarom is het terrorisme toegenomen? En waarom heeft het zo’n onvoorstelbaar niveau van krankzinnigheid en barbarij bereikt? […] Waarom is er een toename van het aantal terroristische operaties tegen onschuldigen?

Cultuur van ontkenning
Volgens mij heeft het antwoord te maken met onze onmacht om het verschijnsel van het terrorisme te verklaren en het onder te verdelen in structurele binnenlandse oorzaken en de omgevingsfactoren die het bestaan ervan bevorderen. Deze onmacht vloeit voort uit de volgende drie hoofdoorzaken die in de Arabische arena gebruikelijk als verklaringen voor terrorisme worden gezien.

Het eerste is natuurlijk de cultuur van de ontkenning, waarbij moslims worden vrijgesproken van alle be-schuldigingen van het plegen van terroristische operaties en in plaats daarvan hun vijanden ervan worden beschuldigd, meestal de Mossad en de Amerikaanse inlichtingendienst. Belangrijke delen van de geestelijkheid, de intellectuele elites en de massa’s zijn er nog steeds van overtuigd dat 11 september een operatie van de Mossad of de Amerikaanse inlichtingendienst was. Op dezelfde wijze ontkennen velen dat Al-Zarqawi ooit heeft bestaan en krijgen Israel en de VS de schuld voor wat er in Irak gebeurt.

De tweede oorzaak is de cultuur van de verdediging, die zich manifesteert in herhaalde verklaringen dat terrorisme geen religie, thuisland of natio-naliteit heeft, maar een voorbijgaand virus is, dat vreemd is aan de Arabische wereld, of dat de islam onschuldig is aan terrorisme.

De derde oorzaak is de cultuur van de rechtvaardiging, die wijd verbreid wordt door bronnen in de religieuze sector en de media. Deze cultuur probeert terrorisme te koppelen aan politieke factoren, internationale conflicten en interne sociaal-economische factoren. Daarbij wordt gezegd dat terrorisme het gevolg is van politieke onderdrukking […] of dat het een antwoord is op Amerikaanse en Westerse onrechtvaardigheden, op de discriminerende politiek ten aanzien van moslims, op de blinde pro-Israelische partijdigheid, en op het wereldwijde complot tegen de moslims.

Losse moraal
Er zijn er ook die terrorisme legitimeren vanwege werkloosheid en armoede, of vanwege de om zich heen grijpende corruptie, losse moraal, vrouwen die zich in het openbaar optutten en vrouwen die politieke rechten verkrijgen en op hoge posities worden benoemd, hetgeen pervers is in de ogen van hen die terrorisme legitimeren.

Al deze excuses zijn ongefundeerd. Ten eerste zijn wij niet de enige natie die door onrecht wordt getroffen. In Afrika, Amerika en Azië zijn er naties en volken die veel erger onrecht ondergaan dan wij. Ten tweede hebben moslims, door de hele islamitische geschiedenis heen, erger onrecht aangedaan aan andere moslims dan moslims door de vijanden van de moslims werd aangedaan. […]

Palestijnse vraagstuk
Vele volken, in het verleden en in het heden, hebben met moeilijke omstandigheden te maken gehad. Maar zij hebben desondanks hun zonen niet gedwongen zich temidden van onschuldigen op te blazen, zoals wij doen. Ik ben er zeker van dat als de Amerikaanse bezetting van Irak morgen zou verdwijnen, het terrorisme in Irak niet zou stoppen – het zou zelfs nog gewelddadiger en barbaarser worden.

Wat het Palestijnse vraagstuk betreft. Geen van de plannen of publicaties van de [niet-Palestijnse, red.] terreurgroepen bevat enige eis die op enige manier met Pales-tina is verbonden. […] Zolang wij geen zelfkritische houding aannemen zal de plaag van het terrorisme blijven bestaan en zelfs erger worden.” (Al-Raya, Qatar, 23 april.)

Vrijdagpreken
“Terrorisme is het voortbrengsel van haat, van haat van het leven, haat van beschaving en van de moderne tijd, haat van de samenleving en van de staat, haat van levende mensen. De jonge mensen die werktuigen zijn geworden voor moord, de menselijke bommen, zijn de zonen van een cultuur van haat en het voortbrengsel van een fanatieke cultuur en een extremistische ideologie die het leven, de genoegens en de schoonheid ervan, als onbelangrijk beschouwen. De politieke, economische, sociale en religieuze motieven die de jonge mensen ertoe drijven zichzelf op te blazen hebben één hoofdreden en dat is de cultuur van de haat. […]

Ga maar eens een vrijdagpreek beluisteren en je zult een prediker aantreffen die woedend is op de wereld, wordend op beschaving, die het vergif van haat en vijandschap verspreidt. U zult de moskee dan gespannen en kwaad verlaten!

Haat is een cultuur van verbieden en het resultaat van onze visie op de wereld: als een vijand die voor ons op de loer ligt. Bij de vorming van dat wereldbeeld hebben vele factoren een rol gespeeld, waaronder de religieuze boodschappen die zijn verankerd in angst voor tegen ons gesmede complotten, de educatieve boodschappen die onze jonge mensen van de moderne tijd hebben vervreemd, en een groot aantal publicaties van de Moslimbroeder-schap en van de nationalisten, die de afgelopen vijftig jaar haat tegen de ander hebben gezaaid en samen-zweringstheorieën hebben verspreid.” (Al-Siyassa, Koeweit, 15 mei.)