CIDI blij met bijdrage Amsterdam Zuid aan beveiliging Joodse scholen

Amsterdam Zuid gaat als eerste stadsdeel meebetalen aan de beveiligingskosten van ernstig bedreigde instellingen, meldt het Parool. CIDI is blij met dit besluit. Toevallig staan alle Joodse scholen in dit stadsdeel en die hebben te kampen met bedreigingen. De kosten van de beveiliging worden deels opgebracht door de ouders, via een zeer hoge ouderbijdrage. CIDI dringt al lange tijd aan op een bijdrage van de stad; het is de taak van de overheid om alle burgers te beschermen. Het stadsdeelbestuur wil jaarlijks 135.000 euro beschikbaar stellen voor de beveiliging van alle bedreigde gebouwen samen.

“Het hoort bij het zijn van een goede huisvader”, zei stadsdeelvoorzitter Paul Slettenhaar tegen het Parool. Het stadsdeelbestuur (VVD, PvdA en D66) nam het besluit na een ronde langs ‘ernstig en veelvuldig bedreigde instellingen’. Volgens Slettenhaar zijn het in Zuid vrijwel altijd joodse instellingen die worden bedreigd.

Het bedrag gaat lang niet alleen naar de Joodse scholen. Het is bestemd voor het beveiligen van alle gebouwen in het stadsdeel die ernstig bedreigd worden. De Joodse scholen hebben echter al langere tijd last van antisemitische belagers. Toen onlangs een schoolgebouw moest worden vervangen, werd er bij de bouw van de nieuwe school zelfs rekening mee gehouden dat de leerlingen niet op een onbeschermd schoolplein kunnen spelen (zie de foto). Aboed Shabi, voorzitter van het Joods Bijzonder Onderwijs, is opgelucht. “In het buitenland is het heel normaal dat de overheid financieel bijdraagt aan de veiligheid van haar burgers. Ik ben dolblij dat het stadsdeel die verantwoordelijkheid nu neemt”, zei hij tegen het Parool.

Bij het vaststellen van de begroting eind november moet de deelraad nog wel instemmen met het plan. Slettenhaar wil dat de centrale stad en het rijk het voorbeeld van Zuid volgen. In Zuid woont een groot deel van de Joodse gemeenschap in Nederland, maar volgens Stadsdeel Zuid is hun veiligheid een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Burgemeester Eberhard van der Laan (PvdA) is bezig de mogelijkheden te onderzoeken.
Deze zomer uitten Amsterdamse Joden hun woede over de toenmalige burgemeester, Job Cohen. Hij zou geen oog hebben gehad voor het groeiende antisemitisme in de hoofdstad.

(Bronnen: Parool, Elsevier)