Alarmerende stijging Antisemitische incidenten in de VS

De Anti-Defamation League (ADL) heeft in 2017 niet minder dan 1.986 antisemitische incidenten in de VS geregistreerd. Een recordstijging (57%!) ten opzichte van 2016 (1.267 incidenten). Volgens de antisemitismewaakhond telt het jaar 2017 het op één na hoogste aantal getelde aantal incidenten sinds ze meldingen bijhoudt.

De toename is in grote mate te wijten aan incidenten op scholen en campussen. Het is het tweede jaar op een rij dat het aantal incidenten op onderwijsinstellingen verdubbelt.  De toename in meldingen van fysiek geweld, vandalisme en aanslagen op Joodse instituties zijn alarmerende trends. Incidenten zijn voor het eerst in tien jaar gerapporteerd in alle 50 staten.

“Vandalisme” is de categorie met de hoogste stijging. Dit vindt de ADL alarmerend omdat dit – in tegenstelling tot bijvoorbeeld antisemitisme op het internet – ook in de VS strafbaar is. Het feit dat mensen dit gegeven naast zich neerleggen is zorgelijk. Enkele cijfers:

  • 1,015 incidenten van lastigvallen en intimidatie (harassment), waaronder 163 bomdreigingen tegen Joodse instituties. Dit is een stijging van 41% ten opzichte van 2016;
  • 952 incidenten van vandalisme, een stijging van 86%;
  • 19 gevallen van fysiek geweld, een daling van 47% ten opzichte van 2016;
  • De hoogste aantallen incidenten zijn geregistreerd in de eerste drie maanden van 2017, respectievelijk 208, 273 en 273 incidenten per maand;
  • Het hoogst aantal incidenten is geregistreerd in de staat New York (380), gevolgd door Californië (268) en New Jersey (208). Dit zijn ook de staten met de hoogste Joodse populatie, aldus ADL.

 

De ADL houdt sinds 1979 gegevens over antisemitische incidenten bij. Dit jaar kregen sommige incidenten meer media-aandacht, en dat zou ook een deel van de verhoging van het aantal geregistreerde incidenten kunnen verklaren, zo schrijft ADL in haar persbericht.  Tegelijkertijd wordt geconstateerd dat studenten minder geneigd zijn om incidenten te melden. Daarom roept de antisemitismewaakhond op om op scholen programma’s op te zetten om vooroordelen en pesten tegen te gaan. De ADL heeft een programma speciaal voor scholen laten ontwikkelen: No Place for Hate.

De ADL beveelt de volgende maatregelen aan:

  • Versnelling van het proces om bomdreigingen tegen religieuze instellingen aan te pakken;
  • Staat vertegenwoordigers moeten zich helder uitspreken tegen haatdaden in het algemeen en antisemitisme in het bijzonder, en moeten actiever strafmaatregelen inzetten. Ook moet er aandacht komen voor steun aan de slachtoffers, individueel en als groep;
  • De meldingsbereidheid stimuleren, om zo een beter beeld van het probleem te schetsen om zo ook passende maatregelen te kunnen nemen;
  • Training voor leiding en staf van scholen en universiteiten om beter antwoord te kunnen geven op dergelijke excessen.  

 

Hier kunt u het gehele rapport lezen.