Bekende holocaustontkenner wraakt rechtbank weer

Voor de tweede maal stond Jeroen de Kreek 17 juli terecht wegens Holocaustontkenning en antisemitisme. Hij verspreidt dit op grote schaal via zijn websites op internet.

CIDI en MDI deden hiervan aangifte; verder lagen er aangiftes van de Joodse Omroep, VVD-kamerlid Jeanine Hennis-Plasschaert en Arabist Hans Jansen. Net als bij zijn vorige zaak wraakte de ex-advocaat De Kreek, die de publiciteit niet schuwt en onder eigen naam opereert, ook nu de rechtbank.

De Kreek, die behalve wegens antisemitisme ook al een veroordeling wegens stalken van de toenmalig premier Balkenende op zijn conto had, wilde vanaf het begin de rechtbank wraken en vroeg direct aan de rechter of deze soms Cohen heette. Toen dit mislukte, ging hij voort met uitsteltechnieken als het indienen van stapels papier, eisen dat er zeer veel getuigen zouden worden geroepen, etc. Een uitgebreid verslag leest u hier. Hij gilde, schreeuwde en beledigde de aanwezigen.

Hoewel de verdachte er alles aan leek te doen om de zitting in een farce te veranderen, bleven het Openbaar Ministerie en de Rechtbank serieus en rustig.  De feiten die hem ten laste waren gelegd waren allerminst grappig. Zijn antisemitische uitingen kwamen uitgebreid aan de orde. Daarnaast lag er een aangifte wegens bedreiging van Arabist Hans Jansen, die echter werd afgewezen. Wel achtte de Officier bewezen dat de verdachte op grove en uitermate kwetsende manier Hans Jansen en VVD-Tweedekamerlid Jeanine Hennis-Plasschaert had beledigd.

De Officier eiste het verbeurd verklaren van twee laptops, twee PCs en 1 harde schijf die hij gebruikte voor zijn praktijken, 100 uur taakstraf en een maand voorwaardelijke gevangenisstraf met een proeftijd van 3 jaar.

De Kreek verdedigde zichzelf en maakte een scene omdat hij hiervoor niet meer tijd kreeg dan de Officier voor haar pleidooi. Daarop wraakte hij de rechtbank. Dit betekent dat de wrakingskamer hierover bijeen moet komen voordat het proces kan worden voortgezet. Naar verwachting zal dit spoedig gebeuren.