Asscher: vervolgonderzoek antisemitisme

 

asscher

Minister Asscher laat vervolgonderzoek doen naar de term ‘Zionisme’ in het onderzoek naar antisemitisme onder jongeren. Hij deed dit op verzoek van CIDI en CJO om de verwarring met betrekking tot de begrippen Joden en Zionisten in de cijfers weg te nemen. Vandaag bood minister Asscher in een brief het onderzoek naar ‘oorzaken en triggerfactoren antisemitisme’ aan de Tweede Kamer aan en gaf hij opdracht gegeven tot het doen van vervolgonderzoek.

CIDI heeft de ervaring dat vooral allochtone jongeren de termen zionist en Jood voortdurend door elkaar gebruiken. In het onderzoek uitgevoerd door Verwey-Jonker is niet uitgelegd wat onder deze begrippen wordt verstaan en hoe ze van elkaar te onderscheiden zijn. De kans is aanwezig dat deze begrippen door de respondenten door elkaar zijn gehaald. Daardoor zou niet duidelijk zijn waar de antwoorden op de vragen naar houdingen tegenover ‘Zionisten’ nu eigenlijk over gaan. De minister heeft toegezegd deze verwarring door nader onderzoek recht te zetten.

In de brief aan de Kamer schrijft de minister: “Op verzoek van het CJO en het CIDI heb ik daarom besloten tot vervolgonderzoek omdat dat het voor een zorgvuldige reactie op het onderzoek essentieel is om beter zicht te hebben op de beelden die met name islamitische jongeren hebben bij het zionisme en zionisten en in hoeverre dit zich mogelijk doorvertaalt in antisemitisme. Ik heb daarom de onderzoekers opdracht gegeven tot dit nadere onderzoek.”

CIDI is blij dat de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid nader onderzoek wil doen om de concrete cijfers over het niveau van antisemitisme in Nederland onder jongeren naar boven te brengen.

 

Klik hier om de brief van de minister aan de Kamer te lezen.

Klik hier om het volledige onderzoek te lezen ‘Antisemitisme onder jongeren in Nederland’ – Oorzaken en triggerfactoren.