Barak breekt banden tussen IDF en yeshiva

IN ISRAEL / Door: WEBMASTER / 12 dec 2009 IDF KNESSET NEDERZETTINGEN WESTBANK

De Israelische minister van Defensie Ehud Barak gaf zondag het leger (IDF) opdracht om de banden met de Har Bracha Yeshiva op de Westelijke Jordaanoever te verbreken. Dit nadat een decaan van deze Talmudhogeschool studenten die dienen in het leger aanmoedigde tot dienstweigeren bij de evacuatie van nederzettingen en de pas afgekondigde bouwstop

. De Har Brachayeshiva is onderdeel van de yeshiva hesder regeling, waardoordienstplichtigen hun militaire dienst kunnen combineren met Tora-studieaan bepaalde scholen. Decaan Rabbi Eliezer Melamed aan het Har Bracha yeshiva roept zijnstudenten die dienen in het leger op om de bevelen die betrekkinghebben tot de bouwbevriezing van tien maanden op de WestelijkeJordaanoever niet op te volgen.

Minister van Defensie Ehud Barak besloot hierom zondag de banden tebreken tussen het Israelische leger en de yeshiva. Het besluit kwam nadat Rabbi Eliezer Melamed, decaan van de studie,weigerde om met de minster van Defensie te praten over zijn steun aanhet niet opvolgen van legerbevelen.

Dienstplicht
In een verklaring uitgegeven na het besluit zegt Barak: ,,De acties enuitspraken van Rabbi Melamed ondermijnen de fundamenten van Israelsdemocratie. Acties die een aantal van zijn studenten hebben aangezet ombevelen te weigeren en deel te nemen aan demonstraties, en die de geestvan de IDF kapot maken, horen niet thuis in een normaal functionerendland.”

Door het besluit kunnen dienstplichtigen niet meer hun dienstcombineren met hun studie aan de yeshiva. Ehud Barak verklaarde echterdat hij de yeshiva binnen een redelijk termijn verwijderd uit deregeling, zodat dienstplichtige studenten zich nog kunnen laten inschrijven aan een andere yeshiva hesder.

Bouwbevriezing
Barak hoopt dat met dit besluit dat het IDF weer buiten het politiekegeschil valt. De bouwbevriezing van tien maanden op de WestelijkeJordaanoever, die premier Benjamin Netanyahu op 25 november aankondigde, zorgde voor veel ophef en protesten. Met name de kolonisten waren het niet eens met het besluit.

Om de gemoederen te temperen namen zowel Netanyahu als Barak besluitenom de kolonisten tegemoet te komen. Zo heeft het parlement zondag ookingestemd met het voorstel van Netanyahu om extra fondsen en socialevoorzieningen vrij te maken voor de kolonisten.