29 december

 • Binnen de Knesset gaan stemmen op vervroegde verkiezingen te houden. Volgens een opiniepeiling zou 57% van de Israeli’s daarvoor zijn.

  26 december

 • Arafat stel voor een internationale troepenmacht te stationeren op de Westoever.
 • Het Israelische kabinet raakt in ernstige problemen over de begroting. Minister Ne’eman dreigt met aftreden indien aan zijn begroting wordt getornd; minister Levy dreigt met aftreden indien er niet meer geld wordt uitgetrokken voor de sociaal zwakkeren. Indien Levy vertrekt, stappen vermoedelijk ook de vier andere leden van zijn Gesher-partij op.

  24 december

 • Naar nu bekend wordt, is in november een Duitse terrorist aangehouden op het vliegveld van Tel Aviv. Hij zou door Hezbollah zijn ingehuurd om een aanslag in Israel te plegen. Voor zover bekend heeft Hezbollah geen ervaring met het plegen van terreurdaden in Israel. Het is ongebruikelijk dat Hezbollah buitenstaanders aantrekt. Israelische bronnen melden dat Hezbollah een netwerk van Europeanen aan het opbouwen is om aanslagen in Israel te plegen.

  23 december

 • Het Palestijnse parlement stelt Arafat een ultimatum voor het tekenen van hervormingen.
 • Israel verschijnt niet bij de ondertekening van een akkoord met de Palestijnen over veiligheidsmaatregelen.

  22 december

 • In aanwezigheid van premier Kok opent de Israelische ambassadeur in het Haagse stadhuis het Israel-50 jaar

  18 december

 • President Clinton ontbiedt premier Netanjahoe en de Palestijnse leider Arafat volgende maand naar Washington te komen. Dit nadat de afzonderlijke ontmoetingen van minister Albright in Londen en Parijs met Netanjahoe en Arafat niets hadden opgeleverd. Ondanks een uitdrukkelijk Amerikaans verzoek doet Netanjahoe geen voorstel over komende Israelische terugtrekkingen uit de Westoever. Binnen de Israelische regering bestaat daarover grote onenigheid. Extreem-rechts is bereid een minimale terugtrekking te aanvaarden mits geen der 144 nederzettingen wordt ontruimd. Minister Mordechai van Defensie stelt voor 42 nederzettingen te ontruimen.
 • Zowel de Amerikaanse CIA als de Israelische Mossad gaan samen met de Palestijnse Autoriteit werken aan de bestrijding van Islamitische terrorisme.
 • Het Israelische dagblad Ha’arets meldt dat Syri� recent in de Oekra�ne 200 tanks gekocht heeft van het type T-55.

  15 december

 • De huizen van de familie van vier Palestijnse zelfmoordenaars worden gesloopt. Het Hooggerechtshof heeft hiervoor toestemming gegeven.

  14 december

 • Twee weken na de voorlopige goedkeuring over verdere terugtrekking van de Westoever eindigt een lange zitting van het kabinet zonder een definitief besluit.
 • Martin Indyk, de Amerikaanse onderminister voor het Nabije Oosten, arriveert in Israel voor besprekingen met premier Netanjahoe en de Palestijnse leider Arafat. Indyk zal ook Syri� bezoeken.

  11 december

 • De ‘verklaring van Teheran’ aan het einde van de driedaagse islamitische top spreekt van ‘vastberadenheid om Jeruzalem te herwinnen’, noemt de ‘volksstrijd tegen bezetting’ legitiem, veroordeelt militaire samenwerking met Israel en beschuldigt Israel van ‘staatsterrorisme’.

  10 december

 • Om een Palestijnse volkstelling in Oost-Jeruzalem te kunnen verbieden neemt de Knesset een wet aan die het de Palestijnse Autoriteit verbiedt enige acitiviteit te ontplooien in Jeruzalem. Eerder waren alleen de politieke activiteiten van de PA in Jeruzalem verboden.
 • Radio Israel maakt bekend dat een delegatie van ruim 10 landbouwspecialisten een meerdaags werkbezoek heeft gebracht aan Iran.

  9 december

 • Ayatollah Ali Khamenei roept in zijn openingsspeech van de vergadering van de Organisatie van de Islamitische Conferentie (OIC) in Teheran de islamitische landen op ‘Palestina te bevrijden’. Onder de aanwezigen zijn PLO-leider Arafat en de Iraakse vice-president; bij de wegblijvers zijn de Jordaanse koning Hoessein en de Marokkaanse koning Hassan.
 • De Palestijnse vertegenwoordiging in Washington is, na op last van het Congres vier maanden gesloten te zijn geweest, weer open.

  7 december

 • Na een compromis met de regering over pensioenrechten en privatiseringen be�indigt de vakcentrale Histadroet na vijf dagen de stakingen. Volgens werkgevers heeft de staking het land ruim 60 miljoen gulden per dag gekost. De staking trof onder meer de (lucht)havens, het treinverkeer, banken, de post, ministeries, de effectenbeurs, het waterleidingsbedrijf, de vuilophaaldienst en de ziekenhuizen die een sjabbat-rooster hanteerden. Minister Ne’eman ging het overleg ’s morgens in met de eis dat de stakers hun werk hervatten, zich beroepende op een wet uit de Britse mandaatperiode, waarmee vitale diensten draaiende gehouden kunnen worden. De Histadroet negeerde dat echter hetgeen tot vervolging van de vakbondsleiding kan leiden.
 • Justitie maakt de identiteit bekend van de Mossad-spion die valse rapporten uitbracht over de intenties van Syri�. Het is de 63-jarige Jehoed Gil. In zijn flat vindt de politie tientallen miljoenen dollars. Gil werd twee weken eerder gearresteerd. Zijn ex-collega’s noemen Gil een vooraanstaand lid van de Mossad en zelfs ‘legendarisch’. Hij verzorgde voor toekomstige agenten een cursus met het thema ‘de kunst van de leugen’. Gil verspreidde zijn leugens over Syri� al sinds 1980. Eind 1996 leidden zijn berichten dat Syri� zich zou voorbereiden op oorlog bijna tot een militaire confrontatie. Minister van Defensie Mordechai had toen echter meer vertrouwen in de inlichtingendienst van het leger, die de berichten van de spion weerlegde. Syri� roept Israel op zijn positie over vrede met Damascus te ‘heroverwegen’. Damascus is nog steeds bereid te praten over vrede, aldus de Syria Times.

  6 december

 • Na zijn onderhoud met minister Albright in Gen�ve stelt Jasser Arafat in Cairo president Moebarak op de hoogte van dit gesprek.

  5 december

 • Minister Albright en premier Netanjahoe boeken tijdens een gesprek van drie uur in Parijs, dat zij beiden ‘inhoudsvol en vruchtbaar’ noemen, geen merkbare vooruitgang. Albright hoopte invloed te kunnen uitoefenen op het aanstaande Israelische kabinetsbesluit over de terugtrekking van de Westelijke Jordaanoever. Tot het principe van terugtrekking is besloten maar tot de mate waarin nog niet. Het Amerikaanse ministerie van buitenlandse zaken wil een ‘belangrijke en geloofwaardige’ terugtrekking zien en minister Albright roept beide partijen op tot ‘gedurfde beslissingen’. Na afloop van zijn ontbijtbespreking met de Franse premier Jospin kondigt premier Netanjahoe aan dat zijn kabinet ‘enkele weken meer tijd’ nodig heeft om de terugtrekkingsplannen uit te werken. Daarna krijgen de Palestijnen vijf maanden de tijd om hun ‘verplichtingen’ na te komen en te bewijzen dat zij kunnen instaan voor de veiligheid, alvorens daadwerkelijk wordt overgegaan tot terugtrekking. In de Israelische media wordt gemeld dat Netanjahoe nog eens zes tot acht procent van bezet gebied zou willen overdragen. Voor de Palestijnen is dit onvoldoende, zij willen 30 procent.

  4 december

 • De Israelische politiek en het militaire apparaat zijn de afgelopen jaren vanuit de Israelische inlichtingendiensten bewust onjuist ge�nformeerd over Syri�. De nog mysterieuze bron van deze valse informatie zou toenadering tot Syri� hebben willen voorkomen.
 • Voor de tweede achtereenvolgende dag ligt het openbare leven in Israel door stakingen vrijwel stil. De Histadroet geeft, zolang de onderhandelingen met de regering gaande zijn, geen gehoor aan de oproep van de rechter het werk te hervatten.

  3 december

 • Aangevoerd door de vuilnisophalers in Tel Aviv gaan 700.000 werknemers in de publieke sector in staking. Inzet is de dreigende ingreep in de pensioenen door de regering Netanjahoe (die daarmee een akkoord dat onder de vorige, linkse regering werd gesloten wil terugdraaien) en privatiseringsplannen die arbeidsplaatsen zouden kosten. Het conflict werd nog aangewakkerd door minister van Financi�n Ne’eman die de stakers ‘bommen van eigen makelij’ noemde. De rechter draagt het vakverbond Histadroet op de staking een halt toe te roepen.
 • Het Amerikaanse ministerie van buitenlandse zaken kondigt voor het einde van de week ontmoetingen in Europa aan tussen minister Albright en premier Netanjahoe en tussen Albright en Jasser Arafat. Tegelijkertijd maant het Amerikaanse ministerie beide partijen hun woordenoorlog te staken.

  2 december

 • Het hoofd van de Palestijnse veiligheidsdienst, Tawfiq Hindi, maakt bekend dat de Palestijnse politie op de Westoever een potenti�le zelfmoordenaar heeft gearresteerd. De arrestant, een student en activist van het PFLP en afkomstig uit Rafat, had bij zijn aanhoduing 100 kilo springstof in zijn bezit waarmee hij zich wilde opblazen ‘op een plek vol Israelische burgers’. Zijn broer kwam op 21 november om bij het maken van een bom.
 • De Palestijnse leider Jasser Arafat lijdt niet aan de ziekte van Parkinson, maar heeft een depressie, aldus zijn Jordaanse neuroloog Asjraf Koerdi in Ha’aretz. De oorzaken zijn volgens Koerdi premier Netanjahoe en de impasse in het vredesproces.

  1 december

 • Arafat kondigt aan een Palestijnse staat te zullen uitroepen als er in mei 1999 geen definitieve regeling is van het Israelisch-Palestijns conflict. De Israelische regering zegt in dat geval de Westoever te zullen annexeren.
 • De Palestijnen gaan noch akkoord met de door Israel voorgestelde omvang van terugtrekking uit de Westoever noch met de daaraan verbonden voorwaarden.

  30 november

 • Vrijwel alle ambtenaren gaan in staking om de onderhandelingen over hun looneisen kracht bij te zetten. Met name de pensioenen zijn een heet hangijzer.

  28 november

 • Netanjahoe benoemt Moshe Leon tot nieuwe kabinetchef.

  27 november

 • President Clinton be�indigt zijn boycot van Netanjahoe. Israel en de VS overleggen over een ontmoeting tussen beiden.

  26 november

 • Minister Levy dreigt met aftreden indien Israel zich niet houdt aan de Oslo-akkoorden.

  23 november

 • Netanjahoe ontslaat zijn directe adviseur Avigdor Lieberman.
 • Tijdens de begrafenis van de 22.11 vermoorde Joodse student spreekt Netanjahoe zich uit voor versterking van de Joodse aanwezigheid in Jeruzalem.
 • Netanjahoe zou bereid zijn nog eens zes tot acht procent van Israelisch gebied op de Westoever op te geven.
 • Bij beschietingen in Zuid-Libanon door Hezbollah en Amal op het dorp Beit Lif komen 8 Libanezen om het leven.

  20 november

 • In Jeruzalem doodt (vermoedelijk) een Palestijn een Joodse student.
 • De Europese Unie bijeen in Luxemburg keurt het Israelische vredesbeleid meer en meer af. Minister Van Mierlo wil samen met de VS een verklaring opstellen om Israel onder druk te zetten.
 • Netanjahoe tracht een crisis in de Likoed het hoofd te bieden. Hij stelt voor het eerder genomen partijbesluit om de voorverkiezingen af te schaffen terug te draaien.

  18 november

 • Koning Hoessein verzoekt tijdens een priv�gesprek in Londen premier Netanjahoe zich terughoudend op te stellen, indien het tot een oorlog met Irak zou komen. Jordan� en Israel spraken in hun vredesovereenkomst af op het gebied van de veiligheid samen te werken. Het overvliegen van Israelische vliegtuigen over Jordaans grondgebied naar Irak zou voor Hoessien een ramp zijn.

  17 november

 • Bij een aanslag door fanatieke moslims in Luxor (Egypte) vinden 69 mensen, onder wie 61 toeristen de dood.
 • Volgens een peiling staat Barak 12% voor op Netanjahoe.

  16 november

 • In verband met de crisis tussen Irak en de VN/VS vertolkt de Syrische minister van Defensie de Arabische gevoelens door erop te wijzen, dat de schendingen door Irak van de VN-resoluties zijn “als een druppel in een oceaan vergeleken bij de schendingen door Israel van VN-resoluties”.
 • Vanwege o.a. hun in Arabische ogen pro-Israel politiek krijgen de VS weinig steun uit de Arabische wereld voor een militaire actie tegen Irak.
 • Minister Albright spreekt de economische topconferentie in Qatar toe. Er zijn weinig offici�le Arabische delegaties; wel zijn er veel Arabische en Palestijnse zakenlieden.
 • Volgens een opiniepeiling zou indien er nu verkiezingen worden gehouden Ehoed Barak de zittende premier met een meerderheid van 12% van de stemmen verslaan.
 • Bij rellen in Bethlehem raakt een Palestijns jongetje van 7 jaar dodelijk gewond door een Israelische rubberkogel. Zijn organen worden gebruikt voor transplantatie in drie Israelisch-Arabische kinderen. Zijn ouders hadden bepaald dat ze beschikbaar waren voor alle nationaliteiten.

  14 november

 • Minister Albright en premier Netanjahoe hebben in Londen een ontmoeting.
 • Indien Irak in verband met de crisis met de VN en de VS raketten op Israel zou afvuren, zal Israel dit niet onbeantwoord laten. Prins Hassan van Jordani� heeft deze boodschap van minister Sharon aan de Irakese regering overgebracht.
 • Voor de derde keer veroordeelt de Algemene Vergadering van de VN de Israelische weigering de bouw van Har Choma stop te zetten. Stemverhouding: 139 voor, drie tegen (de VS, Israel en Micronesi�) en 13 onthoudingen.

  13 november

 • De Palestijnse leider Arafat zegt onafhankelijk van de vooruitgang in het vredesproces in 1999 een Palestijnse staat te zullen uitroepen. Het Oslo-interimakkoord geldt voor vijf jaar, die vijf jaar zijn in 1999 om, aldus Arafat. De afspraak is dat er dan een definitieve regeling zou zijn.
 • Premier Netanjahoe roept de Avoda op de strijdbijl te begraven en te komen tot een regering van nationale eenheid.
 • Het rapport over de rol van Shin Bet bij de moord op Rabin wordt openbaar. Er is geen bewijs dat deze dienst de hand had in de moord, wel dat Raviv de moordenaar heeft opgehitst. Het rapport kritiseert Rabin, die bij zijn aantreden in 1992 het advies om het toenmalige hoofd van de Shin Bet te ontslaan, naast zich neer heeft gelegd.
 • De VS beschuldigen Israel van het mislukken van de economische topconferentie in Qatar.

  12 november

 • Zestig procent van de deelnemers aan het Likoed-partijcongres stemt voor het voorstel om de voorverkiezingen voor de samenstelling van de Likoed-kandidatenlijst af te schaffen. Met name Netanjahoe was hiervan een groot voorstander. Het voorstel, dat door vooraanstaande Likoedleden niet wordt gesteund, kan mogelijk splitsing van de Likoed tot gevolg hebben. Er gaan stemmen in de Likoed op om de premier af te zetten.
 • De moord op premier Rabin in 1995 wordt officieel herdacht. Premier Netanjahoe schudt de hand van zijn weduwe Leah Rabin.
 • Afgezien van de gebruikelijke wegblijvers Syri�, Soedan, Libanon en Libi� en boycotten nu ook Egypte, Saoedi-Arabi�, de Palestijnse Autoriteit en Marokko de economische topconferentie in Qatar. Jordani�, Jemen, Koeweit en Oman sturen lage delegaties. Israel stuurt minister van Transport Sharansky.

  10 november

 • Israel en het Vaticaan sluiten een overeenkomst waarbij de wettelijke status van de Rooms-Katholieke kerk en haar instellingen in gebieden waar de Israelische wet geldt wordt geregeld, o.a. in Oost-Jeruzalem.

  8 november

 • Rond de 250.000 mensen herdenken op het Rabinplein de moord op premier Rabin twee jaar geleden. Ehoed Barak zegt op de weg van vrede te willen doorgaan. Er zijn spandoeken met leuzen als ‘laten we de vrede redden’.

  7 november

 • Er doen geruchten de ronde over een samenzwering van de binnenlandse veiligheidsdienst tegen wijlen premier Rabin. Avishai Raviv, die een belangrijke rol heeft gespeeld in de ophitsing tegen Rabin, blijkt een agent van deze dienst te zijn geweest.

  6 november

 • Israel en de Palestijnse Autoriteit besluiten het vredesproces in 9 afzonderlijke commissies voort te zetten.
 • Israel kondigt de uitbreiding aan van de nederzetting Alfei Menashe (15 km ten westen van Kfar Saba).

  4 november

 • President Clinton laat weten premier Netanjahoe tijdens diens komende reis naar de VS slechts te willen ontvangen indien hij concessies doet aan de Palestijnen.
 • Deelnemers aan het hervatte vredesoverleg noemen de onderhandelingen eerlijk en open (Sha’ath) en voldoende basis voor vooruitgang (Levy).

  3 november

 • Israel en de Palestijnen hervatten in Washington het vredesoverleg.

  2 november

 • De Palestijnse leider Arafat zend wel de drie Palestijnse onderhandelaars (Erekat, Sha’ath en Abbas) naar Washington, maar niet de voorzitters van de verschillende onderhandelingscommissies. Hij wil alleen spreken over bevriezing van de bouw van nederzettingen en verdere Israelische terugtrekking uit de Westoever.
 • Minister van Buitenlandse Zaken David Levy arriveert in Washington voor hervatting van het vredesoverleg. Ondanks de magere Palestijnse delegatie, is hij optimistisch gestemd.

  31 oktober

 • De Israelische kranten Ha’aretz en Ma’ariv melden dat Israel bereid zou zijn bouwplannen voor de nederzettingen te schrappen, indien de Palestijnen afzien van hun eis dat er meer land aan hen wordt overgedragen.

  30 oktober

 • David Levy vertrekt naar de V.S. voor vredesgesprekken met de Palestijnen. Israel zal niet voldoen aan de Amerikaanse verzoeken de bouw van nederzettingen te staken. Het bouwtempo zal wel worden verlaagd. Levy krijgt geen mandaat om meer gebied op te geven.

  29 oktober

 • In Hebron gaat de Straat der Martelaren voor Palestijns verkeer weer open. De straat is een bron van conflict tussen Joden en Palestijnen in de stad. Sinds de moord op 29 Palestijnen door Baroech Goldstein (1994) was de straat voor Palestijnen gesloten. De straat is inmiddels opgeknapt.
 • De Knesset neemt de begroting voor 1998 in eerste lezing aan.

  28 oktober

 • De commissie Ne’eman krijgt nog drie maanden de tijd om een compromis te bereiken in het geschil over conversie tussen orthodox en niet-orthodox. De liberale organisaties schorten gedurende deze tijd hun verzoekschriften op en de orthodoxe partijen zullen geen wetsvoorstel indienen.
 • Minister Levy van Buitenlandse Zaken wenst niet zonder mandaat over voortzetting van het vredesproces naar de V.S. te gaan.
 • De Arabische landen in de VN dringen aan op een spoedzitting van de Algemene Vergadering over het Israelische nederzettingenbeleid. Volgens Vrede Nu is op de begroting 600 miljoen gulden uitgetrokken voor het nederzettingenbeleid.

  27 oktober

 • Israel laat 26 Palestijnen vrij in het kader van een afspraak met Jordani� na de aanslag op Hamasleider Meshal.

  26 oktober

 • Premier Netanjahoe en de Russische minister van Buitenlandse Zaken Primakov botsen met elkaar over Russische leveringen aan Iran van materiaal om massavernietigingswapens te produceren. Rusland wil opnieuw een rol spelen in het vredesproces.

  25 oktober

 • In de veiligheidszone in Zuid-Libanon raken twee Israelische soldaten gewond bij heftige botsingen tussen Israel en Hezbollah.

  22 oktober

 • De aan de Israelische aanslag in Amman ontkomen Khaled Meshal dreigt met nieuwe Hamas- aanslagen.
 • Opperrabbijn Lau adviseert premier Netanjahoe zijn excuus aan te bieden over zijn opmerking dat linkse Joden geen goede Joden zijn. De premier zei dit op het feestje van een rabbijn, naast een openstaande radiomicrofoon.

  21 oktober

 • Israel en de Palestijnen gaan weer samenwerken op het gebied van de veiligheid.

  20 oktober

 • Volgens een Palestijnse woordvoerder wordt vooruitgang geboekt bij de onderhandelingen over de aanleg van een vliegveld in Gaza. Concrete resultaten zijn gedurende de 10 dagen van overleg in negen gezamenlijke commissies echter niet geboekt.
 • Uit een opiniepeiling blijkt dat nog maar 33% van de Israeli’s vertrouwen heeft in het veiligheidsbeleid van Netanjahoe; 63% kiest voor Barak.
 • De op 1.10 vrijgelaten sjeik Jassin keert zich in een interview met een Zweedse krant tegen een twee-staten-oplossing en zegt dat Israel als Joodse staat dient te verdwijnen. Een bestand met Hamas is nog steeds mogelijk, indien Israel zich volledig terugtrekt uit de gebieden inclusief de nederzettingen, alle gevangenen vrijlaat en zich niet bemoeit met Palestijnse staatszaken. Tijdens een ontmoeting met leden van de Palestijnse Wetgevende Raad roept hij Arafat op de Hamas-activisten, die na de recente aanslagen in Israel zijn gearresteerd, vrij te laten en de 16 liefdadigheidsinstellingen te heropenen, die onder Israelische druk waren gesloten.

  19 oktober

 • De Amerikaanse bemiddelaar Dennis Ross arriveert in het Midden-Oosten.
 • De Israelische krant Ha’aretz meldt dat premier Netanjahoe bereid zou zijn nieuwe bouwplannen in de Palestijnse gebieden op te schorten, mits de reeds aangevangen werkzaamheden voltooid kunnen worden.

  15 oktober

 • Rabbijn Forman uit de nederzetting Tekoah brengt samen met de leider van de Islamitische Beweging in Israel, sjeik Nirm Darwish, een boodschap van de sefardische opperrabbijn Baksi-Doron over aan sjeik Jassin. De opperrabbijn roept op tot een religieuze dialoog.

  13 oktober

 • Israel laat negen Palestijnse gevangenen vrij. Binnenkort zullen er nog eens 30 worden vrijgelaten.

  11 oktober

 • Israel en Jordani‰ houden een gewapende man tegen die vanuit Jordani‰ Israel wilde infiltreren.

  10 oktober

 • Koning Hoessein dreigt de veiligheidssamenwerking met Israel te be‰indigen.
 • Minister Albright zegt tegen president Weizman tijdens diens bezoek aan de V.S. niets met premier Netanjahoe te bespreken te hebben en geen ontmoeting met hem te wensen. Netanjahoe is verbolgen over het eigenmachtig optreden van de president. Het presidentschap is in feite een louter ceremoni‰le functie.
 • Volgens minister Mordechai van Defensie is de afgelopen zomer een oorlog met Syri‰ voorkomen door gematigde Israelische boodschappen.
 • Israel overweegt 49 miljoen dollar aan bevroren Palestijnse belastinggelden aan de PA over te maken en het verkeer tussen Israel en de gebieden te vergemakkelijken.

  9 oktober

 • Vanuit een voorbijrijdende auto worden twee brandbommen naar de Israelische ambassade in Amman gegooid. Er is geen schade.
 • Minister Levy van Buitenlandse Zaken overweegt af te treden.

  8 oktober

 • In Zuid-Libanon komen twee Israelische soldaten bij botsingen met Hezbollah om het leven. Er zijn dit jaar 37 Israelische soldaten in Zuid-Libanon gesneuveld. Hezbollah beschikt over steeds betere wapens en tactieken.

  6 oktober

 • Sjeik Jassin arriveert in Gaza. In ruil draagt Jordanie de twee Mossadagenten aan Israel over. Tienduizenden Palestijnen begroeten de sjeik in een sportstadion. Hij zegt met Arafat te willen samenwerken.
 • Israel laat elf Palestijnen en negen Jordaniers uit de gevangenis vrij. De komende dagen zullen nog eens veertig politieke gevangenen worden vrijgelaten.
 • Netanjahoe neemt de volledige verantwoordelijkheid voor de mislukte aanslag op Meshal. Hij zal niet aftreden. Er zal een diepgaand onderzoek worden ingesteld.
 • Israel biedt Canada excuses aan. Canada wenst goede betrekkingen met Israel te blijven onderhouden. De mislukte aanslag zal grondig worden onderzocht.
 • Israel en de Palestijnse Autoriteit hervatten na zes maanden de vredesbesprekingen.

  3 oktober

 • De Canadese minister van Buitenlandse Zaken verklaart officieel dat Israel achter de aanslag op Meshal zit. De beide daders heten volgens hun valse Canadese paspoorten Shawn Kendall en Barry Deads. De echte Kendall werkt voor United Jewish Appeal in Tel Aviv. Er schijnen volgens het Mackenzie Institute, dat onderzoek naar terroristische groepen doet, vaker Canadese paspoorten naar het Midden-Oosten te worden gesmokkeld. Ook Israel heeft eerder van vervalste Canadese paspoorten gebruik gemaakt om geheime acties uit te voeren.
 • Sjeik Naeem Kassem, adjunkt-secretaris generaal van Hezbollah, zegt dat zijn organisatie in Libanon leden van Hamas en de Islamitische Jihad traint.

  2 oktober

 • De commotie in Israel over de mislukte aanslag op Meshal is groot. Het wordt de grootste blunder van de Mossad genoemd en het wordt gezien als een enorm prestigeverlies voor premier Netanjahoe. Onder druk heeft deze om het leven van Meshal te redden de formule voor het tegengif moeten geven. Israel raakt in conflict met Canada wegens de Canadese paspoorten die de daders gebruikten. Minister van Buitenlandse Zaken David Levy is woedend over het feit dat hij niet van de actie op de hoogte was. Jordani‰ zou met het verbreken van de betrekkingen hebben gedreigd, indien Israel sjeik Jassin niet had vrijgelaten.
 • Minstens drie Mossad-agenten houden zich schuil in de Israelische ambassade in Amman.

  1 oktober

 • Onverwacht laat Israel sjeik Achmed Jassin vrij. Jassin behoort tot de oprichters van Hamas en is de geestelijk leider van deze organisatie. De volledig verlamde Jassin zat sinds 1989 in Israel gevangen; in 1991 was hij tot levenslang veroordeeld. Jarenlang heeft Hamas in pamfletten opgeroepen tot zijn vrijlating.
 • President Weizman verleent twee Joodse extremisten gratie. In 1993 waren zij tot 10 jaar veroordeeld wegens het gooien van een handgranaat op een markt in de Oude Stad van Jeruzalem. Daarbij kwam een Arabier om het leven. Vier andere extremisten krijgen strafvermindering. Ook zij zitten wegens het doden van Arabieren vast.

  30 september

 • Kroonprins Hassan brengt een bezoek aan Israel om Netanjahoe het Jordaanse ongenoegen over de aanslag in Amman over te brengen. Daarna vliegt hij naar de VS voor een gesprek met president Clinton.
 • Premier Netanjahoe zegt dat de bouw van een Joodse wijk in Har Choma doorgaat.

  29 september

 • De ontmoeting tussen de ministers van Buitenlandse Zaken van Israel en de VS en de Palestijnse onderhandelaar Abbas resulteert in de afspraak de vredesonderhandelingen te hervatten. De besprekingen zullen tot onderwerp hebben de aanleg van een haven en vliegveld in Gaza en de vrijlating van Palestijnse gevangenen. Gesprekken over een permanente regeling zullen nu niet aan de orde komen. Hamas dreigt met nieuwe terreuracties.
 • In Libanon komt bij een aanval door Hezbollah een Israelische soldaat om het leven. Een viertal moeders is een campagne begonnen voor de Israelische terugtrekking uit Zuid-Libanon. Meer dan 30.000 Israeli’s hebben hun handtekening gezet onder een manifest waarin de regering daartoe wordt opgeroepen.

  28 september

 • Khaled Meshal, voorzitter van het politiek bureau van Hamas, raakt ernstig gewond bij een aanslag met gif in Amman. De twee daders worden meteen gearresteerd. Zij blijken Canadese paspoorten te hebben. Jordaanse Moslim-fundamentalisten beschuldigen de Mossad van de aanslag. Zij dreigen de aanslag te zullen vergelden met aanvallen op Israelische doelen “binnen of buiten ons vaderland”.
 • Het Israelische kabinet besluit nog eens 17 miljoen dollar aan Palestijnse belastinggelden aan de PA te overhandigen. Een ander deel was al eerder vrijgegeven. De gelden waren achterhouden na de zelfmoordaanslag in Jeruzalem van 4 september en uit onvrede over het zwakke optreden van Arafat tegen de terreur.

  27 september

 • Volgens Radio Israel heeft het Israelische leger deze week op de Westoever geoefend voor een totale oorlog met de Palestijnse bestuursautonomie.

  26 september

 • Premier Netanjahoe verwerpt de suggestie van Albright een time-out in acht te nemen bij de uitbreiding van Efrat.
 • De Palestijnse Autoriteit arresteert tientallen Hamas-leden en sluit zestien Hamas-instellingen, waaronder een tv-station en een crŠche. De PA zegt tot dit optreden te hebben besloten omdat Hamas zich niet houdt aan de afspraak een eind te maken aan alle daden van geweld en terreur.

  24 september

 • Premier Netanjahoe kondigt de uitbreiding met 300 huizen aan van Efrat op de Westelijke Jordaanoever. De aankondiging volgt op de Israelische beschuldiging dat de Palestijnse Autoriteit vier daders van recente zelfmoordaanslagen heeft laten begaan; zij liepen vorig jaar weg uit een lichtbewaakte Palestijnse gevangenis. Hun namen komen voor op een lijst van 88 Palestijnen, wier uitlevering Israel had gevraagd.
 • Achmed Tibi, politiek adviseur van de Palestijnse leider Arafat, noemt de aankondiging over Efrat “een bom langs de weg naar een hernieuwing van de Palestijns-Israelische dialoog”. Minister van Mierlo noemt de uitbreiding van Efrat schokkend en een provocatie.

  22 september

 • Twee Israelische beveiligingsbeambten van de ambassade in Amman raken bij een aanslag op de ambassade gewond. De aanslag werd opge‰ist door de onbekende groep Islamitisch Verzet in Jordanie. Het is voor het eerst sinds Israel in 1995 in Amman zijn ambassade opende dat Israelische diplomaten worden aangevallen. De aanslag lijkt goed te zijn voorbereid. De auto met de Israeli’s werd beschoten toen hij moest afremmen.

  21 september

 • Oppositieleider Ehoed Barak spreekt met leden van de regering over de vorming van een regering van nationale eenheid.
 • Palestijnse zakenlieden kondigen aan minstens drie gebouwen in West-Jeruzalem te gaan kopen.

  19 september

 • Israel arresteert op de Westoever tientallen Palestijnen.

  18 september

 • Studenten van een Talmoedhogeschool nemen de plaats in van de drie Joodse families die op 14.9 huizen in Ras al-Amoed betrokken. Om gedwongen uitzetting te voorkomen hebben zij afgezien van een beroep op het Hooggerechtshof. Arafat noemt deze oplossing een “truc”.

  17 september

 • In Ras al-Amoed vinden heftige botsingen plaats tussen enkele honderden Palestijnen en de Israelische politie. Ook Israelische vredesactivisten protesteren.

  16 september

 • De VS zetten Israel onder druk de drie Joodse families uit hun huizen in Ras al-Amoed te zetten. De spanning omtrent deze kwestie loopt hoog op. Volgens hooggeplaatste militaire functionarissen bereidt het Israelische leger zich voor op een guerrilla-oorlog met de Palestijnen.

  14 september

 • Israel gaat een achterstallig deel aan Palestijnse gelden, bevroren na de zelfmoordaanslagen van 30 juli en 4 september, aan de PA overmaken. De afgrendeling van Palestijnse steden op de Westoever wordt opgeheven.
 • Drie Joodse families trekken in door de Amerikaanse miljonair Irving Moskowitz gekochte huizen in de Arabische wijk Ras al-Amoed in Oost-Jeruzalem.. Er zijn felle Palestijnse protesten. Eerder had premier Netanjahoe zijn veto uitgesproken over de bouwplannen van Moskowitz voor 70 huizen in deze wijk op eveneens door hem aangekocht gebied. Dit met een beroep op de nationale veiligheid. Het Hooggerechtshof had de bouw goedgekeurd.
 • In Libanon sneuvelen twee Israelische soldaten bij een aanslag met een door Hezbollah op afstand tot ontploffing gebrachte bom. Sinds augustus zijn 20 Israeliche soldaten in Libanon gesneuveld. Bij de discussie over terugtrekking uit Zuid-Libanon ontpoppen de ministers Sharon en Kahalani zich als voorstanders. Er zou dan een internationale troepenmacht in Libanon gestationeerd moeten worden

  13 september

 • President Moebarak van Egypte zegt hoop te hebben op hervatting van het vredesproces. Albright heeft volgens Moebarak onverwachte resultaten geboekt. Ook koning Fahd van Saoedie Arabie laat zich positief uit.
 • In Tel Aviv demonstreren twintigduizend Israeli’s t.g.v. van de vierde verjaardag van de Oslo-akkoorden voor vrede met de Palestijnen.

  12 september

 • Albright be‰indigt haar besprekingen met Israel en de Palestijnen. Er zijn volgens Albright slechts “kleine stappen vooruit” gezet. Israeli’s en Palestijnen zullen elkaar nog deze maand in Washington ontmoeten. De Palestijnen gaan weer met Israel samenwerken op veiligheidsgebied.
 • Voor de Israelische televisie zegt Arafat dat “alles bespreekbaar is” en dat “Oslo niet kan sterven”.
 • Over het onderhoud tussen Albright en de Syrische president Assad wordt weinig bekend gemaakt. Wel zullen de Syrische en Israelische ministers van Buitenlandse Zaken later deze maand afzonderlijke gesprekken met Albright in Washington voeren.
 • Na geruchten over de ontvoering van een Hamasleider uit Gaza door Israel brengt Hamas pamfletten in omloop, waarin de organisatie dreigt met een nieuwe reeks zelfmoordaanslagen.
 • Bij botsingen in de veiligheidszone in Zuid-Libanon komen 4 Hezbollah-strijders om, waaronder de 18-jarige zoon van Hezbollah-leider Sjeik Nasrallah en zes leden van het Zuid-Libanese leger.

  11 september

 • Albright heeft een ontmoeting met de Palestijnse leider Arafat.
 • Premier Netanjahoe reageert negatief op de oproep van Albright om bouwactiviteiten in de bezette gebieden te bevriezen.
 • Hubert Vedrine, de Franse minister van Buitenlandse Zaken, zegt dat de Israelische politiek catastrofaal is voor het Midden-Oosten.

  10 september

 • De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Madeleine Albright voert besprekingen met premier Netanjahoe. De Palestijnse Autoriteit dient terreur te bestrijden, zonder dat daar Israelische concessies in het openbaar tegenover worden gesteld. Bij Israel rust de verantwoordelijkheid een sfeer te scheppen die het slagen van het vredesproces mogelijk maakt.
 • President Weizman doet een beroep op Albright om Netanjahoe onder druk te zetten.
 • Jossi Beilin stelt tijdens een gesprek met Arafat voor om het idee te aanvaarden onderhandelingen te starten over de eindfase.

  9 september

 • Israel maakt een lijst openbaar met tien anti-terreurmaatregelen die de Palestijnse Autoriteit dient te nemen.
 • Naar nu bekend wordt heeft de Palestijnse Autoriteit het afgelopen weekend 35 leden van Hamas en de Islamitische Jihad gearresteerd. Dit onder druk van de VS.
 • De Palestijnse politiechef op de Westoever sluit veiligheidsamenwerking met Israel uit.

  8 september

 • Het vijfde slachtoffer van de zelfmoordaanslag van 4 september, Elijahoe Markovitch (40), wordt begraven. Zijn zoon ligt nog op de intensive care-afdeling.

  7 september

 • In Amman wordt de woordvoerder van de politieke arm van Hamas, Ibrahim Ghoshe, gearresteerd.
 • In Zuid-Libanon sneuvelt een Israelische militair.
 • President Moebarak, koning Hoessein en de Palestijnse leider Arafat zeggen na afloop van hun bijeenkomst in Cairo het terrorisme te veroordelen. Zij roepen Israel op zich te houden aan de bestaande akkoorden.
 • Sinds de zelfmoordaanslag van 4.9 heeft Israel op Westoever 170 Palestijnen opgepakt.
 • In het Israelische kabinet groeit het aantal ministers dat voor terugtrekking uit Zuid-Libanon is. Hieronder Ariel Sharon, die in 1982 een van de architecten was van de Israelische inval in Libanon.

  5 september

 • Ten zuiden van de Libanese stad Sidon komen elf Israelische militairen om het leven bij een mislukte commando-operatie. E‚n militair wordt vermist. Doelwit was een hoofdkwartier van Amal. Het zijn de zwaarste Israelische verliezen bij een actie in Zuid-Libanon, sinds Israel zich in 1985 in de veiligheidszone terugtrok.
 • Israel bevriest de Oslo-akkoorden. Zolang Arafat weigert de strijd aan te binden met het terrorisme zal Israel geen land meer aan de Palestijnen overdragen.

  4 september

 • Bij een driedubbele zelfmoordaanslag op de Ben Jehoeda in het hart van Jeruzalem komen drie schoolmeisjes en een 20-jarige jongen om het leven. Er zijn 192 gewonden. Hamas eist de verantwoordelijkheid op. Arafat veroordeelt de aanslag. En noemt het een aanval op het vredesproces.

  2 september

 • Israel, Turkije en de VS gaan in november marine-oefeningen houden in het oostelijk deel van de Middellandse Zee
 • Israel versoepelt de afgrendeling van de Palestijnse gebieden. Er gaan 4000 Palestijnse werknemers naar hun werk in Israel.

  1 september

 • In de buurt van Jericho komt het tot ongeregeldheden als kolonisten land willen bewerken dat Palestijnen opeisen op grond van de Oslo-akkoorden.

  31 augustus

 • Een Egyptische rechtbank veroordeelt de Israelische Druus Azam Azam tot vijftien jaar werkkamp met hard regime wegens spionage voor Israel. Zijn Egyptische medeplichtige krijgt levenslang. Volgens Netanjahoe is Azam Azam onschuldig.

  29 augustus

 • Israel beschuldigt UNIFIL de redding van de op 28.8 omgekomen soldaten te hebben verhinderd. Netanjahoe zegt dat het Israelische leger Libanon niet zal verlaten.

  28 augustus

 • Bij botsingen tussen Israel en vermoedelijk Amal sneuvelen in Zuid-Libanon vier Israelische soldaten. Israel lijkt een grootschalige operatie in Zuid-Libanon te zijn begonnen.
 • Israel gaat een dam bouwen in gebied dat door Syri‰ wordt opge‰ist.

  27 augustus

 • Het Israelische leger heft de interne blokkade van Bethlehem op. De externe blokkade, de afgrendeling van de Palestijnse gebieden, blijft van kracht.
 • Premier Netanjahoe prijst Syri‰ voor zijn inspanningen Hezbollah-acties in te tomen. In de Hongaarse pers verschijnen berichten over mogelijke hervatting van het overleg tussen Israel en Syrie.

  25 augustus

 • Premier Netanjahoe vertrekt voor een vierdaags bezoek naar Japan.

  23 augustus

 • Voor de vijfde achtereenvolgende dag vinden in Zuid-Libanon gevechten plaats. In totaal zijn daarbij 26 slachtoffers gevallen, meest Libanese burgers.

  20 augustus

 • De gevechten in Libanon houden aan. Minister Sharon zou volgens Ma’ariv een nieuwe grote militaire actie in Zuid-Libanon bepleiten.
 • Onder voorzitterschap van Jasser Arafat gaat in Gaza een tweedaagse ‘nationale dialoog’ van start tussen de PA, Hamas en de Islamitische Jihad.

  19 augustus

 • Hezbollah vuurt tientallen katjoesja’s af op Noord-Israel als vergelding voor de beschietingen een dag eerder door het SLA van de stad Sidon.
 • Jane’s Defense Weekly meldt dat Syri� gemoderniseerde T-55 tanks bij de Golan heeft gestationeerd.

  18 augustus

 • Israel geeft 30% van de na 30.7 bevroren belastinggelden van de PA vrij.

  17 augustus

 • In aanwezigheid van de CIA hervatten Israel en de PA in Ramalla hun veiligheidssamenwerking

  16 augustus

 • Arafat roept op tot hervatting van de intifada.
 • Drie Palestijnen worden door een Palestijnse rechtbank tot resp. levenslang en 15 jaar veroordeeld voor het doodslaan van een Israelische taxichauffeur enkele dagen eerder.

  14 augustus

 • Twee leden van de grenspolitie worden veroordeeld tot acht maanden gevangenisstraf wegens mishandeling van Palestijnen.

  13 augustus

 • Na afloop van zijn onderhoud met koning Hoessein in Akaba zegt premier Netanjahoe bereid te zijn tijdens vredesoverleg met de Palestijnen over de Joodse nederzettingen te praten.

  12 augustus

 • Israel kondigt aan de uitvoer van landbouwproducten vanuit Gaza weer toe te zullen staan.

  11 augustus

 • Het dodental van de zelfmoordaanslagen van 30.7 loopt op tot 16 (inclusief de twee daders).
 • Het bezoek van Ross leidt ertoe dat Israelische en Palestijnse veiligheidschefs besprekingen voeren over samenwerking op het gebied van veiligheid.
 • Israel arresteert op de Westoever 9 Palestijnen; het totaal aantal gearresteerden sinds 30.7 komt daarmee op 250.

  10 augustus

 • Dennis Ross voert twee rondes van besprekingen met premier Netanjahoe en de Palestijnse leider Arafat.

  8 augustus

 • Voor de tweede opvolgende dag wordt Noord-Israel door Hezbollah beschoten. Israel reageert met een luchtaanval op het pro-Syrische PFLP-GC van Achmad Jibril bij Naameh, 15 kilometer ten zuiden van Beiroet.
 • In een brief aan de Palestijnse leider Arafat noemt de EU de Israelische maatregelen na de bomaanslagen van 30.7 ‘excessief’ en de gevolgen ‘rampzalig’.

  7 augustus

 • Bij katjoesjabeschietingen vanuit Libanon komen enkele raketten op Israelisch gebied terecht; er zijn geen gewonden.
 • Het Palestijnse persbureau al-Qoeds meldt dat de daders van de aanslag van 30.7 afkomstig waren uit een vluchtelingenkamp in Libanon. Zij zouden zijn gerekruteerd door Hamas en in juli Israel zijn binnengekomen.

  6 augustus

 • De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Albright zegt voorstander te zijn van versnelde onderhandelingen over de permanente status van de Palestijnse gebieden.
 • Het bemiddelingsbezoek van kroonprins Hassan van Jordani� aan premier Netanjahoe mislukt.

  5 augustus

 • Hamas dreigt met nieuwe aanslagen.

  4 augustus

 • Het Israelische leger doodt tijdens een bombardement in de buurt van Beiroet o.a. twee belangrijke Hezbollah-commandanten. Het is voor het eerst sinds acht jaar dat Israel zo diep doordringt in Libanon.

  3 augustus

 • Arbeidspartijleider Barak en Jasser Arafat spreken twee uur lang met elkaar onder vier ogen.
 • Om 21.00 uur Israelische tijd verstrijkt het ultimatum van Hamas, dat gedreigd had met meer terreur als niet alle Palestijnse gevangenen voor die tijd zouden worden vrijgelaten.

  31 juli

 • Israel sluit de Westoever en de Gazastrook af, ook de verbindingen tussen de autonome dorpen en steden worden geblokkeerd..
 • De politie in New York arresteert twee moslims die in contact zouden staan met Hamas. Een van hen is een Palestijn afkomstig van de Westoever. Het duo, in het bezit van vijf bommen, beraamde een (zelfmoord)aanslag op de metro van New York.

  30 juli

 • Bij twee gelijktijdige zelfmoordaanslagen op de Machanee Jehoeda-markt in Jeruzalem vallen, inclusief de twee daders, 15 doden; 170 personen raken gewond. Dennis Ross stelt zijn bezoek uit. Premier Netanjahoe schort de vredesbesprekingen op.

  28 juli

 • Israel en de PA besluiten om deze week, na een impasse van vier maanden, hun besprekingen in negen commissies te hervatten.
 • Het ministerie van binnenlandse zaken schort de vergunning voor de bouw van een Joodse wijk in de Arabische buurt Ras Al-Amoed op.

  25 juli

 • Premier Netanjahoe houdt bouwplannen in de Arabische buurt Ras Al-Amoed in Jeruzalem tegen.
 • Jehoeda Etzion, leider van het extremistische Chai Vekayem (levend en wel), krijgt van een rechtbank in Jeruzalem toestemming om stilzwijgend en zonder uiterlijke vertoon te bidden op de Tempelberg.

  24 juli

 • Premier Netanjahoe ontneemt de Palestijnse politiecommandant van Gaza, Al-Jabali, de VIP-status.

  23 juli

 • De Knesset aanvaardt met 43 tegen 40 stemmen in eerste lezing een wetsvoorstel dat de goedkeuring van een tweederde meerderheid vereist voor terugtrekking van de Golan.

  22 juli

 • Minister Levy en PLO-leider Arafat maken na hun onderhoud in Brussel bekend dat de vredesonderhandelingen hervat worden. De twee ontmoeten elkaar in het kader van de Europese bemiddelingspoging.

  20 juli

 • De Palestijnse politie arresteert de politiecommandant van Nabloes, kolonel al-Masami, naar aanleiding van de beschuldiging dat hij opdracht zou hebben gegeven aanslagen op kolonisten te plegen.

  19 juli

 • Een Jordaanse militaire rechtbank veroordeelt soldaat Daqamsa, die in maart zeven Israelische meisjes doodschoot in Naharayiem, tot levenslang met dwangarbeid.

  16 juli

 • De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties veroordeelt voor de derde keer Israel wegens Har Choma.
 • Vanuit Zuid-Libanon worden 10 katjoesja-raketten afgevuurd op Noord-Israel.

  14 juli

 • Bij de opening van de Maccabiade in Israel komen twee Australische sporters om het leven als een brug waarover zij lopen het begeeft. Enkele weken later zullen nog eens twee sporters overlijden, vermoedelijk als gevolg van het vervuilde water van de Jarkon waarin zij terecht waren gekomen.

  13 juli

 • De crisis tussen Israel en de Palestijnen loopt op. Bij rellen in Hebron raken zestien mensen gewond.

  11 juli

 • Egypte be�indigt zijn poging het vredesoverleg tussen Israel en de Palestijnen weer op gang te brengen.

  7 juli

 • Ja’acov Ne’eman wordt de nieuwe minister van financi�n. Over het algemeen werd aangenomen dat Ariel Sharon op deze positie benoemd zou worden. Ne’eman was bij het aantreden van de regering Netanjahoe minister van justitie. Op verdenking van strafrechtelijke feiten moest hij deze functie na een aantal maanden al weer neerleggen. Kort geleden werd hij vrijgesproken van alle verdenkingen.

  6 juli

 • In Zuid-Libanon vinden zware gevechten plaats tussen Hezbollah en Israel. Hezbollah beschiet Noord-Israel. Er komen zeven katjoesja-raketten neer. De gevechten ontstonden nadat Hezbollah een Israelische legerpatrouille in een hinderlaag had gelokt, waarbij een Israelische officier werd gedood. Het is de 12e Israelische soldaat die sinds begin dit jaar in Libanon om het leven kwam.

  5 juli

 • Israelische soldaten pakken vermomd als Arabieren tijdens een demonstratie in Hebron Palestijnen op.
 • Op de grens tussen Gaza en Egypte blaast het Israelische leger twee tunnels op, die illegaal waren gegraven door Palestijnen. Er wordt ee nondezoek ingesteld of door de tunnels wapens werden gesmokkeld.

  4 juli

 • Een vooraanstaande Palestijnse woordvoerder zegt dat linkse Israelische politici Ariel Sharon naar voren schuiven om met de Palestijnen te overleggen. Sharon zou daarvoor de meest geschikte politicus zijn, gezien het vertrouwen dat de kolonisten in hem hebben.
 • In Nabloes demonstreren dertigduizend Palestijnen. In Hebron gaan demonstraties onverminderd door.

  3 juli

 • Een Palestijnse krijgsraad veroordeelt drie Palestijnse officieren tot de dood wegens het dood folteren van Nasser Radwan (zie 1-7).

  2 juli

 • In Gaza schieten Israelische militairen een Palestijnse tiener dood tijdens Palestijnse protesten tegen de aanwezigheid van de nederzetting Goesh Qatiff in de Gazastrook.
 • In Hebron wordt gestaakt uit protest tegen de beledigende poster (zie 29-6).

  1 juli

 • Uit een opiniepeiling blijkt dat 75% van de Israeli’s een andere regering wenst; 65% van de kiezers die in 1995 op Netanjahoe stemden zou dat nu niet meer doen.
 • In Gaza-stad betogen duizenden demonstranten tegen het Palestijnse Gezag van Arafat tijdens de begrafenis van de 28-jarige Nasser Radwan. Radwan is de veertiende Palestijn die in Palestijnse hechtenis omkwam, sinds de vestiging van het Palestijns bestuur in 1994.
 • In Hebron raken 28 Palestijnse betogers gewond tijdens protesten tegen een door een kolonist aangeplakte beledigende poster (zie29-6).

  30 juni

 • David Levy dreigt met zijn Gesher-partij (vijf zetels) uit de coalitie te stappen. Levy voelt zich gepasseerd door de ontmoeting tussen Ariel Sharon en Aboe Mazen. Gesher zou met de Avoda onderhandelingen voeren.
 • De Israelische krant Ma’ariv meldt dat minister Mordechai van defensie Frankrijk heeft gevraagd een leidende rol te spelen in een multinationale macht om de Israelische troepen in Zuid-Libanon te vervangen.

  29 juni

 • Een rechtbank in Jeruzalem arresteert een 25-jarige vrouw wegens het aanplakken van voor Moslims beledigende posters in de Palestijnse wijk van Hebron. Op de posters is Mohammed afgebeeld als een varken die de Koran schrijft. Zij kan tot maximaal 24 jaar hechtenis worden veroordeeld.Premier Netanjahoe, president Weizman en de Sefardische opperrabbijn bieden hun verontschuldigingen aan.

  28 juni

 • Tienduizenden demonstranten betogen op het Rabin-plein in Tel Aviv tegen de vredespolitiek van de Israelische regering.Bij het Tel Aviv Museum Plaza komen duizenden bijeen voor de demonstratie “Stop de Harediem”.

  27 juni

 • De Israelische televisie onthult dat Ari�l Sharon, die vermoedelijk als minister van financi�n Dan Meridor zal opvolgen, tien dagen geleden met Aboe Mazen heeft gesproken over verdere Israelsiche terugtrekking uit de Westoever. Aboe Mazen is de rechterhand van Jasser Arafat.

  24 juni

 • Premier Netanjahoe overleeft een motie van wantrouwen met 55 stemmen tegen en 50 voor. Elf Likoed-leden onthouden zich van stemming uit kritiek op zijn functioneren.

  23 juni

 • Minister van communicatie Limot Livnat legt uit protest tegen het optreden van premier Netanjahoe haar verbindingsfunctie tussen kabinet en parlement neer.

  23 juni

 • Op het strand van Tel Aviv wordt een bomaanslag verijdeld.

  22 juni

 • Minister van Defensie Mordechai bezoekt Hebron op de Westoever en Koesj Gatif in Gaza in verband met de rellen van de afgelopen tien dagen. Deze braken onder meer uit n.a.v. de Amerikaanse resolutie, waarin Jeruzalem als de ongedeelde hoofdstad van Israel werd erkend. In Hebron is het voor het eerst rustig.

  19 juni

 • De coalitie-partijen Israel baAliya en De Derde Weg dreigen uit de regering te stappen. De partijen Avoda en Meretz dienen een motie van wantrouwen in. Deze wordt op 24.6 behandeld.

  18 juni

 • Minister van Financi�n Dan Meridor treedt af. Netanjahoe keurde een voor Meridor onaanvaardbaar monetair hervormingspakket goed. Meridor en Netanjahoe zijn elkaars rivalen.
 • De Eurotop in Amsterdam bijeen doet in een verklaring een beroep op Israel “het Palestijnse recht op zelfbeschikking te erkennen, zonder de mogelijkheid van een Palestijnse staat uit te sluiten”.

  16 juni

 • Het Israelische Hooggerechtshof besluit met vier tegen ��n stem premier Netanjahoe niet te vervolgen wegens zijn aandeel in de Bar-On affaire. Evenmin zal minister van Justitie Hanegbi vervolgd worden. Tegen Shas-leider Deri wordt vervolging ingesteld i.v.m. deze zaak en tegen kabinetssecretaris Liebermann loopt een onderzoek. Netanjahoe zou Bar-On tot procureur-generaal hebben benoemd (januari 1997) in ruil voor politieke steun van de religieuze Shas-partij voor de Hebron-overeenkomst. Lijsttrekker Deri van Shas zou op zijn beurt vermoedelijk gevrijwaard zijn van verder gerechtelijk onderzoek indien Bar-On procureur-generaal werd. Deri is al jarenlang verwikkeld in een fraude-affaire.

  11 juni

 • Koning Hoessein van Jordani� arriveert in Nederland voor een tweedaags officieel bezoek. De reis is bedoeld voor overleg over het vredesproces.
 • Het Amerikaanse Congres erkent in een resolutie Jeruzalem als de ongedeelde hoofdstad van Israel. Het Huis van Afgevaardigden nam ook een voorstel aan om 100 miljoen dollar ter beschikking te stellen voor de verhuizing van de ambassade van Tel Aviv naar Jeruzalem.

  10 juni

 • De VS zetten de Universiteit van Be’ersheba op de zwarte lijst wegens de rol die de universiteit zou spelen bij de ontwikkeling van atoomwapens.
 • Newt Gingrich, voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, dreigt de hulp van de VS aan de PA stop te zetten, indien deze doorgaat met het vermoorden van Palestijnen, die land aan Israeli’s verkopen.

  8 juni

 • Na Egyptische bemiddeling komen Israelische en Palestijnse onderhandelaars in Cairo bijeen om het vredesoverleg weer op gang te brengen. Jediot Achronot meldt dat de regering een geheim plan heeft klaarliggen om 100.000 huizen in bezet gebied te bouwen indien het vredesoverleg mislukt. Arafat waarschuwt dat Palestijnse wanhoop tot geweld kan leiden. Dat menen ook Israelische deskundigen.

  5 juni

 • Premier Netanjahoe komt met een nieuw territoriaal voorstel voor de Palestijnse Autonomie. Groot-Jeruzalem, inclusief de Etzion-nederzettingen in de regio Bethlehem en de gehele Jordaanvallei dienen onder Israelische controle te blijven.
 • Premier Netanjahoe eist dat de PA stopt met het vermoorden van Palestijnen, die verdacht worden van het verkopen van land aan Israeli’s.

  2 juni

 • De Avoda kiest met 57% van de stemmen van de Avoda-leden Ehoed Barak tot voorzitter. Hij volgt Sjimon Peres op, die 23 jaar in de partijleiding zat en regelmatig partijleider was.

  31 mei

 • Een 34-jarige Israelische Arabier uit Oost-Jeruzalem, Mahmoed Ali Jamhoer, wordt bij Ramallah dood aangetroffen. Hij had land aan Israeli’s verkocht. Israel verdenkt de PA de man te hebben vermoord.

  30 mei

 • Volgens het Israelische dagblad Jediot Achronot acht de Israelische militaire inlichtingendienst voortgang in het vredesproces niet mogelijk, indien de bouw van Har Choma wordt voortgezet.

  28 mei

 • De ontmoeting tussen premier Netanjahoe en president Moebarak in Sharm el-Sheikh leidt niet tot een doorbraak in het vredesproces.

  27 mei

 • Premier Netanjahoe heeft in Egypte een ontmoeting met president Moebarak.

  25 mei

 • Israel stopt de sloop van illegaal gebouwde Arabische huizen. Het kabinet besluit ook naast Har Choma 3400 huizen voor Palestijnen in Jeruzalem te bouwen.
 • Israel is geschokt door een foto van een orthodoxe Jood die de Israelische vlag verbrandt. Dat is in Israel verboden.

  21 mei

 • De vooraantaande Amerikaans-Palestijnse journalist Daoud Koettab is op direct bevel van Arafat gearresteerd. Dit vanwege zijn live-uitzendingen van kritische bijeenkomsten van het Palestijnse parlement.

  20 mei

 • De V.S. dringen er bij Israel op aan de uitbreiding van nederzettingen te stoppen. Dit in verband met inlichtingen dat een kwart van de huizen op de Westoever en in de Gazastrook leegstaan.

  18 mei

 • Israel besluit 500 illegaal gebouwde Arabische huizen op de Westoever af te breken.
 • De Bar-Ilanstraat zal voortaan op de sjabbat tijdens gebedsuren gesloten worden.
 • Bij Ramallah wordt het lijk van een 46-jarige Palestijn gevonden. Hij zou land aan Israeli’s hebben verkocht. Hij zou het tweede slachtoffer zijn sinds de lancering van het Palestijnse voorstel de doodstraf in te stellen op de verkoop van Palestiijnse grond aan Israeli’s.

  16 mei

 • Dennis Ross keert onverrichterzake terug naar de V.S.

  13 mei

 • Het partijcongres van de Avoda keert zich af van Sjimon Peres; hij wordt geen erevoorzitter.

  12 mei

 • Israel viert zijn 49e Onafhankelijkheidsdag.
 • In antwoord op aanvallen van Hezbollah in Zuid-Libanon bombardeert Israel bases van guerrilla-organisaties in dit gebied.

  11 mei

 • Premier Netanjahoe komt met een nieuw plan voor een vredesregeling met de Palestijnen. Hij is o.a. bereidt 50% van de Westoever over te dragen, de andere 50% wordt geannexeerd. Enkele kleine Joodse nederzettingen kunnen worden ontmanteld.
 • Stafchef generaal Matai Vilna’i waarschuwt aan de vooravond van de 49e Onafhankelijkheidsdag voor toenemende oorlogsdreiging uit Syri�. Netanjahoe zegt berichten te hebben ontvangen over Syrische interesse de vredesonderhandelingen weer op te pakken.
 • De Israelische politie arresteert in het kader van haar actie tegen de Russische maffia maffiabaas Gergori Lerner, die negen jaar geleden naar Israel emigreerde. Op grond van vervalste papieren kreeg hij de Israelische nationaliteit. Volgens inlichtingen heeft de Russische maffia Tel Aviv tot het centrum van zijn wereldwijde activiteiten gemaakt.

  9 mei

 • Tijdens zijn bezoek aan Libanon houdt de Paus een pleidooi voor een onafhankelijk Libanon. Het was zijn eerste bezoek aan het Midden-Oosten.
 • Het Amerikaanse ministerie van buitenlandse zaken steunt de nieuwe defensiesamenwerking tussen Israel en Turkije van harte en zegt dat de Arabische landen daaraan dienen te wennen.
 • Een mensenrechtencommissie van de VN zegt dat Israel martelingen toepast op gevangenen.

  8 mei

 • Premier Netanjahoe en koning Hoessein hebben een geheime ontmoeting over de verdeling van het water. Israel zou zich niet houden aan de in het vredesverdrag van 1994 afgesproken hoeveelheid te leveren water.
 • Israel zal de Conventie tegen Chemische Wapens pas ratificeren, indien ook de Arabische landen tot deze conventie toetreden. Dit zei de Israelische ambassadeur in Den Haag Jossi Gal tijdens de eerste conferentie van de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens in de hofstad.

  5 mei

 • Moussa Aboe Marzoek, een van de politiek leiders van Hamas, arriveert in Jordani�. Hij werd door de V.S., waar hij 21 maanden gevangen zat wegens betrokkenheid bij internationaal terrorisme, uitgewezen. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij Palestijnse zelfmoordaanslagen tussen 1990-1994.

  7 mei

 • De Amerikaanse bemiddelaar Dennis Ross is in het Midden-Oosten. De Amerikaanse regering zou zich bezinnen op haar betrokkenheid bij het Israelisch-Palestijnse overleg als de huidige overlegronde mislukt.15 april
 • Op Malta komen de Arabische Middellandse Zee-staten, Israel en de EU-lidstaten bijeen voor de tweede Euro-Mediterrane Conferentie.
 • Premier Netanjahoe legt een Nederlands voorstel, gedaan uit naam van de EU, om het vredesproces weer op de rails te zetten naast zich neer. “Teveel Europese initiatieven zijn niet nuttig”, aldus de premier.

  6 mei

 • President Weizman en de Palestijnse leider Arafat ontmoeten elkaar om de vredesbesprekingen weer vlot te trekken.
 • Kroonprins Hassan van Jordani� gaat niet naar Naharayiem om de aanslag te herdenken op Israelische schoolmeisjes. Prins Hassan acht de onenigheid over de waterverdeling tussen Israel en zijn land te groot. Premier Netanjahoe zegt nu ook de bijeenkomst niet te zullen bijwonen.

  5 mei

 • De Palestijnse Autoriteit kondigt aan de doodstraf in te stellen op de verkoop van grond aan Israeli’s.

  30 april

 • Volgens een rapport van een Palestijnse mensenrechtenorganisatie onderwerpt Israel het Palestijnse dorp Suriff op de Westoever dat nog onder volledig Israelisch bestuur staat aan een wrede collectieve straf. In het dorp werd de Hamascel opgerold die verantwoordelijk was voor de zelfmoordaanslag in Tel Aviv op 21 maart. Het rapport maakt melding van mishandelingen, verwoestingen en het verhinderen van medische hulp.

  25 april

 • De VN veroordelen met grote meerderheid de bouw van Har Choma en spreken zich uit tegen de “overige illegale Israelische activiteiten in bezet gebied”. De Algemene Vergadering roept op alle vormen van assistentie en steun aan deze activiteiten te staken.
 • Dichtbij de Joodse nederzetting Kfar Adoemiem op de Westoever worden de lichamen van twee 15-jarige Israelische meisjes gevonden. Zij waren verkracht en in de hals gestoken.

  22 april

 • De Israelische veiligheidsdienst arresteert 10 Hamasleden, verdacht van vijandige activiteiten.

  21 april

 • Leden van de oppositie vragen het Hooggerechtshof het Openbaar Ministerie te gelasten alsnog een aanklacht tegen Netanjahoe in te dienen.
 • Netanjahoe benoemt een commissie die toezicht gaat houden op benoemingen voor hoge regeringsposten. De commissie staat onder leiding van Dan Meridor (minister van Financi�n) en Natan Sjaranski (minister van Handel), twee grote critici van Netanjahoe in de Bar On-affaire.

  20 april

 • Het Openbaar Ministerie zegt niet over voldoende bewijzen te beschikken om premier Netanjahoe te vervolgen wegens fraude en schending van vertrouwen. Wel bestaat er aldus de procureur-generaal ‘verdenking van een strafbare handeling’. Minister Hanegbi zal evenmin worden vervolgd. Het onderzoek naar de betrokkenheid van Lieberman (kabinetchef) en van Apple (advocaat) bij de benoeming van Bar-On wordt voortgezet. Sjas-leider Arjeh Deri zal voor de rechter moeten verschijnen wegens chantage.

  18 april

 • Chaim Herzog (79), van 1983 – 1993 president van Israel overlijdt.

  16 april

 • Een Europese bemiddelingspoging leidt op Malta tot een gesprek tussen David Levy en Jasser Arafat en Nabil Shaath. De conferentie voegt aan haar slotverklaring toe, dat zij bezorgd is over de obstakels die het vredesproces blokkeren en zij dringt aan op overeenstemming binnen het Madrid-raamwerk.
 • De Amerikaanse bemiddelaar Ross voert in het Midden-Oosten gesprekken met premier Netanjahoe en voorzitter Arafat.
 • In Israel ontstaat grote commotie na het verschijnen van het onderzoeksrapport dat de vervolging van premier Netanjahoe aanbeveelt in verband met de Bar On-affaire.

  14 april

 • Het Hooggerechtshof heeft besloten dat de Bar Ilanstraat in een vrome wijk van Jeruzalem op sjabbat en feestdagen voor het verkeer geopend zal blijven.

  13 april

 • Opnieuw vinden op de Westoever ongeregeldheden plaats. Er vallen gewonden.
 • De afsluiting van de Palestijnse gebieden wordt verzacht. Er komen 20.000 Palestijnen naar hun werk in Israel.
 • De Israelische soldaat Sharon Edri wordt begraven. Zijn stoffelijke resten werden gevonden met behulp van de Palestijnse politie. Edri werd zeven maanden geleden ontvoerd en vermoord.

  11 april

 • Minister van Mierlo heeft in Gaza een ontmoeting met Arafat. Beiden vinden de besprekingen constructief. Van Mierlo spreekt ook met zijn Israelische collega Levy.

  10 april

 • Premier Netanjahoe arriveert in Nederland voor een 2-daags bezoek. Hij heeft ontmoetingen met de Koningin, premier Kok en minister Van Mierlo. Ook spreekt hij voor de Joodse gemeenschap. De besprekingen leiden niet tot concrete politieke resultaten.

  8 april

 • Bij ongeregeldheden op de Westoever komen drie Palestijnse jongeren om het leven. Aanleiding tot de rellen was het neerschieten van een Palestijnse winkelier in Hebron door twee studenten van een Talmoed Hogeschool.
 • De VS roepen Israel en de Palestijnen op het vredesproces niet verder in gevaar te brengen.
 • De Conferentie van Niet-Gebonden Landen, waarin 70 landen zijn vertegenwoordigd, roept op tot bevriezing van de betrekkingen met Israel. Eerder sprak Arafat de Conferentie toe.

  7 april

 • Het gesprek tussen premier Netanjahoe en president Clinton levert geen resultaat op. Netanjahoe blijft vasthouden aan de bouw van Har Choma. Hij is wel bereid op andere punten compromissen te sluiten, zoals de bouw van huizen voor Palestijnen bij Joodse nederzettingen.
 • Noorse bemiddelaars bemiddelen tussen Israel en de Palestijnen om het vredesproces uit de impasse te halen.
 • De PLO wil een klacht indienen bij het Internationaal Gerechtshof te Den Haag over de behandeling door Israel van in Jeruzalem woonachtige Palestijnen. Israel zou hen hun blauwe identiteitkaart ontnemen, die het bewijs is van hun permanente inwonerschap van Jeruzalem. Palestijnen die lang in het buitenland verblijven zijn van de maatregel de dupe.

  6 april

 • Het Palestijns bestuur waarschuwt voor een geweldsexplosie indien Netanjahoe en Clinton er niet in slagen het vredesproces weer op de rails te zetten. Volgens een opiniepeiling zou 48,6% van de Palestijnen geen bezwaar hebben tegen meer zelfmoordaanslagen.
 • Palestijnse zakenlieden richten een fonds op voor het bijeenbrengen van gelden voor de aankoop van land in Oost-Jeruzalem.

  5 april

 • Op het Rabinplein in Tel Aviv demonstreren tienduizenden Israeli’s voor vrede.

  4 april

 • Israel trekt om veiligheidsredenen het uitleveringsverzoek aan de VS in van Hamas-leider Moessa Aboe Marzook, die sinds 1995 in de VS gevangen zit.
 • Naar nu bekend wordt heeft Israel begin deze week met hulp van de Palestijnse politie een Hamascel van 9 leden bij Hebron opgerold.

  3 april

 • Onder voorwaarde dat Israel zijn huidige nederzettingenpolitiek be�indigt is Arafat bereid Netanjahoe te ontmoeten om het vredesproces van de dreigende ondergang te redden.
 • De Amerikaans-Israelische journalist Barry Chumash beweert in zijn boek dat Rabin door de Israelische geheime dienst zou zijn vermoord.

  2 april

 • Bij een aanslag met een brandbom bij Ramallah op een Israeliche militaire bus raken elf soldaten gewond.
 • De Islamitische Jihad eist de zelfmoordaanslag in Tel Aviv van 21-3 en die van 1-4 in de Gazastrook op.
 • Minister Sorgdrager zegt tegenover het Centraal Joods Overleg sympathiek te staan tegenover het instellen van een onderzoek naar Duitse pensioenen voor Nederlandse SS’ers, naast hun AOW.

  1 april

 • In de Gazastrook mislukken twee zelfmoordaanslagen. De twee zelfmoordenaars komen om het leven. Er vallen zeven Palestijnse gewonden.
 • Bij Hebron schieten Israelische soldaten een Palestijn in een auto dood. Hij gaf geen gehoor aan het bevel te stoppen en reed vervolgens door een wegversperring. Bij Nabloes komt een Palestijnse politieman in burger om het leven.
 • Minister van Mierlo is verheugd over het besluit van de Arabische Middellandse-Zeestaten op 15 en 16 april aan de tweede Euro-Mediterrane Conferentie te zullen deelnemen, ondanks de spanningen met Israel.
 • President Clinton sommeert Netanjahoe naar de VS te komen.
 • Met 51 stemmen voor en 32 tegen aanvaardt de Knesset in eerste lezing een wetsvoorstel over de Joods wettelijke status van niet-Joden die in Israel overgaan tot het Jodendom.

  31 maart

 • De Arabische Liga in Cairo bijeen bevriest de relaties met Israel. Er is sprake van een hernieuwde Arabische boycot.

  30 maart

 • Palestijnen herdenken op Landdag de doden die zijn gevallen bij de protesten tegen de landonteigeningen in de jaren zeventig. Het blijft relatief rustig.

  29 maart

 • Bij Ramallah wordt een 20-jarige Palestijn doodgeschoten. Het is de eerste Palestijnse dode sinds het begin van de Palestijnse demonstraties tegen de bouw van Har Choma.

  28 maart

 • Het politiek comit� van Avoda zal het congres, dat in mei bijeenkomt, voorstellen akkoord te gaan met een clausule in het partijprogramma, dat vestiging van een Palestijnse staat met beperkte soevereiniteit niet langer is uitgesloten.
 • Israel brengt tank-eenheden in de buurt van grote Palestijnse steden in staat van hoge paraatheid.
 • De Amerikaanse bemiddelaar Dennis Ross slaagt er niet in de impasse in het vredesproces te doorbreken. Netanjahoe wenst daadwerkelijke Palestijnse aktie om terreur te bestrijden en niet alleen mondelinge beloftes. Arafat had Ross mondeling toegezegd terreur te bestrijden. Ross keert terug naar de VS.

  26 maart

 • De VS sturen onderhandelaar Dennis Ross naar het Midden-Oosten.
 • De Israelische media berichten uigebreid over de mogelijke vorming van een regering van nationale eenheid.
 • In Hebron en Bethlehem vinden dagelijks confrontaties plaats tussen Israel en Palestijnse demonstranten.
 • In Ramallah raken honderden Palestijnse studenten slaags met Israelische soldaten. Er zijn tientallen gewonden.

  25 maart

 • De Palestijnse leider Arafat en premier Netanjahoe zeggen bereid te zijn elkaar te ont- moeten.

  23 maart

 • Premier Netanjahoe zegt het vredesoverleg met de Palestijnen te willen voortzetten op voorwaarde dat de PA de terrorisme-bestrijding systematisch en effici�nt ter hand neemt.

  21 maart

 • Bij een zelfmoordaanslag op een terras van een caf� in Tel Aviv komen drie Israelische vrouwen om het leven; er zijn 47 gewonden. Hamas eist de verantwoordelijkheid op. Arafat veroordeelt de aanslag. De grensen met de Palestijnse gebieden gaan dicht. Netanjahoe dreigt het vredesproces op te schorten.
 • De Palestijnse Autoriteit arresteert vijf Hamas-activisten.
 • In Hebron breken de ernstigste rellen uit sinds de overdracht van de stad in januari jl.
 • De VS blokkeren in de Veiligheidsraad met een veto opnieuw een motie, waarin Israel wordt opgedragen de bouw van Har Choma te stoppen. Dertien van de vijftien landen stemden voor.

  20 maart

 • In de buitenwijken van Bethlehem raken Israelische soldaten slaags met Palestijnen, die demonstreren tegen de bouw van Har Choma.
 • Na de dood bij een aanval door Hezbollah van een Israelische soldaat bombardeert Israel guerrillabases bij de stad Baalbek, 10 km van de Syrische grens. Het is de eerste luchtaanval in dit gebied sinds 1982.

  19 maart

 • Premier Netanjahoe biedt Arafat aan i.p.v. de Oslo-akkoorden in zes maanden tot een vredesakkoord te komen. Het plan veroorzaakt binnen Israel commotie. Oppositieleider Peres zegt er voorstander van te zijn; kandidaat-lijsttrekker Ehoed Barak wijst het af. Arafat reageert woedend. Palestijnse kringen noemen het voorstel een afleidingsmaoeuvre.

  18 maart

 • In Oost-Jeruzalem wordt begonnen met de bouw van Har Choma. Israel verklaart het terrein tot gesloten militaire zone. Er zijn Palestijnse protesten. Deze lopen niet uit de hand.
 • Premier Netanjahoe be�indigt zijn pogingen Arafat te spreken te krijgen.

  17 maart

 • Een bemiddelingspoging van koning Hoessein, die kroonprins Hassan met een belangrijke boodschap voor Arafat naar Gaza stuurt, om Netanjahoe en Arafat met elkaar te laten spreken mislukt. Arafat weigert Netanjahoe te ontmoeten omdat dit opgevat zou kunnen worden als Palestijnse instemming met de bouwplannen.

  16 maart

 • Koning Hoessein bezoekt samen met premier Netanjahoe de families van de op 13-3 vermoorde Israelische meisjes. Een bemiddelingspoging van Hoessein leidt tot een telefoongesprek tussen Netanjahoe en Arafat.
 • Er vinden geheime besprekingen plaats tussen Israeli’s en Palestijnen.

  15 maart

 • In Gaza komt de door de Palestijnse leider Arafat belegde “noodconferentie voor de redding van de vrede” bijeen. Aanwezig zijn de VS, EU, Japan, Rusland, Noorwegen, Jordani� en Egypte. De deelnemers zeggen toe intensieve pogingen te ondernemen om het vertrouwen bij beide partijen te herstellen.

  14 maart

 • De Israelische regering besluit unaniem met de bouw van de Joodse wijk Har Choma te beginnen. De veiligheidsdiensten waarschuwen dat de bouw tot felle Palestijnse protesten en zelfs bloedvergieten kan leiden.
 • De VS oefenen druk uit op Israel de Palestijnen tegemoet te komen m.b.t. hun wensen voor het Palestijnse vliegveld, de haven, de vrije doorgang van de Westoever naar Gaza en de vrijlating van Palestijnse gevangenen.
 • Jossie Sarid, lijsttrekker van de linkse Merets-partij doet een beroep op Netanjahoe van de bouwplannen af te zien.

  13 maart

 • Een Jordaanse militair schiet 7 schoolmeisjes neer in de Isra�lische enclave Naharayiem in het grensgebied met Jordani�; er zijn zes gewonden. De meisjes waren op schoolreis. Sinds Israel en Jordani� vrede sloten bezochten 150.000 Israelische toeristen Jordani�.
 • Koning Hoessein en de Palestijnse leider Arafat veroordelen de aanslag. Hoessein breekt zijn reis naar de VS af.
 • De Algemene Vergadering van de VN aanvaardt met 130 stemmen voor, 2 tegen en 2 onthoudingen een resolutie waarin Israel wordt opgeroepen de bouwplannen voor Har Choma op te geven. De VS stemden tegen de resolutie. Israel verwerpt de resolutie en noemt hem “eenzijdig, negatief en daarom nutteloos”.

  11 maart

 • Premier Netanjahoe sluit zijn bezoek aan Rusland af.

  9 maart

 • Koning Hoessein spreekt in een brief aan premier Netanjahoe zijn diepe afkeuring uit over de bouw van Har Choma en schrijft geen vertrouwen meer te hebben in de vredeswil van Netanjahoe.

  10 maart

 • Israel stelt de verdere terugtrekking uit de Westoever uit gezien de onenigheid met de Palestijnen over de grootte van het gebied dat wordt vrijgegeven.

  8 maart

 • De Egyptische president Moebarak heeft in Washington een ontmoeting met president Clin- ton.

  7 maart

 • De VS spreken een veto uit over de VN-resolutie die Israel veroordeelt wegens bouw van Har Choma. De resolutie was ingediend door Engeland, Frankrijk, Portugal en Zweden en werd gesteund door 14 van de 15 leden van de VN.

  6 maart

 • Het Israelische kabinet gaat met 10 stemmen voor en 7 tegen akkoord met de eerste in de Hebron-overeenkomst afgesproken Israelische troepenterugtrekking uit de Westoever. Hierdoor zal het gebied onder Palestijns bestuur verdrievoudigen.

  5 Maart

 • Premier Netanjahoe heeft in Cairo een ontmoeting met president Moebarak. Moebarak zegt toe zijn invloed aan te zullen wenden om mogelijke gewelddadige Palestijnse protesten tegen de bouw van Har Choma in te dammen. Er was ook een ontmoeting tussen Israelische zakenlieden en Moebarak.

  4 maart

 • Premier Netanjahoe geeft opdracht vier Palestijnse kantoren in Oost-Jeruzalem te sluiten. Deze instellingen zouden uit naam van het Palestijns gezag handelen.

  3 maart

 • Arafat heeft in de VS besprekingen met president Clinton.
 • In de gehele Palestijnse Autoriteit en Oost-Jeruzalem vindt een algemene staking tegen de bouw van Har Choma plaats. De protestactie verloopt rustig.
 • De Israelische krant Ha’aretz meldt dat minister van Defensie Mordechai het plan om Jeruzalem met 1500 woningen en 3000 hotelkamers te verbinden met Ma’ale Adomiem op de Westoever goedkeurt.

  2 maart

 • Israel stelt de eerste van de drie resterende troepenterugtrekkingen uit de Westoever uit. Deze zou op 7 maart moeten plaatsvinden.
 • Premier Netanjahoe dreigt het vredesproces stop te zetten indien Arafat een Palestijnse staat uitroept.

  1 maart

 • De Palestijnse leider Arafat dreigt tijdens een bijeenkomst van ambassadeurs van de Arabische Liga eenzijdig een Palestijnse staat uit te roepen.

  26 februari

 • De Israelische regering besluit unaniem om 6500 woningen voor Joden bij Har Choma in Oost-Jeruzalem te bouwen. Elders in Jeruzalem zullen 3500 woningen voor Palestijnen worden gebouwd.
 • Minister Van Mierlo noemt de beslissing voor de bouw van Har Choma een belangrijk obstakel voor de vrede. De VS spreken van een verdere complicatie van een al gecompli- ceerde situatie. Syri� brandmerkt het besluit als een oorlogsverklaring.

  25 februari

 • Israelische militairen in burger van een geheime eenheid doden in het Palestijnse dorp Hizmeh nabij Jeruzalem een Palestijn, drie Palestijnen raken gewond.
 • President Weizman arriveert in Engeland voor het eerste staatsbezoek aldaar van een Israelische president.

  24 februari

 • De Turkse stafchef brengt een bezoek aan Israel. Israel, Turkije en de VS zouden dit voorjaar gezamenlijke militaire oefeningen plannen.

  20 februari

 • Premier Netanjahoe zegt de plannen voor de bouw van 6500 nieuwe woningen in Har Choma, als onderdeel van uitgebreidere bouwplannen in Jeruzalem, te zullen doorzetten. Palestijnse leiders, koning Hoessein van Jordani� en functionarissen van de Shin Bet en de Israelische politie vrezen in dat geval ongeregeldheden.
 • Avi Jitschak, advocaat van Arjeh Deri in diens fraudezaak, en zelf kandidaat voor de functie van procureur-generaal blijkt de bron te zijn van de onthulling over de Roni Bar-On affaire, ook al Bibigate genoemd. Jitschak werd door het gemanipuleer van Deri voor de functie gepasseerd.
 • Een delegatie van de Joodse gemeenschap spreekt met de Duitse ambassadeur in Den Haag over de pensioenen voor SS’ers.

  18 februari

 • In Nabloes gaat de Palestijnse effectenbeurs officieel van start.
 • In Libanon komt een Libanese vrouw om het leven bij Israelische beschietingen op een Zuid-Libanees dorp. De beschietingen zijn een antwoord op beschietingen door Hezbollah.
 • Er dreigt een crisis in de Israelische regering i.v.m. de bouw van een nieuwe Joodse wijk, Har Choma, in Jeruzalem. Zeventien Knessetleden van de coalitie dreigen de regering ten val te brengen indien deze daarvan afziet. Netanjahoe zou Clinton dit hebben toegezegd.
 • De Israelische regering besluit een ringweg aan te leggen om Oost-Jeruzalem.

  17 februari

 • Een parlementscommissie gaat zich beraden over de toekomst van een geheim biologisch instituut in Nes Tsiona. Hier zouden biologische wapens geproduceerd worden. Omwonenden vrezen gevaar voor de leefomgeving. In Nes Tsiona wonen 25.000 mensen. De directeur van het instituut Marcus Klingberg werd tien jaar geleden tot 20 jaar cel veroordeeld wegens spionage voor de Sovjet-Unie.

  16 februari

 • Israel en de Palestijnen beginnen de besprekingen over verdere uitbreiding van het Palestijnse zelfbestuur. Er zullen negen commissies komen, waaronder een people to people-commissie, die zich gaat bezighouden met het aanhalen van de contacten tussen Israeli’s en Palestijnen.

  15 februari

 • De Palestijnse politie arresteert het hoofd van de Palestijnse Inlichtingen in de stad Nabloes, Hani Ayad, samen met diens twee assistenten. Zij worden ervan verdacht een gevangene te hebben doodgemarteld.

  13 februari

 • Het gesprek tussen premier Netanjahoe en president Clinton in Washington levert geen concrete resultaten op. I.v.m. mogelijke wapenverkopen aan Saoedi-Arabi� garandeert Clinton Israels militaire overwicht niet in gevaar te brengen. De VS werpt nog niet zijn volle gewicht in de schaal om Syri� aan de onderhandelingstafel te krijgen.

  12 februari

 • Tijdens een tussenlanding op Schiphol hebben de premiers Kok en Netanjahoe overleg. Netanjahoe zegt dat de EU een bijdrage kan leveren aan het vredesproces, maar de Unie dient zich dan evenwichtig op te stellen. Kok biedt aan Israel te helpen bij de controle van de haven van Gaza.

  11 februari

 • Israel voert luchtaanvallen uit op Zuid-Libanon. Een radiozender van Hezbollah wordt uitgeschakeld.
 • Uit een opiniepeiling blijkt dat 69% van de Israeli’s tegen een unilaterale terugtrekking uit Zuid-Libanon is, 25% is voor.

  10 februari

 • De Israelische legertop zegt dat Israel op grond van veiligheidsoverwegingen 51,8% van de Westoever dient te behouden.

  19 januari

 • Jasser Arafat woont de Palestijnse festiviteiten in Hebron bij.

  18 januari

 • Een woordvoerder van Netanjahoe ontkent dat de premier niet over de Golan zou willen onderhandelen. Netanjahoe wenst zonder voorwaarden vooraf het overleg met Syri� aan te gaan.

  17 januari

 • Hebron komt onder Palestijns bestuur. De Joodse wijk en de Grot van de Aartsvaderen blijft onder Israelisch bestuur.

  16 januari

 • Het Israelische parlement aanvaardt met 87 stemmen voor en 17 tegen het Hebron-protocol.

  15 januari

 • Premier Netanjahoe en de Palestijnse leider Arafat sluiten een akkoord over Hebron en de gefaseerde terugtrekking van de Westoever door Israel. Uiterlijk augustus 1998 dient Israel zich van de Westoever te hebben teruggetrokken, uitgezonderd de nederzettingen en militaire locaties.
 • Het Israelische kabinet aanvaardt met 11 stemmen voor en 7 tegen het Hebron-protocol. Uit onvrede over het verdrag treedt minister Begin van Wetenschap af. De Palestijnse ministerraad keurt de overeenkomst eveneens goed.

  12 januari

 • Koning Hoessein haalt het in een impasse zittende overleg over Hebron uit het slop. Dennis Ross, die eerder dreigde te vertrekken, blijft nog in het Midden-Oosten. Een aantal zaken staat een akkoord in de weg: vrijlating Palestijnse gevangenen, vrije doorgang van de Gaza naar de Westoever, in gebruikneming en regeling voor resp. het Palestijnse vliegveld en de Palestijnse haven.

  11 januari

 • Een parlementaire commissie in Zuid-Afrika adviseert positief over de levering aan Syri� van wapens ter waarde van 1,1 miljard gulden. Het betreft de Syrische vraag naar geavanceerde systemen voor het afvuren van tankgranaten. De Zuid-Afrikaanse regering moet nog over de zaak beslissen.

  10 januari

 • De onbekende groep Islamitische Beweging voor Verandering eist de verantwoordelijkheid op voor de bomaanslag op een bus in Damascus op 31-12-96. Eerder werd Israel van de aanslag beschuldigd.

  9 januari

 • Bij een tweetal bomaanslagen in Tel Aviv raken 14 mensen licht gewond. Niemand eist de verantwoordelijkheid op. Er bestaan vermoedens dat de aanslagen vanuit het criminele circuit komen.

  8 januari

 • In Amman breken ongeregeldheden uit bij protesten tegen de Israelische handelsbeurs die daar wordt gehouden.
 • Een akkoord over Hebron gaat te elfder ure niet door. Premier Netanjahoe zegt pas in september 1999 Israelische troepen van de Westoever te willen terugtrekken. Arafat accep- teert die voorwaarde niet.
 • Hezbollah vuurt raketten af op het noorden van Israel en op Zuid-Libanon. Het is de tweede keer na Operatie Druiven der Gramschap (april 1996) dat Noord-Israel wordt bestookt. Israel reageert met een tegenaanval.