Buitenlandse Zaken schaart half miljoen euro subsidie in Israel en Palestijnse gebieden onder “vertrouwelijk”

Gedurende het jaar 2018 gaf het Nederlands ministerie van Buitenlandse Zaken via haar diplomatieke post in Ramallah in Israel en de Palestijnse gebieden in het kader van mensenrechten niet minder dan € 489.151 uit aan projecten waar de belastingbetaler het fijne niet van af mag weten.

Afgelopen week heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken de Mensenrechtenrapportage 2018 uitgebracht. Hierin rapporteert minister Stef Blok, mede namens zijn collega Sigrid Kaag, over de wereldwijde Nederlandse inspanningen en resultaten van het buitenlands mensenrechtenbeleid in 2018. Hierbij wordt ook stilgestaan bij de subsidies die in het kader van het buitenlands mensenrechtenbeleid van Nederland zijn uitgekeerd.

Uit het overzicht van uitgaven blijkt dat niet minder dan € 489.151 is uitgegeven door de Nederlandse post in Ramallah onder de noemer: “Diverse projecten vertrouwelijk” in Israel en de Palestijnse gebieden. In 2017 was nog geen sprake van vertrouwelijke subsidie-uitgaven door de Nederlandse vertegenwoordiging in Ramallah. Waarom deze beleidswijziging? Het CIDI heeft een WOB-verzoek ingediend.

Het is niet eens bekend onder welk thema deze vertrouwelijke subsidies vallen. In het rapport zijn ze geschaard onder het thema “overig”, waar de lezer niet echt wijzer van wordt. Andere landen die onder dit nietszeggende thema onderwerp zijn van vertrouwelijke subsidies, zijn Turkije, Irak, Syrië, de Filipijnen, Rusland en Costa Rica.  

Door het ontbreken van ieder gegeven – op de regio na – is niet na te gaan of deze subsidies wel in lijn zijn met het buitenlands mensenrechtenbeleid van Nederland. De Nederlandse vertegenwoordiging in Ramallah staat helaas niet bekend als een diplomatieke post met een schoon blazoen. Zo huurde de vorige Nederlandse vertegenwoordiger in Ramallah, Peter Mollema, zijn eigen zoon in als stagiair en was hij verantwoordelijk voor subsidie aan een organisatie waar zijn eigen zoon voor werkte. Gezien deze belangenverstrengeling, is het op zijn minst opmerkelijk dat de Nederlandse post in Ramallah afgelopen jaar vertrouwelijke subsidies van bij elkaar bijna een half miljoen uitkeerde.