ChristenUnie eist actie tegen website radioislam.org

De Tweede Kamerfractie van de ChristenUnie heeft het kabinet opgeroepen in actie te komen tegen de website www.radioislam.org. Op de website staan publicaties waarin de Holocaust wordt ontkend of gebagatelliseerd.

De ChristenUnie heeft bij de publicaties ernstige vraagtekens geplaatst en vindt dat ze in strijd zijn met de antidiscriminatie artikelen uit het Wetboek van Strafrecht. Zo is er tal van revisionistisch werk van in westerse landen veroordeelde neonazi’s en Holocaustontkenners te vinden. Een voorbeeld ervan is het boek “Stierven er werkelijk 6 miljoen?” door Richard Harwood, dat eerder door de Nederlandse rechter als strafbaar werd aangemerkt. Ook wordt er op de website expliciet weersproken dat een vooraf beraamde massamoord op Joden zou hebben plaatsgevonden.

Aan minister Hirsch Ballin van Justitie verzoekt de ChristenUnie de ‘uploaders’ op te sporen en hen voor de rechter te dagen. Verder vraagt ze om in internationaal verband aan te dringen op opsporing en strafrechtelijke vervolging van de makers van deze website.

Radio Islam opereert vanuit Zweden en de website bevat naast het hier genoemde negationistisch materiaal, duizenden pagina’s tekst, waaronder volledige boekwerken, waarin de Joden collectief worden beticht van het plegen van de misdaden tegen de niet-Joodse wereldbevolking, zoals drugshandel, slavernij, terrorisme, oorlogen, genocide, internationale fraude en piraterij. Ook het oude bloedsprookje (waarin Joden niet-Joden slachten voor hun misdadige religie en uit haat) is in verschillende varianten op de site te vinden.

De ChristenUnie is al lange tijd bezig met een wetsvoorstel om negationisme strafbaar te stellen. ‘De uitlatingen op deze website bewijzen maar weer dat een wet specifiek gericht op de aanpak van ontkenning van volkerenmoord wel degelijk nodig is’, aldus Kamerlid Ed Anker.

In Kamervragen aan de ministers Verhagen en Hirsh Ballin heeft de ChristenUnie over de website schriftelijke vragen gesteld. De vragenserie is mede ondertekend door CDA, SGP en VVD en is hier te lezen:

 

Vragen van de leden Voordewind en Anker ( beiden ChristenUnie), Teeven (VVD), Van Gennip en Van Toorenburg (beiden CDA) en Van der Staaij (SGP) aan de ministers van Buitenlandse Zaken en Justitie over de website www.radioislam.org.

 1. Kent u de website www.radioislam.org?
 2. Is het u bekend dat deze website de tekst bevat van boeken (Bijv. Richard Harwood, Stierven er werkelijk 6 miljoen?), die eerder door de Nederlandse rechter als strafbaar werden aangemerkt?
 3. Kent u het artikel op deze website ‘De complete feiten over de holocaust’?
 4. Wat vindt u van de volgende uitspraken in dit artikel:
  • “er bestaat een veelheid van documenten, feiten en omstandigheden die aantonen dat van systematische, vooraf beraamde massamoord op Joden geen sprake was”.
  • “van een werkelijke Holocaust was in WOII alleen sprake bij de Geallieerde massavernietigingsfosforbombardementen op Dresden, Hamburg, Berlijn, Tokyo, enz. en natuurlijk bij de atoombomaanvallen op Hiroshima en Nagasaki. Het woord “Holocaust” is compleet irrelevant voor het lot van Europese Joden in WO II.”
  • ”Evenmin als er in die tijd letterlijk sprake was van een Holocaust op Joden, zo is er evenmin sprake van zoiets als ‘de’ holocaust. Immers, over wat er in WOII onder het naziregime met de Europese Joden gebeurde bestaan uiteenlopende opvattingen.’?
 5. Beoordeelt u bovengenoemde uitspraken en geschriften als negationisme? Vindt u dat de waarschijnlijk Nederlandse ‘uploaders’ van deze uitspraken en geschriften in strijd handelen met de antidiscriminatie artikelen 137 c-e Wetboek van Strafrecht?
 6. Zo ja, wat gaat u doen om deze “uploaders” te laten opsporen en voor de rechter te brengen? Zo neen, waarom niet?
 7. Bent u tevens bereid om in internationaal verband aan te dringen op de opsporing en strafrechtelijke vervolging van de makers van deze website?