Brief van Abbas aan Netanyahu

Dinsdagavond zou voor het eerst in bijna twintig maanden een topontmoeting plaatshebben in Jeruzalem, tussen de premier van de Palestijnse Autoriteit, Fayyad, en de Israelische premier Netanyahu.

Fayyad kwam echter niet opdagen bij Netanyahu. De Palestijnse premier verklaarde het niet gepast te vinden om te verschijnen op ‘Palestijnse Gevangenendag’, en er 1.200 Palestijnen in Israelische gevangenissen een hongerstaking waren begonnen.

Premier Fayyad stuurde in zijn plaats de hoofdonderhandelaar van de PA, Saeb Erekat, samen met het hoofd van de Palestijnse inlichtingendienst, Majad Faraj, naar de vergadering met premier Netanyahu. De Israelische premier besloot hierop de vergadering toch door te laten gaan en kreeg van de Palestijnse delegatie een brief van de Palestijnse president Mahmoud Abbas.De inhoud van de brief was 17 april uitgelekt naar verscheidene media. De brief is bitter van toon. Abbas zet vraagtekens bij Netanyahu’s motivatie om tot een tweestatenoplossing te komen.

Daarnaast nog een aantal interessante passages: “Een van de belangrijkste onderdelen van de door de PLO en Israel ondertekende verdragen is het feit dat de West Bank en de Gazastrook één territoriale eenheid vormen, waarvan de integriteit moet worden behouden tot een definitieve statusovereenkomst is bereikt. Als zodanig valt het onder één wet en één autoriteit. Dat erkennende, heb ik vastberaden gehandeld om de verdeeldheid binnen mijn volk te beëindigen door middel van nationale verzoening, in overeenstemming met mijn politieke programma dat de gesloten akkoorden respecteert, de staat Israel erkent en geweld afkeurt. Helaas heeft de Israëlische regering ervoor gekozen om zich diametraal op te stellen tegen de Palestijnse nationale verzoening.” Ook stelt Abbas: “Als resultaat van de door verschillende Israëlische regeringen ondernomen acties, heeft de Palestijnse Autoriteit geen enkele macht en betekenis meer op politiek, economisch, sociaal, territoriaal en veiligheidsgebied. Met andere woorden: de Palestijnse Autoriteit heeft haar raison d’etre verloren.”

President Abbas riep de Israelische regering vervolgens op om de tweestatenoplossing te accepteren, alle activiteiten rondom de bouw van nederzettingen te staken, ook in Oost-Jeruzalem, alle gevangenen vrij te laten, in het bijzonder die al sinds eind 1994 vastzitten, en om alle beslissingen die sinds 2000 zijn genomen om de akkoorden tussen Israel en de PLO te ondermijnen, terug te draaien.Abbas zegt verder dat als de Israëlische regering weigert de bovenstaande afspraken te honoreren “wij de volledige en complete implementatie van het internationale recht zullen nastreven zoals dat is vastgelegd voor macht en verantwoordelijkheden van Israel als bezettende macht in alle bezette Palestijnse gebieden. Want de Palestijnse Autoriteit – nu ontdaan van alle daadwerkelijke autoriteit – kan niet doorgaan met het honoreren van afspraken terwijl Israel weigert haar verplichtingen zelfs maar te erkennen. […] Deze situatie kan niet langer voortduren.” De brief zal de komende weken door het kantoor van Netanyahu worden bestudeerd.

Beantwoording van de brief door premier Netanyahu naar president Abbas zal naar verwachting de randvoorwaarden verwerpen en een onmiddellijke terugkeer naar de onderhandelingstafel eisen. De brief zal door de Israelische hoofdonderhandelaar, Yitzhak Molho, aan Abbas worden afgeleverd. Premier Netanyahu ziet het stellen van randvoorwaarden door de Palestijnse president Abbas als een poging om mogelijk betekenisvolle onderhandelingen te voorkomen. Netanyahu merkte op dat het vorig jaar door Israel in acht genomen, tien maanden durende, moratorium op bouwen in de Westelijke Jordaanoever niet heeft geleid tot een hervatting van het vredesproces.