Arabische Israeli’s willen integreren en veroordelen terreur

IN ISRAEL / Door: HANNA LUDEN / 1 apr 2022 ISRAELISCHE ARABIEREN

In de afgelopen acht dagen vonden er in Israel vier terroristische aanslagen plaats, met 11 dodelijke slachtoffers en vele gewonden. Drie van deze aanslagen vonden plaats binnen de groene lijn. Twee zijn gepleegd door Arabisch-Israelische staatsburgers, sympathisanten van Islamitische Staat (IS). Arabisch-Israelische leiders hebben deze aanslagen ondubbelzinnig veroordeeld. In eerste instantie waren het de families van de daders en de hoofden van hun dorpen of steden die met afschuw reageerden. Maar ook landelijke leiders waren zeer fel in hun veroordeling, zo zei Manzoer Abbas van de coalitiepartij Ra’am: “Moordenaars maken geen onderscheid tussen Joden en Arabieren”.

Eten is een belangrijk onderdeel van cultuur en identiteit. Foto door Nataliya Vaitkevich via Pexels

Nog opvallender was de veroordeling van Mahmoed Abbas, president van de Palestijnse Autoriteit, (geen familie van Manzoer Abbas) van de terreuraanslag afgelopen dinsdag in Bnei brak. Deze is gepleegd door een Palestijn uit de Westbank die illegaal in Israel verbleef en werkte. Het is aannemelijk dat hij tijdens zijn verblijf in de gevangenis, voor illegaal wapenbezit en lidmaatschap van een terroristische organisatie, is geradicaliseerd. Ook de vader van deze terrorist, zelf lid van Abbas’ partij Fatah, nam afstand van zijn zoons daad. Dit terwijl de lokale Fatah-leider hem een held noemde en een feest organiseerde.

Ramadan

Achtergrond voor deze reeks van aanslagen is enerzijds de naderende Ramadan, dat dit jaar samenvalt met Pesach en Pasen. De Israelische regering zocht daarom naar manieren om de veiligheidsmaatregelen in deze periode, die vaak wordt gekenmerkt door grote spanningen, zo in te richten dat Moslims in zowel de Westbank als Israel zelf soepeler en prettiger het feest zouden kunnen vieren, inclusief aanwezigheid op de Tempelberg. Zo werd er, in samenspraak met de Palestijnse Autoriteiten en met Jordanië, naar manieren gezocht om de politieaanwezigheid minder te laten opvallen, meer mensen toegang tot de heilige plaats te verschaffen en werden er meer vergunningen voor mensen uit Gaza verleend. Analysten zien in de recente aanslagen de hand van terreurorganisaties als Hamas, Islamitische Jihad en dergelijke. Het feit dat twee van de aanslagen in naam van de Islamitische Staat werden gepleegd baat nog meer zorgen, want het wijst – volgens analysten – op verdere radicalisering van individuen in Israel en in de Westelijke Jordaanoever.

Experts beweren dat de Arabische bevolking, zowel binnen de groene lijn als in de Westelijke Jordaanoever, deze terreuracties niet steunt. Zij hebben andere prioriteiten. De integratie van de Arabische Israeli’s in de Israelische samenleving heeft in de afgelopen jaren, in het bijzonder in het afgelopen jaar, een grote sprong gemaakt. Inwoners uit de Westelijke Jordaanoever vrezen voor hun banen in Israel. Zo’n 80.000 Palestijnen werken in Israel, met vergunningen, nog tienduizenden werken er illegaal, zoals de terrorist uit Bnei Brak.

Vorige week vond er op de universiteit van Haifa een congres plaats over de Arabische Israeli’s. Daar presenteerde onder andere Dr. Mohammad Halaila zijn bevindingen uit een bevolkingsonderzoek naar het identiteitsbesef van de Arabische burgers van Israel. Hoe verhouden zij zich tot Israel en tot het Palestijnse volk? Noemen zij zichzelf Arabisch? Arabisch-Israeli? Israeli? Palestijn? Al deze benamingen komen voor en het onderzoek probeerde een tandje dieper te gaan. Conclusie: “Arabieren in Israel hebben een hybride identiteit, dynamisch en afhankelijk van de politieke situatie en context”.

Hybride identiteit

Op de vraag “Wat is uw primaire identiteit?” antwoorden 17% Palestijns, 42% ziet zichzelf als Arabier, terwijl 32% zichzelf definieert door zijn religie (Moslim, Druze of Christen). Maar 6% geeft als eerste identiteit ‘Israel’.

Een interessante bevinding is de relatie tussen de eigen situatie en problemen enerzijds en de bezetting anderzijds. Twee derde van de respondenten vindt de discussie over de ‘Palestijnse zaak’ relevant voor hun eigen welzijn, terwijl een derde denkt van niet. 45% van de respondenten geeft een voorkeur voor de twee-statenoplossing tegen 18% die voor één staat is (er is niet gevraagd naar de karakter van de staat). Zo’n derde van de respondenten gelooft niet dat er een oplossing is voor het conflict tussen Joden en Palestijnen. In ieder geval wil een meerderheid een dergelijk beleid zien dat het leven van de Palestijnen in de Westelijke Jordaanoever en Gaza verbetert, niet wachtend op een oplossing van het conflict. Een andere opvallende bevinding is dat slechts een derde van de respondenten vertrouwen heeft in de Arabische partijen.

Persoonlijke veiligheid

Een grote meerderheid van de respondenten ziet de criminaliteit als het grootste probleem. De criminaliteit in de Arabische dorpen is hoog en de hoeveelheid (vooral illegale) wapens is schrikbarend. Daarnaast wordt de invloed van de georganiseerde criminaliteit steeds groter, daarmee de angst onder de bevolking toeneemt. Zo komt het vaak voor dat niet-betrokken voorbijgangers het slachtoffer worden van  criminele afrekeningen. Daarnaast hebben bloed-vetes, een destructieve rol, en zorgt huiselijk geweld van steeds meer vrouwelijke slachtoffers. Het lukt de politie niet om deze problemen te bestrijden. Recentelijk moest een gerespecteerde, hooggeplaatste Arabische politieman aftreden omdat hij een ‘crime scene’, waar hij toevallig was, gewoon verliet zonder in te grijpen. Sterker nog, er kwamen beelden vrij die laten zien hoe hij boven een net doodgeschoten man sprong op weg naar de uitgang. Dit baarde veel ophef in Israel, in het bijzonder in de Arabische straat. Opvallend is dat zo’n 48% het een goede zaak vindt dat de binnenlandse veiligheidsdienst (SHABAC) zich met dit probleem gaat bemoeien. Daarbij gaan zij methoden inzetten, die vergelijkbaar zijn met de bestrijding van terreur.  

De nieuwe regering, onder druk van coalitiepartij Ra’am, investeert zo’n 30 miljard sjekel in de zogenaamde ‘Arabische sector’ om de problemen aan te pakken. Niet alleen criminaliteitsbestrijding, maar ook onderwijs, infrastructuur, woningen moeten de problemen te lijf gaan.

 

U kunt de opnames van het Haifa congres (in het Hebreeuws) volgen via Youtube.