BVD waarschuwt voor moslim-extremisme in Nederland

Terreurexperts breken zich het hoofd over de vraag waar zij het brein achter de bomaanslagen op de Amerikaanse ambassades in Tanzania en Kenia moeten zoeken. Vrij Nederland van 15 augustus wijst op de aanwijzingen waarover Israelische terrorisme-experts de beschikking hebben. Zij hebben sterke vermoedens dat het om een actie gaat van een “geprivatiseerde terreurorganisatie” en niet om staatsterrorisme.

Moslimstrijders organiseren zich in toenemende mate in internationale netwerken. Hierin schuilt volgens de Israelische geheime dienst de Mossad een groter gevaar dan in de door staten georganiseerde terreur. Een staat moet immers rekening houden met vergelding. Privé-organisaties zijn vrijwel ongrijpbaar. De Mossad is niet de enige die zich zorgen maakt over deze trent. Ook de Amerikaanse inlichtingendienst CIA en de Nederlandse Binnenlandse Veiligheidsdienst doen dat. De BVD bracht dit jaar voor het eerst een speciaal rapport over de politieke islam in Nederland uit.

Communicatie-apparatuur

Met de moderne communicatie-apparatuur hebben terreurorganisaties geen kantoren, kampen of regeringssteun meer nodig om terreuraanvallen uit te voeren. Een man als Osama Bin Ladin, één van de meest gezochte internationale terroristen en de man die ervan verdacht wordt achter de recente aanslagen in Afrika te zitten, kan met zijn rijkdom vanuit een veilige schuilplaats een heel netwerk opzetten. Zijn contacten reiken tot in Nederland.

Tweede Kamerlid Maxime Verhagen (CDA) stelde vorige week vragen over mogelijke betrokkenheid van in Nederland verblijvende extremisten bij internationaal terrorisme. Hij vroeg de ministers van Buitenlandse Zaken en Justitie of het “juist is dat een aantal extremisten die in Egypte veroordeeld zijn, in Nederland verblijven op asielstatus” en of er verzoeken zijn geweest hen uit te leveren. Ook vraagt hij welke acties de beide ministeries gaan ondernemen om berichten te onderzoeken inzake vertakkingen in Nederland van islamitische terreurorganisaties die mogelijk betrokken zijn bij de aanslagen in Kenia en Tanzania.

Wereldwijd netwerk

De Nederlandse Binnenlandse Veiligheidsdienst waarschuwt in zijn jaarverslag van 1994 voor het eerst voor de aanwezigheid in Nederland van leden van islamitische terroristische netwerken: “Inmiddels zijn de eerste signalen opgevangen dat ook Nederland enkele radicale islamieten binnen zijn grenzen heeft, die deel uitmaken van dit wereldwijde netwerk…De BVD houdt er terdege rekening mee, dat een toenemend aantal radicale islamieten zijn toevlucht zal zoeken in Nederland, mede onder invloed van de strenge maatregelen in landen als Frankrijk en Duitsland”.

Berichten in de Middle East Reporter en het in Parijs verschijnende weekblad Al Watan Al Arabi staven deze bewering. Volgens deze tijdschriften was de BVD op de hoogte van contacten die Bin Ladin heeft met de in Nederland verblijvende Osama Rushdie. Via Rushdie zou de rechterhand van Bin Ladin Alman Zawaheri berichten aan het Europese netwerk doorgeven. Zawaheri heeft de twijfelachtige eer de meest gezochte terrorist in Egypte te zijn.

Politieke islam

De BVD bericht in zijn speciale uitgave uitgebreid over de politiek-islamitische organisaties in Nederland. De politieke islam definieert de BVD als volgt: “Zoals de islam een allesomvattende wereldbeschouwing is, zo pretendeert de politieke islam antwoorden te bieden voor alle levensterreinen; religie, recht, cultuur, politiek en staat zijn in deze visie een onlosmakelijke eenheid. De politieke islam biedt een religieus gefundeerd universalisme, waarbij het individu ondergeschikt is aan het collectieve belang, te weten de absolute onderwerping aan de wil van Allah”. De politieke islam in Nederland heeft volgens het rapport vele verschijningsvormen, maar speelt kwantitatief een bescheiden rol. “De belangrijkste naar Nederland gevluchte radicale moslims hebben de Egyptische, Tunesische en Algerijnse nationaliteit. (…) Hun grootste zorg vormt”, aldus de BVD, “vooralsnog het verkrijgen van een verblijfsstatus, zodat zij vrij kunnen reizen binen de westerse wereld. Tegelijkertijd houden zij zich op evident conspiratieve wijze bezig met de ondersteuning van de strijd in de moederlanden en in diverse islamitische brandhaarden. Voor een deel zijn deze ondersteunende activiteiten van morele aard.” In het rapport komen 13 organisaties aan de orde.

– Milli Görüs is nauw gelieerd aan de onlangs in Turkije verboden Welvaartspartij. Het streven is erop gericht om langs democratische weg islamisering van de Turkse staat en samenleving te bewerkstelligen. Naar eigen zeggen heeft Milli Görüs in Nederland een aanhang van 40.000 personen. Ruim 32.000 daarvan moeten als sympathisanten beschouwd worden. Eind juni vond in de Amsterdam ArenA een bijeenkomst van Milli Görüs plaats. Spreker was o.a. Necmettin Erbakan, leider van de Welvaartspartij. In een brief aan de Amsterdam ArenA heeft CIDI tegen deze bijeenkomst geprotesteerd (zie IN, 1 juli 1998).

– De Kaplan-organisatie is een radicale afsplitsing van Milli Görüs die haar voornaamste inspiratiebron vindt in de islamitische revolutie in Iran. Haar streven is erop gericht om een islamitische Turkse staat te realiseren; om dit doel te bereiken is ook geweld geoorloofd. De Kaplan-beweging was verantwoordelijk voor de jaarlijkse anti-Israel demonstratie voor de Israelische ambassade in Den Haag op de islamitische Jeruzalem-dag. In Nederland zijn hooguit tweehonderd leden van deze beweging actief.

– Een aan Iran gelieerde radicaal shi’itische organisatie die voornamelijk bestaat uit Turkse moslims. De leden leggen een grote sympathie aan de dag voor tal van islamitische strijdgroepen in de wereld en bezigen felle anti-westerse, anti-Amerikaanse en anti-Israelische retoriek. Het aantal in Nederland verblijvende aanhangers wordt geschat op circa honderd.

– Een in 1985 in Turkije opgerichte islamitische partij die een streng islamitische staat nastreeft. In Turkije heeft de groepering diverse aanslagen op haar naam staan. In Nederland zijn tot op heden geen formele structuren waargenomen; wel wonen hier enkele sympathisanten.

– De ICS werd in de eerste helft van de jaren 70 door de Libische overheid opgericht. De formele taak is het verspreiden van de islamitische leer in het buitenland. De activiteiten vertonen echter in toenemende mate een politiek karakter.

– De HUT is een van oorsprong Arabisch-Aziatische organisatie, die in West-Europa vooral in Engeland aanhang heeft. In moskeeën worden regelmatig pamfletten van de HUT verspreid, die getuigen van een krachtige anti-Amerikaanse en anti-Israelische stellingname. Vastgesteld is dat verspreid over Nederland kleine groepen met enkele tientallen leden het gedachtegoed van de HUT aanhangen.

– Deze Libanese organisatie streeft de vestiging na van een op islamitische leest geschoeide staat in Libanon en de verdrijving van Israel uit Zuid-Libanon. In Nederland wonen hooguit een tiental actieve leden van Hezbollah. Het aantal sympathisanten bedraagt enige honderden; zij zijn overigens nauwelijks actief voor de organisatie.

– Deze Palestijnse organisatie streeft naar de eliminatie van de staat Israel en de vestiging van een islamitische Palestijns staat. Een tiental in Nederland woonachtige Palestijnen is actief voor de organisatie. Zij weten zich passief gesteund door enkele honderden sympathisanten.

– De PIJ streeft de bevrijding van Palestina na en de vestiging van een islamitische staat naar Iraans voorbeeld. In Nederland zijn louter sympathisanten, doch geen actieve leden gesignaleerd.

– De AJAI streeft naar de omverwerping van de Egyptische regering en vestiging van een streng islamitische staat. In Nederland zijn enkele vooraanstaande kaderleden van de AJAI woonachtig.

– Radicale afsplitsing van de Tunesische Ennahda-beweging. Het FIT streeft de vestiging van een islamitische staat in Tunesië na en acht het gebruik van geweld daarbij geoorloofd. In Nederland woont een belangrijk kaderlid van de organisatie, die in nauw contact staat met geestverwanten van andere nationaliteiten.

– De GIA is een radicale afsplitsing van het Islamitische Heilsfront (FIS) in Algerije. Aanhangers van de GIA zoeken soms tijdelijk onderdak in Nederland.

– De HASM streeft naar de omverwerping van het bewind van koning Hassan van Marokko. In Nederland zijn enkele leden van deze beweging gesignaleerd.

Mouvement Islamique Marocain de Combat

Group Islamique Armé

Front Islamique Tunesien

Al Jama’s al Islamia

Palestinian Islamic Jihad

Hamas

Hezbollah

Hizb ut Tahir

Islamic Call Society

Islami Buyuk Akincilar-Cephesi

Islamitische beweging of Turkse Hezbollah

Teblig-beweging of Kaplanci’s

Milli Görüs (Nationale Visie) of Nederlandse Islamitische Federatie (NIF)