Britse arrestatiewet mogelijk veranderd

IN ISRAEL / Door: WEBMASTER / 6 jan 2010 ISRAEL PALESTIJNEN PARLEMENT

De Britse procureur-generaal Patricia Scotland wil een vetorecht op arrestatiebevelen tegen buitenlandse politici. Maandag zegde een delegatie vooraanstaande Israelische militairen een bezoek aan Engeland af wegens een dreigend arrestatiebevel vanwege ´oorlogsmisdaden´. Drie weken geleden gebeurde dit met ex-BuZa minister Tzipi Livni. De wet die dit mogelijk maakt moet veranderd, vindt Scotland.

Palestijnen en Israelcritici kunnen dankzij een Britse wet Israelischepolitici en militairen laten oppakken als zij in Engeland komen. In deze wet is een universele jurisdictie vastgesteld, die Engelserechtbanken in staat stelt om aanklachten over mensenrechtenschendingen, ook in het buitenland,te behandelen. Hierdoor kunnen advocaten buitenlandse politici enmilitairen voor het gerecht in Londen dagen. 

Protest

Israels vice-minister van Buitenlandse Zaken, Danny Ayalon, en de Engelseprocureur-generaal, barones Patricia Janet Scotland, protesteerdendinsdag tegen deze wet . Scotland is in Israel voor de jaarlijkseLionel Cohenlezing over recht op de Hebreeuwse Universiteit inJeruzalem en sprak daar met de vice-minister. 

Barones Scotland kwam met een voorstel om de wet dusdanig aan tepassen dat zij als procureur-generaal het recht krijgt om een veto uit te spreken overarrestatiebevelen voor buitenlanders volgens het internationaal recht. Vice-minister Ayalon is van mening dat de aanklachten ´het moeilijk maken voor twee landen om een normale relatie te behouden´. 

Tzipi Livni

Het is niet de eerste keer dat een Israelische delegatie uit angst voorarrestatie een bezoek aan Engeland afzegt. Een maand geleden canceldeex-minister van Buitenlandse Zaken Tzipi Livni haar reisnaar Groot-Britannie omdat er een arrestatiebeveltegen haar was uitgevaardigd. 

Niet alleen Engeland is op dit gebied een gevaar voor Israelischepolitici en militairen, ook Spanje hanteert een wet waardoor ondermeer Israeliers kunnen worden opgepakt bij landing op Spaansgrondgebied. Het Spaanse Parlement heeft echter in juni 2009 besloten dat dezewet zal veranderen, waarna hij alleen nog zal gelden voor gevallen waarbij een Spaans burger bettrokken is.