Antisemitische insinuaties in Kamervragen DENK

De DENK-fractie in de Tweede Kamer heeft vragen ingediend over wat zij een “lastercampagne” door de “Israelische lobby” noemen. De Kamervragen, en de promotie ervan op de Facebook-pagina van DENK, zijn doorzeefd van antisemitische symbolen, suggesties en insinuaties, vermomd als kritiek op Israel.

Dit is overigens niet de eerste keer dat Kamerleden van DENK antisemitische uitingen doen. Tijdens het plenaire debat over de tekortkomingen bij onverdoofd ritueel slachten op 28 september waarschuwde Selçuk Öztürk voor de “lange arm van Israël en de Joden”.

Vanwege de als kritiek op Israel vermomde antisemitische uitingen door DENK in de Kamervragen aan de minister van Buitenlandse Zaken, heeft het CIDI de Kamerleden in de commissie voor Buitenlandse Zaken opgeroepen afstand te nemen van de walgelijke stijl en zorgelijke trend bij de partij DENK. Zie hieronder de oproep die het CIDI aan de Kamerleden heeft gedaan.

Geacht Kamerlid,

Graag vraag ik uw aandacht voor een zorgelijke actie van uw collega’s van de fractie DENK. Het gaat om de tekst van de gisteren door hen ingediende Kamervragen en de publicatie erover op hun Facebook-pagina. 

Beide zijn doorzeefd van antisemitische symbolen, suggesties en insinuaties, vermomd als kritiek op Israel.

Allereerst de afbeelding op facebook (en hier als bijlage). Deze laat een schaduw zien van personen die de machtige Joodse lobby voorstellen, opererend in de schaduw. Deze afbeelding is een directe referentie naar de Protocollen van de Wijzen van Sion. Om misverstanden te voorkomen, een van de figuren draagt een keppel. In de 20e eeuw maakten antisemitische bewegingen in met name Duitsland, Oost-Europa en verschillende Arabische landen gretig gebruiken van de protocollen ten behoeve van antisemitische maatregelen om “het joodse gevaar in te dammen”. Bij verschillende uitingen van antisemitisme, ook tegenwoordig nog, duiken de Protocollen steeds weer op. De Protocollen van Sion worden in dit geval gebruikt om de “zionistische samenzwering” aan te tonen. Israel / Joden die de wereldpolitiek in hun macht hebben. Het verspreiden van dergelijke afbeeldingen speelt in op de onderbuikgevoelens van mensen, creëert haat en polariseert de samenleving in een conflict dat toch al zoveel emoties met zich meebrengt.

De tekst van de Kamervragen lijdt onder dezelfde kwaal, en baart het CIDI veel zorgen, temeer omdat het de politieke arena heeft betreden.

Enkele voorbeelden daarvan zijn:

  • punt 3: “Nepnieuws door Israelische media en Nederlandse pro-Israel organisaties… breed is verspreid”
  • punt 5: Hier wordt gesuggereerd dat een journalist, omdat hij in het Israelische leger heeft gediend, een spion is. Zoals u weet geldt in Israel een dienstplicht, de vragen insinueren dat iedere Israeli een spion is en wordt ingezet door de staat.
  • Punt 7: Hier wordt beweerd dat Israelische inlichtingendiensten ingezet worden om pro-Palestijnse activisten in Europa te bespioneren. Er staat letterlijk dat Nederland maatregelen moet nemen om burgers te beschermen tegen Israel. Dit speelt in op de eerdergenoemde onderbuikgevoelens van wereldoverheersing en leidt tot een vijandsbeeld ten aanzien van Israel en Joden.
  • Punt 8: Dit gaat nog veel verder door te beweren dat Israel tornt aan de Nederlandse Grondwet en dus de Nederlandse samenleving zou willen saboteren. Dit creëert niet alleen een vijandsbeeld maar maakt mensen daadwerkelijk angstig.

De opeenstapeling van deze suggesties maakt het geheel nog sterker.

CIDI is zeer bezorgd over het feit dat dit soort afbeeldingen en teksten in Nederland worden geuit en hun weg hebben gevonden naar de Nederlandse politiek. Steeds vaker wordt antisemitisme vermomd als antizionisme.

Ik verzoek u afstand te nemen van deze walgelijke stijl en zorgelijke trend bij DENK en deze openlijk te veroordelen.

Met vriendelijke groet,
CIDI-directeur Hanna Luden

De indruk bestaat dat DENK de Kamervragen niet heeft gesteld omdat het zo begaan is met minister Kaag. Het lijkt eerder op opportunistisch misbruik. 

Het CIDI heeft zijn standpunt aangaande de benoeming van minister Kaag eerder gecommuniceerd: