“Bevries de officiële contacten met de Palestijnse Autoriteit”

CIDI aan Minister Van Aartsen: “Bevries de officiële contacten met de Palestijnse Autoriteit”

Nederland zal naast de veroordeling van het Palestijnse geweld door de Europese Unie ook zelf protest aantekenen bij Jasser Arafat aantekenen. Minister van Aartsen zei in de Tweede Kamer dat hij Arafat “zijn afschuw zal laten blijken”over de golf van Palestijnse terreuracties, waarmee Israel wordt geconfronteerd.

Nederland vreest dat de Europese veroordeling te gematigd is: “Ik denk”, aldus Van Aartsen “dat de Nederlandse regering daarin helderder is dan een aantal van haar Europese partners”. CIDI had in een brief aan Van Aartsen meteen na de derde zelfmoordaanslag in twee dagen binnen Israel opgeroepen “de golf van Palestijnse terreur die Israel nu overspoelt met kracht te veroordelen”.

CIDI is van mening, dat zolang Jasser Arafat daartegen niets onderneemt hij niet beschouwd kan worden als “een onderhandelingspartner voor vrede en het vredesproces niet hervat kan worden. Op geen enkele wijze heeft Arafat de afgelopen maanden laten zien tegen terreur op te willen treden. Meteen na het uitbreken van het geweld in de Palestijnse gebieden in oktober 2000 liet hij vrijwel alle gevangen Hamas-leden vrij. Zijn eigen lijfwacht en veiligheidstroepen spelen een belangrijke rol in de terreur tegen Israel.

De Palestijnse gebieden zijn niet alleen een broedplaats geworden voor terreurorganisaties als Hamas en de Islamitische Jihad, maar inmiddels opereert ook de Libanese terreurorganisatie Hezbollah vanuit deze gebieden tegen Israel. De golf van terreur gaat gepaard met een anti-Israelische hetze op de officiële Palestijnse radio- en televisiestations”, aldus de brief. In zijn brief dringt CIDI er bij Van Aartsen op aan “op regeringsniveau elk officieel contact met de Palestijnse Autoriteit te bevriezen, zolang Arafat zijn volk niet oproept de terreur tegen Israel te beëindigen en hij geen adequate maatregelen treft.