Antisemitisme in Denemarken toegenomen

In 2018 is het aantal antisemitische incidenten in Denemarken toegenomen. Dat valt te lezen in een rapport van Det Jødiske Samfund (De Joodse Gemeenschap).

De Joodse Gemeenschap registreerde gedurende 2018 45 antisemitische incidenten. Dat is een toename van 50% ten opzichte van het jaar daarvoor, toen 30 incidenten werden geregistreerd. Bij bijna alle categorieën – geweld, vandalisme, discriminatie en antisemitische uitspraken – is sprake van een stijging. Alleen het aantal geregistreerde bedreigingen is in 2018 ten opzichte van 2017 gedaald. Det Jødiske Samfund stelt dat 2018 een gewelddadiger jaar is dan 2017 wat Jodenhaat betreft.

Antisemitische uitspraken maken het grootste deel uit (80%) van de geregistreerde incidenten. Een aantal van de antisemitische uitingen zijn gedaan in het debat over een verbod op besnijdenis van jongens, aldus de Joodse Gemeenschap. De opstellers van het rapport noemen het “opmerkelijk” dat de discussie over deze kwestie in zulke “brede kringen” plaatsvond. Het debat werd grotendeels op internet gevoerd, waar controle op uitingen minder streng is dan bij traditionele media zoals radio, televisie en gedrukte kranten. Volgens Det Jødiske Samfund zijn verschillende uitspraken op het internet om methodische redenen niet meegenomen in het rapport, maar stelt dat als dit wel was gebeurd het aantal antisemitische incidenten aanzienlijk hoger zou zijn geweest.

Op basis van de geregistreerde incidenten stelt de Joodse Gemeenschap een aantal problemen vast. Zo wordt ‘Jood’ regelmatig als vloekwoord gebruikt en worden klassieke antisemitische opvattingen dat Joden gierig en hebzuchtig zouden zijn gereproduceerd. Daarnaast zijn ook ontkenningen van de Holocaust geregistreerd. Er is sprake van een toename van nazi-retoriek en symboliek die tegen Joden gebruikt wordt. Met name op internet en wat betref vandalisme in de publieke ruimte ziet Det Jødiske Samfund een toename in nazi-propaganda.

De stijging in het aantal antisemitische incidenten in Denemarken past in een zorgwekkende globale trend. In Nederland was in het jaar 2018 sprake van 19 procent meer gevallen antisemitisme ten opzichte van het jaar ervoor, zo blijkt uit de Monitor Antisemitische Incidenten van CIDI. Meldingen van antisemitisme in Nederland kunnen via de CIDI-website gedaan worden.