CIDI-aangifte tegen uitgever en verspreiders van de ‘Gids voor Islamitische Opvoeding’

CIDI heeft op 16 juni bij de officier van justitie in Amsterdam aangifte gedaan tegen de uitgever en verspreiders van de ‘Gids voor Islamitische Opvoeding’. Dat boek was al in 2004 onderwerp van felle discussies in de Tweede Kamer en daarbuiten, omdat het ondermeer aanzet tot het vermoorden van homoseksuelen, oproept tot haat en geweld tegen Joden en vrouwenbesnijdenis bepleit.

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft indertijd onderzoek gedaan naar ‘De Gids’ en besloten af te zien van strafvervolging mits de uitgever een aantal antisemitische passages zou verwijderen. Het OM heeft de uitgever en de afnemers ge?nformeerd over welke passages als strafbaar worden beschouwd. In de exemplaren die nu in de boekwinkel liggen is, in een aantal door het OM aangewezen passages slechts het woord ‘jood’ weggehaald met typex. De creatieve lezer kan uit de tekst wel opmaken dat het verwijderde woord naar ‘joden’ verwijst. Ook kan hij het boek tegen het licht houden, en dan is het afgeplakte woord duidelijk leesbaar. Een voorbeeld uit ‘De Gids’: “… (het woord joden is met typex afgeplakt) kunnen door middel van hun listigheid en slechtheid mensen bederven middels algemene informatie, kunst, pretparken, bordelen etc.”.

Verder worden de Joden ervan beschuldigd de moraal en religie te willen vernietigen en complotten te smeden om de wereld te overheersen. De uitgever en verspreiders van ‘De Gids’ maken zich met deze en andere passages schuldig aan het opzettelijk beledigen van Joden en het aanzetten van haat tot Joden, hetgeen strafbaar is.