Antisemitische uitingen in Nederland onveranderd

Eind vorige maand verscheen voor de zesde maal het Antisemitism World Report, dat het Institute for Jewish Policy Research in Londen uitgeeft in samenwerking met het American Jewish Committee. Het is ook voor de zesde maal dat CIDI hieraan meewerkt.

Wat betreft de Nederlandse situatie concludeert CIDI dat het aantal uitingen in vergelijking met 1995 onveranderd is. Wel moet altijd rekening worden gehouden met het gegeven dat CIDI slechts die antisemitische incidenten kan registreren, die bij haar gemeld worden.

De Nederlandse situatie komt overeen met die in andere landen. In haar algemene inleiding tot het verslag stelt ook het JPR, dat in de meeste landen het aantal antisemitische incidenten ten opzichte van 1995 gelijk is gebleven. Geweld in de vorm van persoonlijke aanvallen kwam minder vaak voor, het bleef meestal bij dreigementen.

Het Nederlandse jaaroverzicht kunt u bij CIDI bestellen door overmaking van 7.50 op postgiro 3219484, onder vermelding van ‘antisemitisme overzicht’.