Bezoekers synagoge belaagd

Bezoekers van twee synagogen in Amsterdam worden wekelijks lastig gevallen door Marokkaanse jongeren. Ze worden uitgescholden en bedreigd. Dit meldt het Centrum Informatie en Documentatie Israel (CIDI). ,,In 2000 constateerden we al een toename van het aantal antisemitische incidenten”, aldus adjunct-directeur H. Hirschfeld. ,,En die trend zet zich door. Wij krijgen steeds meer meldingen.”

Het CIDI deed de afgelopen weken een snel onderzoek, nadat de orthodoxe rabijn Evers een brandbrief had gestuurd aan de Amsterdamse burgemeester Cohen. Hij sprak van `virulent en openlijk antisemitisme' in de hoofdstad waartegen nauwelijks zou worden opgetreden.

Hirschfeld heeft de afgelopen weken gehoord van fysieke bedreigingen door Marokkaanse jongens en scheldpartijen tegen herkenbare joden.

Mensen zien er ook weinig heil meer in aangifte te doen. De politie neemt aangiften regelmatig ook niet op. ,,En er is steeds meer sprake van gewenning. Een leus als `Hamas. Joden aan het gas' wordt door mensen niet eens meer als antisemitisch gezien.''

Een discussieforum op de website van het CIDI moest worden gesloten wegens herhaalde antisemitische én anti-islamitische uitingen van deelnemers.

Een woordvoerder van het CIDI benadrukt dat het om een tussenstand gaat. Begin volgend jaar wordt het reguliere jaarverslag over antisemitische incidenten opgesteld.

Bron: Algemeen Dagblad – Van een onzer verslaggevers