Amerikaanse Congresleden zeer kritisch op beleid Abbas

IN MIDDEN-OOSTEN / Door: LUUK SMIT / 14 jul 2021 PA PALESTIJNEN VS

Een groep Congresleden heeft tijdens een ontmoeting met de Palestijnse president Mahmoud Abbas felle kritiek geuit op het beleid van de Palestijnen. Zo waren zijn het niet eens met het Palestijnse ‘pay-to-slay’-systeem en de Palestijnse houding ten overstaande van het vredesproces met Israel. 

Palestijnse president Abbas ontmoet Amerikaanse Congresleden. (bron: WAFA)

Een groep van 10 Congresleden bezocht de afgelopen dagen Israel en de Westelijke Jordaanoever. De gemixte groep Republikeinen en Democraten spraken achter gesloten deuren met de Palestijnse president over de situatie in de regio. De Amerikanen lieten al snel hun ongenoegen merken tijdens de ontmoeting, waar volgens ingewijden de spanning om te snijden was. Bij de ontmoetingen was ook de Palestijnse premier aanwezig, die recentelijk nog openlijk de Joodse connectie met Israel ontkende.

Zo gingen zij niet akkoord met de uitleg van Abbas over het uitkeren van geld aan de nabestaanden van terroristen, wat ook wel bekend staat als het ‘pay-to-slay’-systeem. Waar Abbas beweerde dat het geld families uit de armoede zou houden, benadrukten de Amerikanen dat zij die betalingen volledig onacceptabel vinden. De VS heeft in 2018 de Taylor Force Act aangenomen, waarmee hulpgelden aan de Palestijnse Autoriteit sterk worden verminderd zolang zij geld blijven geven aan de nabestaanden van terroristen. Israel houdt geregeld Palestijnse belastinggelden in, die Israel int namens de PA, naar aanleiding van het ‘pay-to-slay’-systeem.

De verschillende Congresleden konden zich ook niet vinden in de veroordeling door Abbas van de golf van de Abraham-akkoorden tussen Israel en verschillende Arabische landen. De Amerikanen benadrukten het positieve aspect van de normalisatiedeals, ook voor de Palestijnen. Maar in tegenstelling tot de Amerikanen wees Abbas iedere normalisatie tussen Israel en landen in de regio af. Hij bleef volhouden dat er pas vrede kon komen met de Arabische wereld als er vrede met de Palestijnen was. Ook bleef hij vasthouden aan de grenzen van 6 juni 1967 en Oost-Jeruzalem als Palestijnse hoofdstad. Zijn houding werd door de Congresleden gezien als achterhaald en halsstarrig. De Congresleden verweten Abbas dat hij ‘out of touch’ was, en niet het lef heeft om moeilijke keuzes te maken die tot vrede kunnen leiden. Een verwijt dat Israel geen vrede wil van Abbas werd door enkele Congresleden ferm van de hand gewezen.

Latere ontmoetingen met Palestijnse scholieren en ondernemers verliepen stukken beter, zo melden de Amerikanen. Palestijnse ondernemers vroegen om Amerikaanse hulp bij het versterken van de economie en de handel, die vanwege de coronacrisis en wanbeleid van de PA ferme klappen heeft gekregen.