Blok: schermutselingen Israëlisch-Libanees grensbied ‘zorgwekkend’

In antwoord op Kamervragen noemt minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok de recente schermutselingen in het Israëlisch-Libanese grensgebied “zorgwekkend”. 

Naar aanleiding van een in juli door Israël verijdelde aanval van Hezbollah, hadden Raymond de Roon en Geert Wilders (beide PVV) Kamervragen ingediend. De Kamerleden spraken van een “gevaarlijke en onrechtmatige escalatie tegen de Joodse staat Israël”. Minister Blok stelt dat de situatie in de regio, en het Israëlisch-Libanese grensgebied in het bijzonder, “bijzonder volatiel” is en dat de verhoudingen “al lange tijd gespannen” zijn. “De recente schermutselingen zijn zorgwekkend”, aldus de bewindspersoon op het ministerie van Buitenlandse Zaken. De minister deelt echter niet de opvatting dat deze schermutselingen tot een escalatie geleid hebben.

In hun Kamervragen stellen De Roon en Wilders “dat de aanwezigheid van VN-militairen langs de Libanese grens met Israel van nul en generlei waarde is zolang zij niet keihard optreden tegen de aanwezigheid van Hezbollah in het grensgebied”. Minister Blok is het hier echter niet mee eens. UNIFIL speelt een belangrijke verbindingsfunctie tussen het Libanese en het Israëlische leger, aldus de minister. “De aanwezigheid van UNIFIL draagt hiermee bij aan het verminderen van spanningen en het voorkomen van escalatie.”

Daarnaast ondersteunt de VN-macht volgens de minister het Libanese leger in het herstellen van het gezag in Zuid-Libanon. In de praktijk maakt echter Hezbollah militair gezien de dienst uit in Zuid-Libanon, en kan men zelfs spreken van een staat binnen een staat. In 2006 werd Noord-Israël veelvuldig bestookt door Hezbollah met raketten. De Libanese terreurbeweging vuurde toen duizenden projectielen in een maand tijd. Volgens analisten is de Iraanse proxy inmiddels vele malen beter uitgerust, met een arsenaal van meer dan honderdduizend raketten.

Nederland duidt al sinds 2004 Hezbollah in zijn geheel als terroristische organisatie aan

Volgens De Roon en Wilders faalt de Europese Unie door de politieke tak van Hezbollah niet als terroristische organisatie aan te merken. De Europese Unie maakt een valselijk onderscheid tussen de militaire tak en de politieke tak van de Libanese organisatie Hezbollah. Alleen de militaire tak wordt door de EU als terroristisch aangeduid: een onderscheid dat Hezbollah zelf niet eens maakt.

Minister Blok wijst erop dat Nederland al sinds 2004 Hezbollah in zijn geheel als terroristische organisatie aanduidt. De Nederlandse regering maakt geen onderscheid tussen de politieke en militaire tak. De minister erkent dat de Nederlandse positie op dit punt verschilt van die van de EU. Overigens hebben EU-lidstaten Duitsland en Litouwen recent besloten Nederland te volgen in het geen onderscheid tussen de politieke en militaire tak van Hezbollah.

‘Regelmatig contact’ over de strijd tegen het internationale terrorisme

De PVV-Kamerleden hadden minister Blok gevraagd Nederlandse hulp en steun te bieden aan Israël. De minister benadrukt dat Nederland het recht van Israël erkent “om zijn bevolking te beschermen tegen geweldgebruik door Hezbollah, met inachtneming van de grenzen die het internationaal recht hieraan stelt”. Volgens Blok hebben Nederland en Israël “regelmatig contact” over de strijd tegen het internationale terrorisme. Israël heeft echter geen verzoek tot hulp en steun gedaan met betrekking tot de recente schermutselingen, aldus minister Blok.