Als Israel wordt aangevallen is 31% bereid te helpen, 20% niet

In november peilde het bureau Synovate/Interview NSS de houding van de Nederlandse bevolking jegens antisemitisme. Dit gebeurde ter gelegenheid van de negenenzestigste Kristallnacht-herdenking, die op verschillende plaatsen in de wereld werd gehouden als waarschuwing tegen het antisemitisme.

Uit de enquête, die onder 1250 respondenten werd gehouden, bleek dat maar liefst 91% van de ondervraagden denkt dat in de afgelopen vijf jaar het aantal antisemitische incidenten in Nederland gelijk is gebleven of is toegenomen. 9% denkt dat de incidenten zijn afgenomen. Van de ondervraagden vindt 84% dat jodenhaat streng dient te worden vervolgd. 39% meent dat er in Nederland te weinig aandacht wordt geschonken aan de Tweede Wereldoorlog, terwijl 19% het daarmee oneens is.

Een ander onderdeel van de enquête betrof Israel. Er bleken aanzienlijk meer Nederlanders bereid te zijn Israel te steunen, als het zou worden aangevallen, dan omgekeerd.

Vooral uit christelijke kring kwam steun. Slechts 6% van de kiezers op de ChristenUnie wilde in een dergelijk geval Israel niet steunen, bij het CDA was dat 11%. Maar ook bij PvdA en VVD wilden meer mensen Israel steunen dan niet. Opmerkelijk was dat er alleen onder de PVV-stemmers een duidelijke groep was die Israel in geen geval zou willen steunen. Dat staat haaks op de pro-Israelische koers die de PVV in de Tweede Kamer vaart. Nog tijdens de recente begrotingsbehandeling van Buitenlandse Zaken diende PVV-voorman Geert Wilders een motie in om de Nederlandse ambassade in Israel te verplaatsen naar Jeruzalem.
Hieronder de tabel:

Nederland dient Israël te steunen als deze wordt bedreigd door andere landen in het Midden-Oosten:

15-34 35-49 50-64 65+ Man Vrouw Totaal
zeer mee eens 6% 5% 8% 10% 10% 4% 7%
mee eens 16% 23% 28% 39% 29% 20% 24%
neutraal 50% 57% 46% 29% 40% 57% 49%
mee oneens 22% 11% 13% 15% 14% 16% 15%
zeer mee oneens 6% 5% 5% 6% 7% 4% 5%
Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Hieronder volgen de cijfers, uitgesplitst naar partijvoorkeur:

Nederland dient Israël te steunen als dat wordt bedreigd door andere landen in het Midden-Oosten:

CDA GL PvdA VVD SP CU PVV
zeer mee eens 6% 4% 5% 9% 5% 25% 12%
mee eens 31% 17% 26% 32% 19% 47% 10%
neutraal 52% 58% 49% 43% 49% 21% 39%
mee oneens 9% 18% 15% 11% 20% 1% 31%
zeer mee oneens 2% 4% 5% 5% 7% 5% 8%
Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

 

Uit de enquête bleek voorts dat 48% van de Nederlanders vindt dat Israel zich uit de bezette gebieden, inclusief Jeruzalem, dient terug te trekken. Bij de kiezers op GroenLinks was dit 75%. Van de ondervraagden vond 21% dat Israel op den duur lid mag worden van de Europese Unie. 35% was daar tegen. De meeste voorstanders van toetreding blijken CDA-kiezers te zijn: 29%.