Antisemitismerapporten

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Share on LinkedInDigg thisShare on RedditEmail this to someonePrint this pageDeel dit

CIDI stelt sinds 1983 ieder jaar een Monitor antisemitische incidenten in Nederland samen. Sinds 1996 publiceren wij deze jaaroverzichten online. Het gaat hierbij om incidenten die bij CIDI gemeld worden of via stedelijke meldpunten worden doorgegeven.